* Hệ thống quy trình Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
 
 

Số lần xem trang: 76
Nhập ngày: 15-11-2023
Điều chỉnh lần cuối: 15-11-2023


Đào tạo Đại học

* Thông tin tuyển sinh Đại học 2022:(06-06-2022)

* Thông báo Xét tuyển bổ sung đại học chính quy 2021 ngành Lâm Học tại Phân hiệu Gia Lai(19-09-2021)

* Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển hình thức dựa trên kết quả thi THPT và thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021(19-09-2021)

* Tra cứu thông tin trúng tuyển Đại học chính quy năm 2021(19-09-2021)

* Thông báo dạy trực tuyến Học kỳ 1, năm học 2021-2022.(06-09-2021)

* Thông tin chung các ngành học Khoa Lâm nghiệp tuyển sinh năm 2021:(29-08-2021)

* Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh năm 2021 Khoa Lâm nghiệp:(28-07-2021)

10 cơ hội việc làm “sang chảnh” ngành Lâm Nghiệp đô thị(05-08-2021)

Thông tin chung các ngành học Khoa Lâm nghiệp 2021:(03-08-2021)

Thông tin ngành Lâm học:(03-08-2021)

Thông tin ngành Quản lý tài nguyên rừng:(03-08-2021)

Thông tin ngành Lâm nghiệp đô thị:(03-08-2021)

Thông tin ngành Công nghệ Chế biến lâm sản:(03-08-2021)

Điểm chuẩn các ngành năm 2020:(03-08-2021)

Nhận bằng tốt nghiệp 2019(19-12-2018)

Sơ đồ đào tạo Khoa LN(09-11-2018)

Thông báo tiến độ làm khóa luận 2018(26-09-2018)

Danh sách cố vấn học tập Khóa 43 (15-09-2017)

DS Cố vấn học tập Khoa Lâm nghiệp 2016-2017(07-02-2017)

Thông báo quy định làm khóa luận tốt nghiệp (mới)(23-06-2016)

Thông tin đào tạo các ngành tuyển sinh đại học chính qui của khoa Lâm Nghiệp năm 2015(01-08-2015)