NGUYỄN THỊ KIM TÀI Giảng viên 

Sinh ngày 22 tháng 3 năm 1979 tại Quảng Ngãi

Tốt nghiệp: Kỹ sư Lâm nghiệp 2002, tại Việt Nam

Điện thoại cơ quan: 08.8963352 - 098 3394113

Email: ntkimtai©hcmuaf.edu.vn / ntkimtai©hotmail.com

 

Chuyên môn chính:

- Lâm nghiệp Xã hội

- Giảng dạy: Lâm nghiệp Xã hội

Lĩnh vực nghiện cứu: Vai trò của giới trong quản lý tài nguyên rừng tại vùng cao. Quan tâm đến sự tham gia của các cộng đồng tại chỗ, sử dụng tiếp cận có tham gia trong nghiên cứu, kết hợp kiến thức bản địa và giới trong các hoạt động liên quan đến quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Hướng nghiên cứu:  

Vấn đề giới trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Sử dụng tiếp cận có sự tham gia và nghiên cứu hành động có sự tham gia để cải thiện đời sống cộng đồng vùng cao đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học.

Quá trình đào tạo:

- 2007: Tham gia khoá đào tạo nâng cao về phát triển nông thôn lưc vực sông Mê Kông, tại Đức, từ tháng 1 đến tháng

- 2006: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lâm Nghiệp. Đề tài: Sinh kế của người dân địa phương và động lực quản lý tài nguyên rừng tại xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

-2002: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Lâm nghiệp. Đề tài: Vai trò của Giới trong quản lý tài nguyên rừng tại thôn Đạ Nhar, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Số lần xem trang : :4190
Nhập ngày : 03-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :03-01-2008


Thông tin hội thảo VETTA TECHNOLOGY(07-10-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Tiến Triển Viêt Nam(31-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Tân Hoàng Gia(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Interwood Viet Nam (100% vốn nước ngoài)(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Gỗ An Cường(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty TNHH Viet Furniture(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty TNHH Rochdale Spears (công ty 100% nước ngoài)(30-03-2018)

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam - VIFA EXPO 2018(01-03-2018)

Công ty TNHH Giấy Lee&Man tuyển dụng(29-11-2017)

Quy định trình bày KLTN từ khóa 2010 (mới, nóng)(16-05-2014)

Thông báo học bổng tuổi trẻ(22-09-2009)

Sách Quy hoạch tuyến tính(13-10-2008)

Tăng Kim Hồng(25-01-2008)

Tiến sĩ La Vĩnh Hải Hà(07-01-2008)

Nguyễn Minh Cảnh(07-01-2008)

Danh mục các đề cương môn học(03-01-2008)

Tài liệu học tập(03-01-2008)

Kế hoạch thực tập giáo trình các lớp Gia Lai(03-01-2008)

Thời khoá biểu các lớp Phân hiệu Gia Lai(03-01-2008)

Thông tin học bổng(03-01-2008)

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kiểng(03-01-2008)

Nghiên cứu ứng dụng thực tế(03-01-2008)

Các nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện(03-01-2008)

Chương trình APAFRI TreeLink(03-01-2008)

Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp Xã hội(03-01-2008)

Văn phòng Khoa(03-01-2008)

Nhân sự khoa Lâm Nghiệp năm 2015(02-01-2008)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn chín chín không