XÓI MÒN VÀ BẢO TỒN ĐẤT

 

 

1. Tên môn học :

 

Bảo tồn tài nguyên đất (Soil erosion and conservation / L’erosion et la conservation des sols)

Mã số:

Số tín chỉ : 2tc (30T)

                       

2. Cán bộ giảng dạy

 

 

 

 

3. môn học tiên quyết

 

4. Mô tả môn học

Môn học Xói mòn và Bảo tồn đất có mục đích cung cấp các hiểu biết cập nhật về cơ chế của xói mòn đất do gió và nước, thảo luận các phương pháp đo lường, đánh giá, mô hình hóa  xói mòn đất, trình bày các chiến lược - giải pháp bảo tồn đất dựa trên quản lý hoa màu, thảm thực vật, quản lý sử dụng đất và các giải pháp công trình.

 

Soil erosion and conservation aims at providing an updated understanding of the energetic mechanism soil erosion processes caused by water and wind. It discusses methodologies for measuring, assessing, and modelling of soil erosion and presents strategies for soil conservation.

 

 

 

 

 

 

5. Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có thể:

·         Giải thích cơ chế vấn đề xói mòn đất do gió và nước, dựa trên sự phân tích năng lượng tương tác của gió và nước;

·         Phân tích các yếu tố bên ngoài gây ra xói mòn đất do gió và nước;

·         Phân tích các yếu tố của bản thân đất đối với xói mòn đất

·         Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu đánh giá xói mòn đất trên thực địa và trong phòng thí nghiệm và sử dụng các mô hình xói mòn đất thường gặp

·         Phân tích các chiến lược và giải pháp bảo tồn đất dựa trên quản lý hoa màu và thảm thực vật, quản lý sử dụng đất, và các giải pháp công trình.

 

·         Explain the mechanism of soil erosion by rain water, flowing water and wind erosion, based on an analysis of energetic interactions between water or wind and soil;

·         Analyze the external factors leading to erosivity;

·         Analyze the internal factors leading to erodibility of the soil;

·         Design and implement of surveys, assessment and studies on soil erosion in the field and in laboratory; Use commonly used soil erosion model for the prediction and assessment;

·         Analyze the strategies of soil conservation including those based on crop and vegetation management, soil management and constructions;

 

Số lần xem trang: :12106
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018


Đề tài nghiên cứu khoa học

* CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI REDD+(30-04-2017)

Nhiệm vụ và tầm nhìn của trường ĐH về GDĐH theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam(16-12-2015)

Dự án Dendrochronology(17-04-2008)