1. Chuyên ngành: Kỹ thuật Công nghệ Gỗ (Chế biến lâm sản) (Xem chi tiết)

2. Chuyên ngành: Công nghệ Gỗ - Giấy (Xem chi tiết)

DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÔN

TT

Họ và tên

Email

1

TS. Tăng Thị Kim Hồng (Trưởng Bộ môn)

tangkimhong@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn (Phó Trưởng Bộ môn)

dangthanhnhan@hcmuaf.edu.vn

3

TS. Hoàng Thị Thanh Hương

htthuong@hcmuaf.edu.vn

4

NCS.ThS. Bùi Thị Thiên Kim

thienkim@hcmuaf.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

ntanguyet@hcmuaf.edu.vn

6

ThS. Lê Thanh Thùy

lethanhthuy@hcmuaf.edu.vn

7

NCS.ThS. Nguyễn Duy Linh

-

8

ThS. Lê Tiểu Anh Thư

thu.letieuanh@hcmuaf.edu.vn

9

ThS. Huỳnh Ngọc Hưng

hung.huynhngoc@hcmuaf.edu.vn

10

ThS. Trần Thị Hiền

hien.tranthi@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: :12564
Nhập ngày: 02-08-2021
Điều chỉnh lần cuối: 01-07-2022


Đánh giá CTĐT Chế biến lâm sản theo AUN-QA (4 - 8/07/2022)(01-07-2022)

Lịch trình đánh giá AUN-QA ngành Chế biến lâm sản (4 - 8/07/2022)(01-07-2022)

* Biểu đồ thời gian các hoạt động chuẩn bị cho đánh giá ngoài từ xa ngành Chế biến lâm sản(01-07-2022)

* Chương trình đào tạo ngành CBLS 2020(01-07-2022)

Xuất khẩu gỗ 2021 tăng trưởng vượt trội(05-09-2021)

Video tuyen sinh khoa Lam nghiep - Đại học Nông Lâm Tp.HCM(27-11-2017)

Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghệ gỗ (Chế biến lâm sản):(10-04-2017)