/data/1201.png

NGUYỄN MINH CẢNH, Giảng viên 

Sinh ngày 01 tháng 08 năm 1973 tại Tp. Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp: Kỹ sư 1999, Thạc sĩ 2003 tại Việt Nam

Điện thoại:0918152106

Email: nmcanh1873©yahoo.com

Chuyên môn chính:

- Ðiều tra rừng,

- Thống kê trong Lâm nghiệp.

Lĩnh vực nghiện cứu: Giới trong Lâm nghiệp Xã hội: (1). Vai trò của giới trong quản lý tài nguyên rừng ở Kado - Lâm Ðồng; (2) Tìm hiểu sự ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đối với các tập tục và vai trò của Nam Nữ trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Ðồng.

Hướng nghiên cứu: Tiếp tục một số nghiên cứu về giới trong Lâm nghiệp Xã hội; Mô hình hoá quy luật sinh trưởng rừng Sao Dầu tại các vùng miềm Ðông Nam Bộ là cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp kinh doanh (đề tài cao học); nghiên cứu giáo trình, tài liệu có liên quan đến chuyên môn phụ trách giảng dạy và nghiên cứu.

Số lần xem trang : :4872
Nhập ngày : 07-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :20-10-2008


Bô môn công nghệ gỗ giấy(04-11-2018)

Thông tin hội thảo VETTA TECHNOLOGY(07-10-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Tiến Triển Viêt Nam(31-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Tân Hoàng Gia(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Gỗ An Cường(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty TNHH Viet Furniture(30-03-2018)

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam - VIFA EXPO 2018(01-03-2018)

Công ty TNHH Giấy Lee&Man tuyển dụng(29-11-2017)

Khoa Lâm Nghiệp giao lưu gặp gỡ tân sinh viên 2014 và các sinh viên khóa 2011, 2012, 2013(06-10-2014)

Quy định trình bày KLTN từ khóa 2010 (mới, nóng)(16-05-2014)

Hội nghị cán bộ viên chức khoa Lâm Nghiệp 12/11/2013(12-11-2013)

Thông báo học bổng tuổi trẻ(22-09-2009)

Sách Quy hoạch tuyến tính(13-10-2008)

Tăng Kim Hồng(25-01-2008)

Tiến sĩ La Vĩnh Hải Hà(07-01-2008)

Nguyễn Thị Kim Tài(03-01-2008)

Danh mục các đề cương môn học(03-01-2008)

Tài liệu học tập(03-01-2008)

Kế hoạch thực tập giáo trình các lớp Gia Lai(03-01-2008)

Thời khoá biểu các lớp Phân hiệu Gia Lai(03-01-2008)

Thông tin học bổng(03-01-2008)

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kiểng(03-01-2008)

Các nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện(03-01-2008)

Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp Xã hội(03-01-2008)

Văn phòng Khoa(03-01-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một bốn năm một