Chi bộ Khoa Lâm nghiệp hiện tại gồm có 12 đồng chí. Trong đó có 03 đồng chí trong chi ủy (Đại hội Chi bộ Khoa Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu ngày 16/01/2020) bao gồm:

1. Đ/c Nguyễn Minh Cảnh     Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Phan Minh Xuân         Phó Bí thư chi bộ

3. Đ/c Hoàng Văn Hòa          Ủy viên

 Ngày 14/01/2022, tại Hội trường Khoa Lâm nghiệp, Chi bộ Khoa Lâm nghiệp đã tổ chức buổi phân tích chất lượng đảng viên 2021.