Hội chợ - triển lãm các sản phẩm VietGAP, OCOP năm 2022
Đọc tiếp…
     
Lễ tốt nghiệp chương trình tiên tiến ngành công nghệ thực phẩm năm 2022
Đọc tiếp…
     
Trải nghiệm thực tế tại công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Đọc tiếp…
     
Hội trại truyền thống năm 2022
Đọc tiếp…
     
Kết nối giao thương, tham gia gian hàng tại triển lãm Vietnam Foodtech 2022
Đọc tiếp…
     
Chuỗi chuyên đề phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Đọc tiếp…
     
Giao lưu ban chủ nhiệm khoa và tân sinh viên năm học 2022 – 2023
Đọc tiếp…
     
Lễ trao học bổng Shirota 2022
Đọc tiếp…
     
Giao lưu Công Đoàn giữa các Đơn vị Đọc tiếp…
     
Làm việc và trao đổi với Công ty ITI Fund Đọc tiếp…
     
Tham quan tại Nhà máy CPV Food Bình Phước Đọc tiếp…
     
Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học AOAC 2022 Đọc tiếp…
     
Hội thảo "Nguyên liệu ngành Sữa" Đọc tiếp…
     
Báo cáo chuyên đề khoa học tháng 06/2022 Đọc tiếp…
     
Hội thảo khoa học chuyên ngành Công nghệ Hóa học và Thực phẩm 2022 Đọc tiếp…
     
Lễ trao học bổng Wageningen - Năm 2022 Đọc tiếp…
     
Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh - Sinh viên lần thứ IV Đọc tiếp…
     
Chuỗi sự kiện Job Fair Online NLU 2021 – Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyến 2021 Đọc tiếp…
     
Lễ Meeting Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Đọc tiếp…
     
Công bố kết quả cuộc thi "Thiết kế Logo Khoa CNHH & TP" năm 2021
Đọc tiếp… 

Giao lưu với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam

Đọc tiếp…

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: :3164
Nhập ngày: 01-10-2021
Điều chỉnh lần cuối: 19-12-2022


Sự kiện

H?i ch? - tri?n lm cc s?n ph?m VietGAP, OCOP n?m 2022(19-12-2022)

L? t?t nghi?p ch??ng trnh tin ti?n ngnh cng ngh? th?c ph?m n?m 2022(05-12-2022)

Tr?i nghi?m th?c t? t?i cng ty TNHH Kewpie Vi?t Nam(03-12-2022)

H?i tr?i truy?n th?ng n?m 2022(21-11-2022)

K?t n?i giao th??ng, tham gia gian hng t?i tri?n lm Vietnam Foodtech 2022(08-11-2022)

Chu?i chuyn ?? pht tri?n k? n?ng ngh? nghi?p(08-11-2022)

Giao lưu ban chủ nhiệm khoa và tân sinh viên năm học 2022 – 2023(22-10-2022)

Lễ trao học bổng Shirota 2022(24-09-2022)

Giao lưu Công Đoàn giữa các Đơn vị(07-09-2022)

Làm việc và trao đổi với Công ty ITI Fund(25-08-2022)

Tham quan tại Nhà máy CPV Food Bình Phước(23-08-2022)

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học AOAC 2022(06-07-2022)

Báo cáo chuyên đề khoa học tháng 06/2022(20-06-2022)

Hội thảo khoa học chuyên ngành Công nghệ Hóa học và Thực phẩm 2022(09-05-2022)

Hội thảo khoa học chuyên ngành Công nghệ Hóa học và Thực phẩm 2022(25-04-2022)

Lễ trao học bổng Wageningen - Năm 2022(20-04-2022)

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh - Sinh viên lần thứ IV(30-03-2022)

Chuỗi sự kiện Job Fair Online NLU 2021 – Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyến 2021(11-12-2021)

Lễ Meeting Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (19-11-2021)

Công bố kết quả cuộc thi (17-11-2021)

Test sự kiện(23-10-2021)

Giao lưu với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam(01-10-2021)