/data/1201.png

Tiến sĩ La Vĩnh Hải Hà

 Sinh ngày 14 tháng 8 năm 1970, tại Tp. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình học tập:

- 2003 - 2006: Tiến sĩ tại trường đại học Kyushu, Thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Chuyên ngành: Khoa học quản lý tài nguyên rừng: chuyên về chính sách lâm nghiệp.

- 2001 - 2003: Thạc sĩ tại đại học Kyushu, Thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Chuyên ngành: Khoa học quản lý tài nguyên rừng: chuyên về chính sách lâm nghiệp. 

- 1990 - 1995: Kỹ sư tại trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chuyên ngành Lâm nghiệp.

 

 

 Điện thoại cơ quan: 08 3896 3352

Email: lvhaiha©hcmuaf.edu.vn

Các bài báo khoa học đã được đăng:
 
 
1.      Quản lý bảo vệ rừng và sự tham gia của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam –Tạp chí khoa học nông nghiệp Đại học Kyushu, số 58, quyển 1
2.      Chính sách lâm nghiệp Việt Nam từ 1975 – Tạp chí khoa học Viện nghiên cứu lâm nghiệp Đại học Kyushu, quyển 86
3.      Kiểm chứng chương trình 5 triệu ha rừng - Tạp chí khoa học nông nghiệp Đại học Kyushu, số 61, quyển 1
4.      Đánh giá việc đầu tư trồng rừng của công ty nước ngoài tại Viềt Nam - Tạp chí khoa học Viện nghiên cứu lâm nghiệp Đại học Kyushu, quyển 87
5.      Đánh giá chương trình trồng rừng tại tỉnh Bình Phước qua chương trình 5 triệu ha rừng – Tạp chí kinh tế lâm nghiệp Nhật Bản, số 52, quyển 2
6.      Nghiên cứu việc quản lý bảo vệ và trồng rừng tại Việt Nam – Tạp chí Fuji Xerox (The Setsutaro Kobayashi Memorial Fund, dự định phát hành tháng 12 năm 2006)
 
Các hội nghị khoa học đã tham gia và đề tài báo cáo
1.      Quyền sử dụng đất tại thôn bản khu vực miền núi – Hội thảo khoa học lâm nghiệp Nhật Bản năm 2002
2.      Quản lý bảo vệ rừng và sự tham gia của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam - Hội thảo kinh tế lâm nghiệp Nhật Bản năm 2002
3.      Nghiên cứu chính sách trồng rừng của Việt Nam - Hội thảo kinh tế lâm nghiệp Nhật Bản năm 2004
4.      Chính sách lâm nghiệp Việt Nam từ khi thống nhất - Hội thảo khoa học lâm nghiệp Nhật Bản năm 2005
 
Hợp tác nghiên cứu
1.      Tham gia khảo sát và đánh giá “Tác động đến kinh tế xã hội và mội trường của chương trình trồng rừng thương mại do Công ty cổ phần SOJITZ-Nhật Bản đầu tư tại 5 tỉnh miền Trung“ do Bộ NN&PTTN chủ trì.
2.   Hợp tác nghiên cứu với Trung tâm Đông Nam Á - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chủ đề: Nghiên cứu kiến thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. 

Số lần xem trang : :4495
Nhập ngày : 07-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :17-01-2017


Bô môn công nghệ gỗ giấy(04-11-2018)

Thông tin hội thảo VETTA TECHNOLOGY(07-10-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Tiến Triển Viêt Nam(31-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Tân Hoàng Gia(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Gỗ An Cường(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty TNHH Viet Furniture(30-03-2018)

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam - VIFA EXPO 2018(01-03-2018)

Công ty TNHH Giấy Lee&Man tuyển dụng(29-11-2017)

Khoa Lâm Nghiệp giao lưu gặp gỡ tân sinh viên 2014 và các sinh viên khóa 2011, 2012, 2013(06-10-2014)

Quy định trình bày KLTN từ khóa 2010 (mới, nóng)(16-05-2014)

Hội nghị cán bộ viên chức khoa Lâm Nghiệp 12/11/2013(12-11-2013)

Thông báo học bổng tuổi trẻ(22-09-2009)

Sách Quy hoạch tuyến tính(13-10-2008)

Tăng Kim Hồng(25-01-2008)

Nguyễn Minh Cảnh(07-01-2008)

Nguyễn Thị Kim Tài(03-01-2008)

Danh mục các đề cương môn học(03-01-2008)

Tài liệu học tập(03-01-2008)

Kế hoạch thực tập giáo trình các lớp Gia Lai(03-01-2008)

Thời khoá biểu các lớp Phân hiệu Gia Lai(03-01-2008)

Thông tin học bổng(03-01-2008)

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kiểng(03-01-2008)

Các nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện(03-01-2008)

Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp Xã hội(03-01-2008)

Văn phòng Khoa(03-01-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai chín tám không