NGUYỄN NGỌC KIỂNG, Ph.D
 
 
 
 
 
 
PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA BIẾN
CHO CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU
MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS FOR RESEARCH WORKERS

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM STATGRAPHICS

LỜI NÓI ĐẦU
 
Các phương pháp thống kê đa biến có một áp dụng hết sức rộng rãi, đa dạng, bao trùm trên nhiều lãnh vực nghiên cứu khoa học như sinh học, sinh thái học, nông học, lâm học, di truyền học, y học, khảo cổ học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, quản lý tài nguyên, môi trường, quy hoạch sử dụng đất đai… Trọng tâm của thống kê đa biến là vấn đề định vị (ordination) và phân loại (classification) các đối tượng nghiên cứu hay các mẫu thu thập được trong quá trình thực hiện công việc nghiên cứu khoa học. Cho dù vấn đề phân tích dữ liệu trong thống kê đa biến có hơi phức tạp một chút, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trình bày sao cho nó trở nên đơn giản, dễ hiểu và dễ làm nhất để các bạn có thể vận dụng thành thạo trong lãnh vực nghiên cứu của mình. Nội dung quyển sách này bao gồm những vấn đề căn bản nhất của thống kê đa biến như khoảng cách đa biến, phân tích biến lượng đa biến (MANOVA), phân tích cụm, phân tích tổ hợp, phân tích hàm biệt định, phân tích thành phần chính, phân tích yếu tố, phân tích tương ứng, phân tích tương quan chẩn tắc… Thiết nghĩ những vấn đề được trình bày trong sách sẽ giúp ích nhiều cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh cũng như các nhà khoa học đang làm công tác nghiên cứu khoa học. Cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả kính mong bạn đọc nhiệt tình đóng góp ý kiến.
 
TP. Hồ Chí Minh, vào thu 2007
 
NGUYỄN NGỌC KIỂNG
  
 
 MỤC LỤC
 
 

 

Số lần xem trang: :12222
Nhập ngày: 07-01-2008
Điều chỉnh lần cuối: 09-11-2018


Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng(02-10-2009)

Hệ thống nông lâm kết hợp(02-10-2009)

Công nghệ sinh học giống cây rừng(02-10-2009)

Năng suất và sản lượng rừng(02-10-2009)

Sinh thái rừng trồng nhiệt đới(02-10-2009)

Mô hình hoá trong Lâm nghiệp(02-10-2009)

Sinh thái cảnh quan(02-10-2009)