Nhiệm vụ và tầm nhìn của trường ĐH về GDĐH theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam

Số lần xem trang: :12085
Nhập ngày: 16-12-2015
Điều chỉnh lần cuối: 09-11-2018


Đề tài nghiên cứu khoa học

* CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI REDD+(30-04-2017)

Xói mòn và bảo tồn đất(02-10-2009)

Dự án Dendrochronology(17-04-2008)