MẪU
 

Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Thông Tin Về Các

 

Hoạt Động HTQT Trong Khoa Lâm Nghiệp

Mục tiêu chính của hoạt động khảo sát này nhằm cung cấp thông tin toàn diện về tình hình hoạt động hiện tại của các dự án hợp tác quốc tế của Khoa Lâm nghiệp, từ đó có thể xây dựng chiến lược phát triển HTQT của khoa. Trên cơ sở này, chúng tôi cần làm rõ một số vấn đề được liệt kê dưới đây. Xin quý Thầy Cô vui lòng giúp đỡ bằng cách trả lời chi tiết cho mỗi câu hỏi.

 

Phần 1 - Thông Tin Chung

 

1.      Thông tin người trả lời câu hỏi.

Họ tên:
 
Chức vụ:
 
Phone:
Mobile:
Email:
 
 

 

2.      Quý Thầy/Cô có tham gia trực tiếp hoặc cộng tác với một/nhiều chương trình/dự án

 

Có                           (chỉ áp dụng cho các dự án vẫn đang triển khai tính đến tháng 1, 2009)

Không              

Nếu có, đề nghị trả lời các câu hỏi dưới đây:

 

3.      Thông tin liên hệ với chương trình/dự án

Tên tiếng Việt:
 
Tên tiếng Anh:
 
Tên viết tắt:
 
Địa chỉ:
 
Phone:
Fax:
Email:
 
Tên điều phối viên dự án
 
Thời gian hoạt động:
Từ …………………… đến …………………..
…………………
 
 

 

4.      Thông tin giới thiệu về dự án mà quý Thầy/Cô tham gia chủ trì hoặc cộng tác như: Tên chương trình/dự án hỗ trợ; Mục tiêu dự án; Thời gian hoạt động của dự án.

 

Trả lời

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.      Trong suốt quá trình hoạt động, dự án đã đạt được các mục tiêu ở mức độ nào? Những yếu tố thuận lợi và khó khăn thường gặp phải trong quá trình triển khai/thực hiện của dự án.

 

Trả lời

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.      Tính cho đến hiện tại thì dự án đã đạt được những mục tiêu nào? Cái gì là những khó khăn và thuận lợi khi triển khai dự án?

 

 

Trả lời

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.      Lợi ích mà dự án mang lại có thể tồn tại lâu dài sau khi dự án can thiệp đó kết thúc không?

 

Trả lời

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.       

 

9.      Vai trò của quí Thầy/Cô trong dự án, mô tả cụ thể các công việc?

 

Trả lời

 
 
 
 

 

10. Đề nghị qúi Thầy/Cô nộp một bản sao về dự án và hợp đồng phụ nếu có.

 
 

Phần 2 - Nơi gửi bảng trả lời

Để tiện việc tổng hợp nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu của khoa Lâm nghiệp về HTQT, xin quí Thầy/Cô vui lòng gởi lại các thông tin phản hồi chậm nhất là ngày 20 tháng 03 năm 2009, sau ngày này nếu chúng tôi không nhận được các thông tin phản hồi thì có thể xem như câu trả lời của quí Thầy/Cô là KHÔNG tại mục 2.

Quí Thầy/Cô có thể lấy mẫu này theo định dạng Word trên trang web của khoa Lâm nghiệp (http://ff.hcmuaf.edu.vn ) và có thể gởi phản hồi theo địa chỉ thư điện tử bên dưới.

Thay mặt BCN khoa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quí Thầy/Cô.
 

                                                                                    Thủ Đức ngày 09 tháng 03 năm 2009

                                                                                                P. Trưởng khoa Lâm nghiệp

 
 

   Download mẫu (Word)                                                                TS. Phạm Trịnh Hùng

Bộ môn Lâm nghiệp xã hội và Nông Lâm kết hợp
Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
Nhà riêng:         08-38963352               ĐTDĐ: 0919001216
Thư điện tử: phamtrinhhung@hotmail.com

 

Số lần xem trang: :12147
Nhập ngày: 09-03-2009
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018