Xem chi tiết tại đây

Lưu ý: nếu cột kết quả xử lý tạm thời để trống thì sinh viên đó sẽ được phòng đào tạo bỏ ra 

Sinh viên nếu có thắc mắc xin vui long phản hồi qua mail: truongbong@hcmuaf.edu.vn 

 Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 03/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2159
Nhập ngày: 01-11-2022
Điều chỉnh lần cuối: 07-11-2022


Thông báo

Danh sch sinh vin b? c?nh bo h?c v? HK1 n?m 2023 2024 - thng 4/ 2024(04-04-2024)

Danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p 03/2024(19-03-2024)

Danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n v khng ?? ?i?u ki?n xt cng nh?n t?t nghi?p ??t thng 3/2024(08-03-2024)

Thng bo: bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p ??t thng 05/ 2024(04-03-2024)

Danh sch sinh vin d? ki?n ??t t?t nghi?p(05-12-2023)

Danh sch sinh vin kha 2013 ch?a t?t nghi?p do cn n? chu?n ??u ra (04-12-2023)

K?t qu? xt t?t nghi?p ??t thng 12 n?m 2023(21-11-2023)

L? K? Ni?m 41 N?m Cho M?ng Ngy Nh Gio Vi?t Nam 20-11(16-11-2023)

??ng k bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 12/2023(07-11-2023)

Thng Bo Ch??ng Trnh Giao L?u Gi?a Khoa CNHH&TP (NLU - Vietnam) V Tr??ng Temasek Polytechnic (Singapore)(07-11-2023)

Thng bo r sot, xt ?i?m t??ng ???ng ??i v?i cc h?c ph?n ? c ?i?m tr??c thng 09 n?m 2021(03-11-2023)

Thng bo b? sung l?a ch?n 3 nhm t?t nghi?p kha 2020, 2021(23-10-2023)

Thng bo b? sung l?a ch?n 3 nhm t?t nghi?p kha 2020, 2021(23-10-2023)

Danh sch d? ki?n sinh vin b? c?nh bo h?c v?(17-10-2023)

Danh sch sinh vin t?t nghi?p ??t 3 thng 9 n?m 2023 cn n? ti s?n t?i khoa Cng ngh? Ha h?c v Th?c ph?m (11-10-2023)

Thng bo n?p bo co kha lu?n t?t nghi?p thng 09/2023(21-09-2023)

Danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p 09/2023(08-09-2023)

Thng bo xt sinh vin tiu bi?u n?m h?c 2022-2023(06-09-2023)

??ng k bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 09/2023(07-08-2023)

Thng bo n?p bo co Rn ngh? 1 HK3 n?m h?c 2022 - 2023(14-07-2023)

??ng k rn ngh? 2 h?c k h (n?m h?c 2022 2023)(24-06-2023)

K? ho?ch h?c qun s?(19-06-2023)

??ng k rn ngh? 2 h?c k 3 (n?m h?c 2022 2023)(16-06-2023)

Thng bo v? vi?c ??ng k hon thi h?c k? 2 n?m 2022-2023(15-06-2023)

K? ho?ch rn ngh? cho sinh vin ngnh cng ngh? th?c ph?m(15-06-2023)

Thng bo n?p bi bo co Kha lu?n t?t nghi?p thng 06/ 2023 (02-06-2023)

??ng k rn ngh? 1 h?c k? h n?m h?c 2022 2023(28-05-2023)

??ng k h?c anh v?n 1, anh v?n 2, tin h?c ??i c??ng(22-05-2023)

Gi?i th??ng sinh vin nghin c?u khoa h?c AOAC SEA 2023(19-05-2023)

H?i th?o v? ch??ng trnh th?c t?p t?i Nh?t B?n(11-05-2023)

H?i th?o chuyn ?? b m?t c?a n??c -vai tr ion ki?m v?i s?c kho? - th?c ph?m halal v cc tiu chu?n ???c p d?ng(10-05-2023)

Thng bo n?p bo co rn ngh? 2 HK2 n?m h?c 2022 2023(09-05-2023)

??ng k bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 06/2023(04-05-2023)

Danh sch sinh vin b? c?nh bo h?c v? HK1 n?m h?c 2022 - 2023 (d? ki?n)(21-04-2023)

Khm ph b m?t c?a umami: b quy?t t?ng v? ngon ng?t cho th?c ph?m(24-03-2023)

Thng bo ??n sinh vin ?ang t?m d?ng h?c do qu h?n(24-03-2023)

?nh gi k?t qu? rn luy?n sinh vin h?c k? 1 n?m h?c 2022 - 2023(08-03-2023)

K?t qu? xt t?t nghi?p ??t thng 03/ 2023(07-03-2023)

K?t qu? xt t?t nghi?p ??t thng 03/ 2023(07-03-2023)

Thng bo rt h?c ph?n h?c k? II n?m h?c 2022 2023(14-02-2023)

Thng bo bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 03/2023(06-02-2023)

Thng bo ??ng k rn ngh? 1(01-02-2023)

Kho h?c Ton c?u ??i m?i X h?i(27-01-2023)

Thng bo cc h?c ph?n b? h?y do khng ?? s? l??ng m? l?p trong h?c k? II n?m h?c 2022 2023(13-01-2023)

??ng k tham quan cng ty TNHH Kewpie Vi?t Nam(06-01-2023)

??ng k hon thi h?c k? 1 n?m h?c 2022 2023(04-01-2023)

Danh sch sinh vin ??t t?t nghi?p ??t thng 12/2022 (d? ki?n)(09-12-2022)

H?i tr?i truy?n th?ng n?m 2022(21-11-2022)

Kh?o st l?y ki?n sinh vin v? ho?t ??ng gi?ng d?y c?a gi?ng vin h?c k? 2, 2021-2022(11-11-2022)

Danh sch sinh vin b? c?nh bo h?c t?p HKI n?m h?c 2022 2023 (d? ki?n update 09/11/2022)(11-11-2022)

K?t n?i giao th??ng, tham gia gian hng t?i tri?n lm Vietnam Foodtech 2022(08-11-2022)

Chu?i chuyn ?? pht tri?n k? n?ng ngh? nghi?p(08-11-2022)

Thng bo v/v bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 12/2022(07-11-2022)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập HKI năm học 2022 – 2023 (dự kiến - update 25/10/2022)(25-10-2022)

Thông tin liên lạc Ban chấp hành, Ban cán sự lớp năm học 2022 – 2023(22-10-2022)

Thông báo Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần V năm 2022(10-10-2022)

Thông báo cuộc thi học thuật “Giải thưởng thực phẩm cho tài năng trẻ 2022”(01-10-2022)

Thông báo v/v xét sinh viên tiêu biểu năm học 2021-2022(30-09-2022)

Thông báo v/v Danh Sách Đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp Tháng 09/2022(23-09-2022)

Quyết đinh v/v xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc khoa CNHHTP vào học kỳ II năm học 2021-2022(07-09-2022)

Thông báo v/v Một số lưu ý khi đăng ký môn học thay thế môn tốt nghiệp - áp dụng cho khóa 2018, 2019(11-08-2022)

Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt II năm 2022(08-08-2022)

Thông báo v/v báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 09/2022(03-08-2022)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập năm học 2021 - 2022 (dự kiến)(29-07-2022)

Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Chính thức)(19-07-2022)

Hội nghị chuyên đề quốc tế dành cho sinh viên 2022(12-07-2022)

Gi?i th??ng sinh vin nghin c?u khoa h?c AOAC 2022(06-07-2022)

Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Đợt 3)(02-07-2022)

Thông báo v/v Danh Sách Đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp Tháng 6/2022(20-06-2022)

Bo co chuyn ?? khoa h?c thng 06/2022(20-06-2022)

Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Kết quả đợt 1 và Đăng ký đợt 2)(17-06-2022)

Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1(09-06-2022)

Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1(09-06-2022)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên (Dự kiến) đạt danh hiệu Thủ Khoa, Á Khoa và khen thưởng tốt nghiệp đợt tháng 03/2022(04-05-2022)

Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt I năm 2022(17-04-2022)

Thông báo v/v Báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 06/2022(17-04-2022)

Thông báo v/v Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022(04-04-2022)

Thông báo v/v Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập ngoài trường(30-03-2022)

Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2022(14-03-2022)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp - Đợt 1 tháng 03 năm 2022(07-03-2022)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp T3/2022 (tạm thời)(02-03-2022)

Thông báo v/v Mức thu học phí học kỳ 2 năm 2021-2022(18-02-2022)

Thông báo v/v Đăng ký Đề tài sinh viên NCKH cấp cơ sở đợt 1 năm 2022(18-02-2022)

Thông báo v/v tổ chức thi thử thi HK2 (20-21) trực tuyến(13-01-2022)

Thông báo v/v Chương trình đào tạo online miễn phí của Trường ĐH Osaka City(08-01-2022)

Thông báo v/v Đăng ký môn học bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết(24-12-2021)

Thông báo v/v Danh sách học viên báo cáo seminar 1 - Đợt tháng 12/2021(24-12-2021)

Thông báo v/v Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập ngoài trường(14-12-2021)

Chu?i s? ki?n Job Fair Online NLU 2021 Ngy H?i Vi?c Lm Tr?c Tuy?n 2021(11-12-2021)

Thông báo v/v Chương trình "Đối thoại giữa Sinh viên và Lãnh đạo Nhà trường năm học 2021 - 2022"(10-12-2021)

Thông báo v/v Thời gian báo cáo Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp đợt tháng 12/2021(01-12-2021)

Thông báo v/v Rà soát sinh viên Khóa 2014-2017 còn nợ môn học(22-11-2021)

Thông báo v/v Thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19(11-11-2021)

Thông báo v/v Cần tuyển 2-3 bạn Sinh viên làm nghiên cứu đề tài tốt nghiệp(29-10-2021)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2020-2021(27-10-2021)

Thông báo v/v điều chỉnh phương thức và kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2021(23-10-2021)

Thông tin v/v liên quan việc xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên(18-10-2021)

Thông báo v/v Giao lưu Ban chủ nhiệm Khoa với Tân sinh viên 2021(09-10-2021)

Thông báo v/v Kế hoạch thực hiện Tiểu luận - Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 2018(05-10-2021)

Xét tuyển Chương trình tiên tiến CNTP 2021(04-10-2021)

Thông báo v/v Báo cáo bảo vệ Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp - Tháng 10/2021(30-09-2021)

Thông báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021(25-09-2021)

Thng bo(29-09-2021)