- Ngành học:                       Lâm Học        
- Mã ngành                          7620201G   
- Tổ hợp môn xét tuyển:   A00; B00; D01; D08      
- Chỉ tiêu:                            50 sinh viên      
- Điểm sàn:                         15,00 điểm
 

(Bấm vào đây để xem chi tiết)

(Bấm vào ngành/KỸ SƯ để xem chi tiết)
Chuyên ngành Lâm sinh
Chuyên ngành Nông Lâm kết hợp
Chuyên ngành Kỹ Thuật Công Nghệ Gỗ (CBLS)
Chuyên ngành Thiết Kế Đồ Gỗ, Nội Thất
Chuyên ngành Công Nghệ Gỗ - Giấy