Trại thực nghiệm khoa Lâm nghiệp được nhà trường giao quản lý và sử dụng với hai vị trí, bao gồm:

(1) Khu vực tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (Vườn ươm Khoa Lâm nghiệp) với diện tích 0,473 ha

(2) Khu vực tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với diện tích khá lớn 18.90 ha.

 

Số lần xem trang: 2241
Nhập ngày: 02-08-2021
Điều chỉnh lần cuối: 20-06-2022