KHOA LÂM NGHIỆP

Faculty of Forestry

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

 

 

Khoa Lâm Nghiệp được thành lập năm 1955 thuộc trường Đại học Nông Lâm Súc. Năm 1985, Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm Nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, khoa Lâm Học và khoa Công Nghiệp Rừng của trường Cao Ðẳng Lâm Nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 3 ngành bậc đại học: ngành Lâm Nghiệp và ngành Chế biến Lâm sản và Quản lý Tài nguyên rừng với 6 bộ môn chuyên ngành. Thêm vào đó, Khoa có đào tạo 2 ngành bậc sau đại học là: Lâm Sinh và Công nghệ Chế biến Lâm sản; đào tạo tiến sĩ 2 ngành là Kỹ thuật Lâm sinh và Công nghệ Chế biến Lâm sản.

Khoa Lâm Nghiệp đã và đang đào tạo nhiều kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ ngành Lâm Nghiệp, Quản lý Tài nguyên rừng và Công nghệ Chế biến Lâm sản trong phạm vi toàn quốc. Các kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo tại Khoa hiện đang giữ các trọng trách ở các Sở, Ban/Ngành, Trường, Viện và các doanh nghiệp. Uy tín về đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp đã được các cơ sở công nhận, hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều nhận được việc làm phù hợp với ngành học.

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2020-2025:

  • Trưởng Khoa: TS. Tăng Thị Kim Hồng
  • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Minh Cảnh
  • Phó Trưởng Khoa: TS. Trương Văn Vinh

 Bộ môn trực thuộc:
+
Bộ môn Lâm sinh
+
Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng
+
Bộ môn Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội
+ Bộ môn Công nghệ Chế biến Lâm sản
+
Bộ môn Công nghệ Gỗ - Giấy
+
Bộ môn Thiết kế Đồ gỗ Nội thất.

 

Nhân sự cơ hữu: Khoa có 37 cán bộ và công nhân viên, trong đó: có 03 Phó giáo sư Tiến sĩ, 06 tiến sĩ, 27 thạc sĩ và 04 kỹ sư/cử nhân.

 

Chương trình đào tạo: ngành Lâm nghiệp, ngành Quản lý Tài nguyên rừng và ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản. trong đó,

Ngành Lâm nghiệp gồm 3 chuyên ngành là:
     1. Lâm học
     2. Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp Xã hội
     3. Lâm nghiệp Đô thị

Ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
     1. Chế biến Lâm sản/Gỗ
     2. Công nghệ Gỗ - Giấy
     3. Thiết kế Đồ gỗ Nội thất.

Ngành Quản lý Tài nguyên rừng

 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

• Nghiên cứu trồng rừng trên các vùng đất hoang hóa, thuộc vùng cao và đất ngập nước.
• Nghiên cứu quản lý nguồn tài nguyên rừng; nghiên cứu phổ biến các kỹ thuật nông lâm kết hợp; nghiên cứu lâm nghiệp đô thị (quy hoạch thiết kế, phát triển hệ thống cây xanh, …).
• Nghiên cứu lâm nghiệp xã hội, phát triển dự án lâm nghiệp, khuyến lâm, ứng dụng GIS (hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp và quy hoạch).
• N
ghiên cứu các kỹ thuật bảo quản và chế biến lâm sản.

Các công trình nghiên cứu điển hình

Chuyên ngành Lâm Nghiệp
1.Quá trình tái sinh của Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri) trong rừng kín ẩm thừơng xanh mưa mùa nhiệt đới ở Đông Nam Bộ.
2. Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm và gây trồng Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri)
3. Xây dựng bộ ảnh cây rừng tiêu biểu của rừng kín trường xanh mưa ẩm nhiệt đới ở miền Đông Nam Bộ.
4. Trồng rừng sưu tập các loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở miền Đông Nam Bộ.
5. Nghiên cứu trồng phục hồi rừng khô hạn ở Tỉnh Ninh Thuận.
6. Nghiên cứu phục hồi rừng cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) ở Tỉnh Bình Phước.

Chuyên ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản
1.Nghiên cứu chế biến và sử dụng lâm sản ngoài gỗ.
2.Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ bảo quản, sấy gỗ.
3.Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván sợi và ván dăm.
4.Nghiên cứu các cơ sở khoa học và công nghệ chế biến - sử dụng gỗ rừng trồng
5.Nghiên cứu công nghệ chế biến và sử dụng các loại tre, vật liệu tre - gỗ kết hợp, công nghệ biến tính tre.
6.Nghiên cứu công nghệ xử lý biến tính một số loại gỗ rừng trồng.
7.Nghiên cứu công nghệ tẩy nhuộm màu gỗ.
8.Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ chậm cháy, xử lý phòng chống cháy cho sản phẩm gỗ.
9.Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong công nghệ chế biến lâm sản.

10. Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu mới trong sản xuất bột giấy - giấy.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN

 KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2018

STT

Học vị

Họ và tên

Chức vụ

Email

 

1. Bộ môn Lâm sinh

 

1.

 

 

 

 

2.

TS

Phạm Thanh Hải

Giảng viên, Trưởng BM

 

3.

ThS

Nguyễn Thị Minh Hải

Giảng viên

 

4.

ThS

Trần Thế Phong

Giảng viên

tranthephong@hcmuaf.edu.vn

5.

ThS

Phan Minh Xuân

Giảng viên/NCS


6.

KS

Phan Văn Trọng

nhân viên
 

 

 

 

2. Bộ môn Quản lý Tài nguyên rừng

 

8.

PGS.TS

Viên Ngọc Nam

Giảng viên ccấp

drvnnam@gmail.com

9.

TS

Nguyễn Minh Cảnh

Giảng viên,

Phó Trưởng Khoa

nmcanh1873@yahoo.com

10.

ThS

Mạc Văn Chăm

Giảng viên/NCS

chamk1978@yahoo.com

11.

TS

Trương Văn Vinh

Giảng viên,

Phó Trưởng Khoa

tvvinh@hcmuaf.edu.vn

 

12.

ThS

Nguyễn T Kiều Nương

Giảng viên

ntknuong@yahoo.com

13.

ThS

Hồ Lê Tuấn

Giảng viên/NCS

t19pha@yahoo.com

 

3. Bộ môn Nông Lâm kết hợp - Lâm nghiệp XH

 

14.

TS

Bùi Việt Hải

Giảng viên chính

buiviethai@hcmuaf.edu.vn

15.

TS

La Vĩnh Hải Hà

Giảng viên

lvhaiha@hcmuaf.edu.vn

16.

ThS

Nguyễn Quốc Bình

Giảng viên/NCS

ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn

17.

ThS

Đặng Hải Phương

Giảng viên

danghaiphuong@hcmuaf.edu.vn

18.

ThS

Nguyễn T Lan Phương

Giảng viên

lanphuong@hcmuaf.edu.vn

19.

ThS

Nguyễn Thị Kim Tài

Giảng viên

ntkimtai@hotmail.com

 

4. Bộ môn Công nghệ Chế biến Lâm sản

 

20.

ThS

Hoàng Văn Hòa

GĐ TT CBLS

hoangvanhoa@hcmuaf.edu.vn

21.

TS

Hoàng T Thanh Hương

Giảng viên chính

thanhhuong_lamnghiep@yahoo.com,

22.

TS

Tăng Thị Kim Hồng

Giảng viên,

Trưởng Khoa

tangkimhong@hcmuaf.edu.vn

23.

ThS

Nguyễn T Ánh Nguyệt

Giảng viên chính

nguyetcbls@gmail.com

24.

ThS

Bùi Thị Thiên Kim

Giảng viên

buithithienkim@hcmuaf.edu.vn

 

5. Bộ môn Công nghệ Gỗ - Giấy

 

25.

ThS

Đặng Thị Thanh Nhàn

Giảng viên, Phó Trưởng BM

hungnhan4@yahoo.com

26.

ThS

Nguyễn Duy Linh

Giảng viên, NCS

nguyenduylinh222@gmail.com

27.

ThS

Trần Thị Hiền

Giảng viên

 

28.

ThS

Huỳnh Ngọc Hưng

Giảng viên

hung_huynhlongan86@yahoo.com

29.

ThS

Lê Tiểu Anh Thư

Giảng viên

thu.letieuanh@yahoo.com

30.

ThS

Lê Thanh Thùy

giảng viên

cng.thanhthuy@yahoo.com

 

6. Bộ môn Thiết kế Đồ gỗ Nội thất

 

31.

PGS. TS

Phạm Ngọc Nam

Trưởng BM

drpnnam@hcmuaf.edu.vn

 drpnnam@gmail.com

32.

ThS

Nguyễn Lê Hồng Thúy

Giảng viên/NCS

lehongthuynguyen@gmail.com

33.

ThS

Phạm Thị Kim Hoa

Giảng viên

pkthoa@hcmuaf.edu.vn 

34.

ThS

Đặng Minh Hải

Giảng viên

haidang@hcmuaf.edu.vn

35.

ThS

Lê Quang Nghĩa

Giảng viên

lqnghia@hcmuaf.edu.vn

 

7. Văn phòng

 

36.

CN

Đinh Thị Minh Xuân

Giáo vụ

dtmxuan@hcmuaf.edu.vn

37.

ThS

Lê Thị Luận

Thư ký

lethiluan.th@gmail.com

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Nhà A1 Khoa Lâm Nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. 

  Điện thoại : (028) 38975453  website: http://ff.hcmuaf.edu.vn

  Email: kln@hcmuaf.edu.vn

 


DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2017(27-11-2011)