Xem chi tiết tại đây
Sinh viên nếu có thắc mắc xin vui lòng gửi phản hồi qua link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JEzqd_6luJhWmnOqZfk8UNqsA4nNaU6OzQjeyXP8i3m_lA/viewform.
Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 28/10/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 2150
Nhập ngày: 25-10-2022
Điều chỉnh lần cuối: 26-10-2022


Thông báo

Danh sch sinh vin b? c?nh bo h?c v? HK1 n?m 2023 2024 - thng 4/ 2024(04-04-2024)

Danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p 03/2024(19-03-2024)

Danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n v khng ?? ?i?u ki?n xt cng nh?n t?t nghi?p ??t thng 3/2024(08-03-2024)

Thng bo: bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p ??t thng 05/ 2024(04-03-2024)

Danh sch sinh vin d? ki?n ??t t?t nghi?p(05-12-2023)

Danh sch sinh vin kha 2013 ch?a t?t nghi?p do cn n? chu?n ??u ra (04-12-2023)

K?t qu? xt t?t nghi?p ??t thng 12 n?m 2023(21-11-2023)

L? K? Ni?m 41 N?m Cho M?ng Ngy Nh Gio Vi?t Nam 20-11(16-11-2023)

??ng k bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 12/2023(07-11-2023)

Thng Bo Ch??ng Trnh Giao L?u Gi?a Khoa CNHH&TP (NLU - Vietnam) V Tr??ng Temasek Polytechnic (Singapore)(07-11-2023)

Thng bo r sot, xt ?i?m t??ng ???ng ??i v?i cc h?c ph?n ? c ?i?m tr??c thng 09 n?m 2021(03-11-2023)

Thng bo b? sung l?a ch?n 3 nhm t?t nghi?p kha 2020, 2021(23-10-2023)

Thng bo b? sung l?a ch?n 3 nhm t?t nghi?p kha 2020, 2021(23-10-2023)

Danh sch d? ki?n sinh vin b? c?nh bo h?c v?(17-10-2023)

Danh sch sinh vin t?t nghi?p ??t 3 thng 9 n?m 2023 cn n? ti s?n t?i khoa Cng ngh? Ha h?c v Th?c ph?m (11-10-2023)

Thng bo n?p bo co kha lu?n t?t nghi?p thng 09/2023(21-09-2023)

Danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p 09/2023(08-09-2023)

Thng bo xt sinh vin tiu bi?u n?m h?c 2022-2023(06-09-2023)

??ng k bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 09/2023(07-08-2023)

Thng bo n?p bo co Rn ngh? 1 HK3 n?m h?c 2022 - 2023(14-07-2023)

??ng k rn ngh? 2 h?c k h (n?m h?c 2022 2023)(24-06-2023)

K? ho?ch h?c qun s?(19-06-2023)

??ng k rn ngh? 2 h?c k 3 (n?m h?c 2022 2023)(16-06-2023)

Thng bo v? vi?c ??ng k hon thi h?c k? 2 n?m 2022-2023(15-06-2023)

K? ho?ch rn ngh? cho sinh vin ngnh cng ngh? th?c ph?m(15-06-2023)

Thng bo n?p bi bo co Kha lu?n t?t nghi?p thng 06/ 2023 (02-06-2023)

??ng k rn ngh? 1 h?c k? h n?m h?c 2022 2023(28-05-2023)

??ng k h?c anh v?n 1, anh v?n 2, tin h?c ??i c??ng(22-05-2023)

Gi?i th??ng sinh vin nghin c?u khoa h?c AOAC SEA 2023(19-05-2023)

H?i th?o v? ch??ng trnh th?c t?p t?i Nh?t B?n(11-05-2023)

H?i th?o chuyn ?? b m?t c?a n??c -vai tr ion ki?m v?i s?c kho? - th?c ph?m halal v cc tiu chu?n ???c p d?ng(10-05-2023)

Thng bo n?p bo co rn ngh? 2 HK2 n?m h?c 2022 2023(09-05-2023)

??ng k bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 06/2023(04-05-2023)

Danh sch sinh vin b? c?nh bo h?c v? HK1 n?m h?c 2022 - 2023 (d? ki?n)(21-04-2023)

Khm ph b m?t c?a umami: b quy?t t?ng v? ngon ng?t cho th?c ph?m(24-03-2023)

Thng bo ??n sinh vin ?ang t?m d?ng h?c do qu h?n(24-03-2023)

?nh gi k?t qu? rn luy?n sinh vin h?c k? 1 n?m h?c 2022 - 2023(08-03-2023)

K?t qu? xt t?t nghi?p ??t thng 03/ 2023(07-03-2023)

K?t qu? xt t?t nghi?p ??t thng 03/ 2023(07-03-2023)

Thng bo rt h?c ph?n h?c k? II n?m h?c 2022 2023(14-02-2023)

Thng bo bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 03/2023(06-02-2023)

Thng bo ??ng k rn ngh? 1(01-02-2023)

Kho h?c Ton c?u ??i m?i X h?i(27-01-2023)

Thng bo cc h?c ph?n b? h?y do khng ?? s? l??ng m? l?p trong h?c k? II n?m h?c 2022 2023(13-01-2023)

??ng k tham quan cng ty TNHH Kewpie Vi?t Nam(06-01-2023)

??ng k hon thi h?c k? 1 n?m h?c 2022 2023(04-01-2023)

Danh sch sinh vin ??t t?t nghi?p ??t thng 12/2022 (d? ki?n)(09-12-2022)

H?i tr?i truy?n th?ng n?m 2022(21-11-2022)

Kh?o st l?y ki?n sinh vin v? ho?t ??ng gi?ng d?y c?a gi?ng vin h?c k? 2, 2021-2022(11-11-2022)

Danh sch sinh vin b? c?nh bo h?c t?p HKI n?m h?c 2022 2023 (d? ki?n update 09/11/2022)(11-11-2022)

K?t n?i giao th??ng, tham gia gian hng t?i tri?n lm Vietnam Foodtech 2022(08-11-2022)

Chu?i chuyn ?? pht tri?n k? n?ng ngh? nghi?p(08-11-2022)

Thng bo v/v bo co Kha lu?n, ti?u lu?n t?t nghi?p - ??t thng 12/2022(07-11-2022)

Danh sch sinh vin b? c?nh bo h?c t?p HKI n?m h?c 2022 2023 (d? ki?n update 01/11/2022)(01-11-2022)

Thông tin liên lạc Ban chấp hành, Ban cán sự lớp năm học 2022 – 2023(22-10-2022)

Thông báo Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần V năm 2022(10-10-2022)

Thông báo cuộc thi học thuật “Giải thưởng thực phẩm cho tài năng trẻ 2022”(01-10-2022)

Thông báo v/v xét sinh viên tiêu biểu năm học 2021-2022(30-09-2022)

Thông báo v/v Danh Sách Đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp Tháng 09/2022(23-09-2022)

Quyết đinh v/v xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc khoa CNHHTP vào học kỳ II năm học 2021-2022(07-09-2022)

Thông báo v/v Một số lưu ý khi đăng ký môn học thay thế môn tốt nghiệp - áp dụng cho khóa 2018, 2019(11-08-2022)

Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt II năm 2022(08-08-2022)

Thông báo v/v báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 09/2022(03-08-2022)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập năm học 2021 - 2022 (dự kiến)(29-07-2022)

Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Chính thức)(19-07-2022)

Hội nghị chuyên đề quốc tế dành cho sinh viên 2022(12-07-2022)

Gi?i th??ng sinh vin nghin c?u khoa h?c AOAC 2022(06-07-2022)

Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Đợt 3)(02-07-2022)

Thông báo v/v Danh Sách Đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp Tháng 6/2022(20-06-2022)

Bo co chuyn ?? khoa h?c thng 06/2022(20-06-2022)

Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Kết quả đợt 1 và Đăng ký đợt 2)(17-06-2022)

Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1(09-06-2022)

Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1(09-06-2022)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên (Dự kiến) đạt danh hiệu Thủ Khoa, Á Khoa và khen thưởng tốt nghiệp đợt tháng 03/2022(04-05-2022)

Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt I năm 2022(17-04-2022)

Thông báo v/v Báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 06/2022(17-04-2022)

Thông báo v/v Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022(04-04-2022)

Thông báo v/v Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập ngoài trường(30-03-2022)

Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2022(14-03-2022)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp - Đợt 1 tháng 03 năm 2022(07-03-2022)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp T3/2022 (tạm thời)(02-03-2022)

Thông báo v/v Mức thu học phí học kỳ 2 năm 2021-2022(18-02-2022)

Thông báo v/v Đăng ký Đề tài sinh viên NCKH cấp cơ sở đợt 1 năm 2022(18-02-2022)

Thông báo v/v tổ chức thi thử thi HK2 (20-21) trực tuyến(13-01-2022)

Thông báo v/v Chương trình đào tạo online miễn phí của Trường ĐH Osaka City(08-01-2022)

Thông báo v/v Đăng ký môn học bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết(24-12-2021)

Thông báo v/v Danh sách học viên báo cáo seminar 1 - Đợt tháng 12/2021(24-12-2021)

Thông báo v/v Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập ngoài trường(14-12-2021)

Chu?i s? ki?n Job Fair Online NLU 2021 Ngy H?i Vi?c Lm Tr?c Tuy?n 2021(11-12-2021)

Thông báo v/v Chương trình "Đối thoại giữa Sinh viên và Lãnh đạo Nhà trường năm học 2021 - 2022"(10-12-2021)

Thông báo v/v Thời gian báo cáo Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp đợt tháng 12/2021(01-12-2021)

Thông báo v/v Rà soát sinh viên Khóa 2014-2017 còn nợ môn học(22-11-2021)

Thông báo v/v Thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19(11-11-2021)

Thông báo v/v Cần tuyển 2-3 bạn Sinh viên làm nghiên cứu đề tài tốt nghiệp(29-10-2021)

Thông báo v/v Danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2020-2021(27-10-2021)

Thông báo v/v điều chỉnh phương thức và kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2021(23-10-2021)

Thông tin v/v liên quan việc xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên(18-10-2021)

Thông báo v/v Giao lưu Ban chủ nhiệm Khoa với Tân sinh viên 2021(09-10-2021)

Thông báo v/v Kế hoạch thực hiện Tiểu luận - Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 2018(05-10-2021)

Xét tuyển Chương trình tiên tiến CNTP 2021(04-10-2021)

Thông báo v/v Báo cáo bảo vệ Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp - Tháng 10/2021(30-09-2021)

Thông báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021(25-09-2021)

Thng bo(29-09-2021)