Khoa Lâm nghiệp

 

KHOA LÂM NGHIỆP

Faculty of Forestry

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

 

 

Khoa Lâm Nghiệp được thành lập năm 1955 thuộc trường Đại học Nông Lâm Súc. Năm 1985, Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm Nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, khoa Lâm Học và khoa Công Nghiệp Rừng của trường Cao Ðẳng Lâm Nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 2 ngành bậc đại học: ngành Lâm Nghiệp và ngành Chế biến Lân sản với 6 bộ môn chuyên ngành và đào tạo 2 ngành bậc sau đại học: Lâm Sinh và Công nghệ chế biến lâm sản, trong đó đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật Lâm sinh. Khoa Lâm Nghiệp đã đào tạo nhiều kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ ngành Lâm Nghiệp và Chế biến lâm sản ở các tỉnh phía Nam. Các kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo tại Khoa hiện đang giữ các trọng trách ở các Sở, ban ngành, Trường, Viện và các doanh nghiệp. Uy tín về đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp đã được các cơ sở công nhận, hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều nhận được việc làm phù hợp với ngành học.

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa:

  • Trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Ngọc Nam
  • Phó Trưởng Khoa: ThS. Hoàng Văn Hòa
  • Phó Trưởng Khoa: TS. La Vĩnh Hải Hà 

 Bộ môn trực thuộc:
+
Bộ môn Lâm sinh
+
Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng
+
Bộ môn Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội
+ Bộ môn Công nghệ Chế biến Lâm sản
+
Bộ môn Công nghệ Giấy và Bột Giấy
+
Bộ môn Thiết kế Đồ gỗ Nội thất.

 

Nhân sự: Khoa có 44 cán bộ và công nhân viên, trong đó: có 04 Phó giáo sư Tiến sĩ, 07 tiến sĩ, 28 thạc sĩ và 07 kỹ sư, cử nhân.

 

Chương trình đào tạo: ngành Lâm nghiệp và ngành Chế biến Lâm sản.
Trong đó, ngành Lâm nghiệp gồm 3 chuyên ngành là:
1. Lâm nghiệp (Lâm sinh)
2. Quản lý tài nguyên rừng
3. Nông Lâm kết hợp
Ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
1. Chế biến Lâm sản
2. Công nghệ Giấy và Bột giấy
3. Thiết kế Đồ gỗ Nội thất.

 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

• Nghiên cứu trồng rừng trên các vùng đất hoang hóa, thuộc vùng cao và đất ngập nước.
• Nghiên cứu quản lý nguồn tài nguyên rừng; nghiên cứu phổ biến các kỹ thuật nông lâm kết hợp; nghiên cứu lâm nghiệp đô thị (quy hoạch thiết kế, phát triển hệ thống cây xanh, …).
• Nghiên cứu lâm nghiệp xã hội, phát triển dự án lâm nghiệp, khuyến lâm, ứng dụng GIS (hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp và quy hoạch).
• Nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản và chế biến lâm sản.
• Ứng dụng công nghệ hoá học trong việc sản xuất giấy, bột giấy.

Các công trình nghiên cứu điển hình

Chuyên ngành Lâm Nghiệp
1.Quá trình tái sinh của Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri) trong rừng kín ẩm thừơng xanh mưa mùa nhiệt đới ở Đông Nam Bộ.
2. Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm và gây trồng Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri)
3. Xây dựng bộ ảnh cây rừng tiêu biểu của rừng kín trường xanh mưa ẩm nhiệt đới ở miền Đông Nam Bộ.
4. Trồng rừng sưu tập các loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở miền Đông Nam Bộ.
5. Nghiên cứu trồng phục hồi rừng khô hạn ở Tỉnh Ninh Thuận.
6. Nghiên cứu phục hồi rừng cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) ở Tỉnh Bình Phước.

Chuyên ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản
1.Nghiên cứu chế biến và sử dụng lâm sản ngoài gỗ.
2.Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ bảo quản, sấy gỗ.
3.Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván sợi và ván dăm.
4.Nghiên cứu các cơ sở khoa học và công nghệ chế biến - sử dụng gỗ rừng trồng
5.Nghiên cứu công nghệ chế biến và sử dụng các loại tre, vật liệu tre - gỗ kết hợp, công nghệ biến tính tre.
6.Nghiên cứu công nghệ xử lý biến tính một số loại gỗ rừng trồng.
7.Nghiên cứu công nghệ tẩy nhuộm màu gỗ.
8.Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ chậm cháy, xử lý phòng chống cháy cho sản phẩm gỗ
9.Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong công nghệ chế biến lâm sản


Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Lâm Nghiệp 2015

 

Tập thể nữ cán bộ giảng viên  Khoa Lâm Nghiệp 2015

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN

 KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2016

  

STT

Bộ Môn

Học

Hàm

Họ Và Tên

chức vụ

Emai

2

BM
Lâm sinh

PGS.TS

Nguyễn Văn Thêm

giảng viên

nvthem2009@gmail.com

3

Th.S

Phan Minh Xuân

giảng viên

pmxuan@yahoo.com

4

TS

Phạm Thanh Hải

Trưởng BM

haidhnl@gmail.com

5

KS

Trần Trọng Nghĩa

giảng viên

ctynaman@yahoo.com.vn

6

Th.S

Nguyễn Thị Minh Hải

giảng viên

minhhaich12@yahoo.com

7

ThS

Trần Thế Phong

giảng viên

tranthephong@hcmuaf.edu.vn

8

KS

Phan Văn Trọng

nhân viên

 

9

BM

QLTNR

Th.S

Trương Văn Vinh

giảng viên

tvvinh206@yahoo.com

10

PGS.TS

Viên Ngọc Nam

giảng viên

drvnnam@gmail.com

11

KS

Hồ Qúy Thạch

giảng viên

 

12

Th.S

Nguyễn Minh Cảnh

Phó Trưởng BM

nmcanh1873@yahoo.com

14

Th.S

Mạc Văn Chăm

giảng viên

chamk1978@yahoo.com

15

Th.S

Nguyễn Thị Kiều Nương

giảng viên

ntknuong@yahoo.com

16

Th.S

Hồ Lê Tuấn

giảng viên

t19pha@yahoo.com

17

BM

NLKH

TS

Bùi Việt Hải

Trưởng BM

buiviethai@hcmuaf.edu.vn

18

TS

La Vĩnh Hải Hà

Phó Trưởng Khoa

lvhaiha@hcmuaf.edu.vn

19

Th.S

Đặng Hải Phương

giảng viên

danghaiphuong@hcmuaf.edu.vn

20

Th.S

Nguyễn Quốc Bình

giảng viên

ngquocbinh@yahoo.com

21

Th.S

Nguyễn Thị Kim Tài

giảng viên

ntkimtai@hotmail.com

22

Th.S

Nguyễn Thị Lan Phương

giảng viên

lanphuong@hcmuaf.edu.vn

24

BMCN

giấy

ThS

Đặng Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng BM

hungnhan4@yahoo.com

26

ThS

Lê Tiểu Anh Thư

giảng viên

thu.letieuanh@yahoo.com

27

ThS

Trần Thị Hiền

giảng viên

 

28

ThS

Nguyễn Duy Linh

giảng viên

nguyenduylinh222@gmail.com

29

ThS

Huỳnh Ngọc Hưng

giảng viên

hung_huynhlongan86@yahoo.com

30

ThS

Lê Thanh Thùy

giảng viên

cng.thanhthuy@yahoo.com

31

BMCB

Lâm sản

TS

Hoàng Thị Thanh Hương

Trưởng BM

thanhhuong_lamnghiep@yahoo.com,

32

PGS.TS

Đặng Đình Bôi

giảng viên

boilamnghiep@hcm.fpt.vn

33

TS

Tăng Thị Kim Hồng

GĐ TT NCKTLN

kimhongtang@hcmuaf.edu.vn

34

ThS

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

giảng viên

nguyetcbls@gmail.com

35

ThS

Bùi Thị Thiên Kim

giảng viên

thienkimq92003@yahoo.com
thienkim@hcmuaf.edu.vn

36

ThS

Hoàng Văn Hòa

Phó Trưởng Khoa
GĐ TT Gỗ giấy

 

37

BM

thiết kế

 ĐG

nội thất

TS

Phạm Ngọc Nam

Trưởng khoa,
Trưởng BM

drpnnam@hcmuaf.edu.vn

38

ThS

Phạm Thị Kim Hoa

giảng viên

 

39

ThS

Đặng Minh Hải

giảng viên

haidang@hcmuaf.edu.vn

40

ThS

Nguyễn Lê Hồng Thúy

giảng viên

lehongthuynguyen@gmail.com

41

Văn

phòng

CN

Đinh Thị Minh Xuân

Giáo vụ

dtmxuan@hcmuaf.edu.vn

42

CN

Lê Thị Luận

Thư ký

lethiluan.th@gmail.com

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  Khoa Lâm Nghiệp, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

  Điện thoại : (08) 38975453  website: http://ff.hcmuaf.edu.vn

  Email: kln@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :9307
Nhập ngày : 15-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :09-10-2016

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2015(27-11-2011)

Trang liên kết

HB SV QUẢNG NGÃI


VQG Bidoup Núi Bà

Bộ NN-PTNT

VQG Cát Tiên

VQG Côn Đảo

HH Gỗ-MN TP.HCM

HH Gỗ BD

Hiep hoi VQG-KBTTN

    Cục Kiểm Lâm

Viện ĐTQH Rừng

Giống Cây Lâm Nghiệp

VQG Bạch Mã

   VQG Ba Vì

VQG Cúc Phương

VQG Tam Đảo

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu sáu ba bốn