Chi bộ Khoa Lâm nghiệp hiện tại gồm có 11 đồng chí. Trong đó có 03 đồng chí trong chi ủy, bao gồm: 
1. Đ/c Nguyễn Minh Cảnh     Bí thư chi bộ 
2. Đ/c Phan Minh Xuân         Phó Bí thư chi bộ
3. Đ/c Hoàng Văn Hòa          Ủy viên

 Ngày 14/01/2022, tại Hội trường Khoa Lâm nghiệp, Chi bộ Khoa Lâm nghiệp đã tổ chức buổi phân tích chất lượng đảng viên 2021.