Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học đó là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra. Thời gian qua, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, để sinh viên được học tập, thực tế, thực hành tại doanh nghiệp và mở rộng đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Để biết thêm thông tin việc làm trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật hóa học và Công nghệ thực phẩm, vui lòng xem thông tin tại đây.


Thông tin việc làm dành cho sinh viên Khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm

 

Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Dabaco Bình Phước tuyển dụng
Đọc tiếp...
     
Công ty TNHH Công nghệ Mr. Chí cần tuyển nhân viên đóng gói
Đọc tiếp...
     
Công ty Benhmeyer Việt Nam tuyển dụng
Đọc tiếp...
     
Công ty TNHH Vina Foods kyoei tuyển dụng
Đọc tiếp...
     
Công ty Orion tuyển dụng Đọc tiếp...
     
Công ty TNHH TMDV XNK Đông Hải tuyển dụng Đọc tiếp...
     
Tuyển dụng QC - Earth Corporation VN Đọc tiếp...
     
Nhân Viên phòng Lab (Sauce & Noodle) - Behn Meyer Viet Nam Co.,ltd Đọc tiếp...
     

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI ANH BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG

Đọc tiếp...
     
Viện Môi Trường và Tài Nguyên - Đại học Quốc Gia Tp.HCM  tuyển dụng Đọc tiếp...
     
Công ty Cổ Phần TVR tuyển dụng Đọc tiếp...
     
Công ty TNHH Tâm Minh Quốc tuyển dụng Đọc tiếp...
     
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dân Ôn tuyển dụng Đọc tiếp...
     
Tuyển dụng Nhân viên quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt Đọc tiếp...
     
Tuyển dụng R&D - Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt Đọc tiếp...
     
Tuyển dụng thực tập sinh - Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Gô Co Vi Na Đọc tiếp...
     
Tuyển nhân viên kinh doanh hương liệu phụ gia thực phẩm tại Công ty CP TM&XNK Phương Minh Đọc tiếp...
     
Tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trân Châu Đọc tiếp...
     
Thực tập tại Công ty TNHH Vina Foods Kyoei - Chi nhánh Hồ Chí Minh Đọc tiếp...
     
Tuyển dụng vị trí QA/QC - Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng Đọc tiếp...
     
Công ty Behn Meyer Việt Nam cần nhân viên LAB Đọc tiếp...
     
Công ty Behn Meyer Việt Nam tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Đọc tiếp...
     
Masan Group tuyển kỹ sư trẻ Đọc tiếp...
     
SGC tuyển dụng nhân viên ISO Đọc tiếp...
     
Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Cái Lò Nướng Đọc tiếp...
     
Thông tin tuyển dụng Công ty Cổ phần WARRANTEK Đọc tiếp...
     
Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Nấm Đà Lạt Đọc tiếp...
     
Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - CN LONG AN Đọc tiếp...
     
Tuyển dụng Công ty cổ phần thực phẩm SUNDO Đọc tiếp...
     
Ngày hội việc làm online Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2021 Đọc tiếp...
     

 

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - Công ty Behn Meyer Việt Nam

Đọc tiếp…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: :6587
Nhập ngày: 30-09-2021
Điều chỉnh lần cuối: 16-12-2022


Việc làm

Cng ty TNHH th?c ?n ch?n nui Dabaco Bnh Ph??c tuy?n d?ng(16-12-2022)

Cng ty TNHH Cng ngh? Mr. Ch c?n tuy?n nhn vin ?ng gi(16-11-2022)

Cng ty Benhmeyer Vi?t Nam tuy?n d?ng(08-11-2022)

Công ty TNHH Vina Foods kyoei tuyển dụng(19-10-2022)

Công ty Orion tuyển dụng(07-09-2022)

Công ty TNHH TMDV XNK Đông Hải tuyển dụng(06-09-2022)

Tuyển dụng QC - Earth Corporation VN(12-08-2022)

Nhân Viên phòng Lab (Sauce & Noodle) - Behn Meyer Viet Nam Co.,ltd(12-08-2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI ANH BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG(08-08-2022)

Viện Môi Trường và Tài Nguyên - Đại học Quốc Gia Tp.HCM tuyển dụng(22-07-2022)

Công ty Cổ Phần TVR tuyển dụng(13-07-2022)

Công ty TNHH Tâm Minh Quốc tuyển dụng(20-06-2022)

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dân Ôn tuyển dụng(03-06-2022)

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt tuyển dụng vị trí Nhân viên quản lý chất lượng(10-05-2022)

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt tuyển dụng vị trí R&D(10-05-2022)

Tuyển dụng thực tập sinh - Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Gô Co Vi Na(17-04-2022)

Tuyển nhân viên kinh doanh hương liệu phụ gia thực phẩm tại Công ty CP TM&XNK Phương Minh(31-03-2022)

Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trân Châu(29-03-2022)

Thực tập tại Công ty TNHH Vina Foods Kyoei - Chi nhánh Hồ Chí Minh(29-03-2022)

Tuyển dụng vị trí QA/QC - Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng(07-03-2022)

Công ty Behn Meyer Việt Nam cần nhân viên LAB(21-02-2022)

SGC tuyển dụng nhân viên ISO (18-02-2022)

Masan Group tuyển kỹ sư trẻ (18-02-2022)

Công ty Behn Meyer Việt Nam tuyển dụng Nhân viên kinh doanh(18-02-2022)

Ngày hội việc làm khối nhà máy NESTLÉ Việt Nam 2022(15-01-2022)

Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Cái Lò Nướng(28-12-2021)

Thông tin tuyển dụng Công ty Cổ phần WARRANTEK (28-12-2021)

Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Nấm Đà Lạt(24-12-2021)

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - CN LONG AN(17-12-2021)

Tuyển dụng Công ty cổ phần thực phẩm SUNDO(16-11-2021)

Ngày hội việc làm online Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2021(06-11-2021)

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - Công ty Behn Meyer Việt Nam(27-10-2021)