Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, Khoa Lâm sinh và Công nghiệp rừng của trường Cao Ðẳng Lâm nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 7 bộ môn chuyên ngành (Chế biến Lâm sản, Công nghệ giấy-bột giấy, Thiết kế đồ gỗ nội thất, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp)

 
 

KHOA LÂM NGHIỆP

Faculty of Forestry

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, Khoa Lâm sinh và Công nghiệp rừng của trường Cao Ðẳng Lâm nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 7 bộ môn chuyên ngành, Khoa Lâm Nghiệp đã đào tạo nhiều kỹ sư và thạc sĩ ngành Lâm Nghiệp và Chế biến lâm sản ở các tỉnh phía Nam. Các kỹ sư và thạc sĩ được đào tạo tại Khoa hiện đang giữ các trọng trách ở các cơ quan lâm nghiệp Trung ương và cơ sở Nông Lâm. Uy tín về đào tạo của Khoa đã được các cơ sở công nhận, hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều nhận được việc làm phù hợp với ngành học.

Số lần xem trang: :12099
Nhập ngày: 20-09-2012
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2018


Tuyển sinh Sau đại học năm 2021(08-04-2021)

THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012(16-03-2012)

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2013