KHOA LÂM NGHIỆP

Faculty of Forestry

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

 

 

Khoa Lâm Nghiệp được thành lập năm 1955 thuộc trường Đại học Nông Lâm Súc. Năm 1985, Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm Nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, khoa Lâm Học và khoa Công Nghiệp Rừng của trường Cao Ðẳng Lâm Nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 2 ngành bậc đại học: ngành Lâm Nghiệp và ngành Chế biến Lân sản với 6 bộ môn chuyên ngành và đào tạo 2 ngành bậc sau đại học: Lâm Sinh và Công nghệ chế biến lâm sản, trong đó đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật Lâm sinh. Khoa Lâm Nghiệp đã đào tạo nhiều kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ ngành Lâm Nghiệp và Chế biến lâm sản ở các tỉnh phía Nam. Các kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo tại Khoa hiện đang giữ các trọng trách ở các Sở, ban ngành, Trường, Viện và các doanh nghiệp. Uy tín về đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp đã được các cơ sở công nhận, hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều nhận được việc làm phù hợp với ngành học.

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa:

  • Trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Ngọc Nam
  • Phó Trưởng Khoa: ThS. Hoàng Văn Hòa
  • Phó Trưởng Khoa: TS. La Vĩnh Hải Hà 

 Bộ môn trực thuộc:
+
Bộ môn Lâm sinh
+
Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng
+
Bộ môn Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội
+ Bộ môn Công nghệ Chế biến Lâm sản
+
Bộ môn Công nghệ Gỗ - Giấy
+
Bộ môn Thiết kế Đồ gỗ Nội thất.

 

Nhân sự: Khoa có 44 cán bộ và công nhân viên, trong đó: có 04 Phó giáo sư Tiến sĩ, 07 tiến sĩ, 28 thạc sĩ và 07 kỹ sư, cử nhân.

 

Chương trình đào tạo: ngành Lâm nghiệp và ngành Chế biến Lâm sản.
Trong đó, ngành Lâm nghiệp gồm 3 chuyên ngành là:
1. Lâm nghiệp (Lâm sinh)
2. Quản lý tài nguyên rừng
3. Nông Lâm kết hợp
Ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
1. Chế biến Lâm sản
2. Công nghệ Gỗ - Giấy
3. Thiết kế Đồ gỗ Nội thất.

 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

• Nghiên cứu trồng rừng trên các vùng đất hoang hóa, thuộc vùng cao và đất ngập nước.
• Nghiên cứu quản lý nguồn tài nguyên rừng; nghiên cứu phổ biến các kỹ thuật nông lâm kết hợp; nghiên cứu lâm nghiệp đô thị (quy hoạch thiết kế, phát triển hệ thống cây xanh, …).
• Nghiên cứu lâm nghiệp xã hội, phát triển dự án lâm nghiệp, khuyến lâm, ứng dụng GIS (hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp và quy hoạch).
• N
ghiên cứu các kỹ thuật bảo quản và chế biến lâm sản.

Các công trình nghiên cứu điển hình

Chuyên ngành Lâm Nghiệp
1.Quá trình tái sinh của Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri) trong rừng kín ẩm thừơng xanh mưa mùa nhiệt đới ở Đông Nam Bộ.
2. Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm và gây trồng Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri)
3. Xây dựng bộ ảnh cây rừng tiêu biểu của rừng kín trường xanh mưa ẩm nhiệt đới ở miền Đông Nam Bộ.
4. Trồng rừng sưu tập các loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở miền Đông Nam Bộ.
5. Nghiên cứu trồng phục hồi rừng khô hạn ở Tỉnh Ninh Thuận.
6. Nghiên cứu phục hồi rừng cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) ở Tỉnh Bình Phước.

Chuyên ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản
1.Nghiên cứu chế biến và sử dụng lâm sản ngoài gỗ.
2.Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ bảo quản, sấy gỗ.
3.Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván sợi và ván dăm.
4.Nghiên cứu các cơ sở khoa học và công nghệ chế biến - sử dụng gỗ rừng trồng
5.Nghiên cứu công nghệ chế biến và sử dụng các loại tre, vật liệu tre - gỗ kết hợp, công nghệ biến tính tre.
6.Nghiên cứu công nghệ xử lý biến tính một số loại gỗ rừng trồng.
7.Nghiên cứu công nghệ tẩy nhuộm màu gỗ.
8.Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ chậm cháy, xử lý phòng chống cháy cho sản phẩm gỗ.
9.Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong công nghệ chế biến lâm sản.

10. Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu mới trong sản xuất bột giấy - giấy.

 


Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Lâm Nghiệp 2015

 

Tập thể nữ cán bộ giảng viên  Khoa Lâm Nghiệp 2015

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN

 KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2016

  

STT

Bộ Môn

Học

Hàm

Họ Và Tên

Chức vụ

Emai

1.

BM
Lâmsinh

PGS.TS

Nguyễn Văn Thêm

giảng viên

nvthem2009@gmail.com

2.

Th.S

Phan Minh Xuân

giảng viên

pmxuan@yahoo.com

3.

TS

Phạm Thanh Hải

Trưởng BM

haidhnl@gmail.com

4.

KS

Trần Trọng Nghĩa

giảng viên

ctynaman@yahoo.com.vn

5.

Th.S

Nguyễn Thị Minh Hải

giảng viên

minhhaich12@yahoo.com

6.

ThS

Trần Thế Phong

giảng viên

tranthephong@hcmuaf.edu.vn

7.

KS

Phan Văn Trọng

nhân viên

 

8.

BM

QLTNR

Th.S

Trương Văn Vinh

giảng viên

tvvinh206@yahoo.com

9.

PGS.TS

Viên Ngọc Nam

giảng viên

drvnnam@gmail.com

10.

KS

Hồ Qúy Thạch

giảng viên

 

11.

Th.S

Nguyễn Minh Cảnh

Phó Trưởng BM

nmcanh1873@yahoo.com

12.

Th.S

Mạc Văn Chăm

giảng viên

chamk1978@yahoo.com

13.

Th.S

Nguyễn Thị Kiều Nương

giảng viên

ntknuong@yahoo.com

14.

Th.S

Hồ Lê Tuấn

giảng viên

t19pha@yahoo.com

15.

BM

NLKH

TS

Bùi Việt Hải

Trưởng BM

buiviethai@hcmuaf.edu.vn

16.

TS

La Vĩnh Hải Hà

Phó Trưởng Khoa

lvhaiha@hcmuaf.edu.vn

17.

Th.S

Đặng Hải Phương

giảng viên

danghaiphuong@hcmuaf.edu.vn

18.

Th.S

Nguyễn Quốc Bình

giảng viên

ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn

19.

Th.S

Nguyễn Thị Kim Tài

giảng viên

ntkimtai@hotmail.com

20.

Th.S

Nguyễn Thị Lan Phương

giảng viên

lanphuong@hcmuaf.edu.vn

21.

BM ChếBiến

Lâm sản

TS

Hoàng Thị Thanh Hương

Trưởng BM

thanhhuong_lamnghiep@yahoo.com,

22.

PGS.TS

Đặng Đình Bôi

giảng viên

boilamnghiep@hcm.fpt.vn

23.

TS

Tăng Thị Kim Hồng

GĐ TT NCKTLN

tangkimhong@hcmuaf.edu.vn

24.

ThS

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

giảng viên

nguyetcbls@gmail.com

25.

ThS

Bùi Thị Thiên Kim

giảng viên

thienkimq92003@yahoo.com
thienkim@hcmuaf.edu.vn

26.

ThS

Hoàng Văn Hòa

Phó Trưởng Khoa
GĐ TT Gỗ giấy

hvhoa@hcmuaf.edu.vn

27.

BM CN

Giấy – Bộtgiấy

ThS

Đặng Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng BM

hungnhan4@yahoo.com

28.

ThS

Lê Tiểu Anh Thư

giảng viên

thu.letieuanh@yahoo.com

29.

ThS

Trần Thị Hiền

giảng viên

 

30.

ThS

Nguyễn Duy Linh

giảng viên

nguyenduylinh222@gmail.com

31.

ThS

Huỳnh Ngọc Hưng

giảng viên

hung_huynhlongan86@yahoo.com

32.

ThS

Lê Thanh Thùy

giảng viên

cng.thanhthuy@yahoo.com

33.

 

BM

Thiết kế

 nội thất

PGS. TS

Phạm Ngọc Nam

Trưởng khoa,
Trưởng BM

drpnnam@hcmuaf.edu.vn

34.

ThS

Phạm Thị Kim Hoa

giảng viên

pkthoa@hcmuaf.edu.vn 

35.

ThS

Đặng Minh Hải

giảng viên

haidang@hcmuaf.edu.vn

36.

ThS

Nguyễn Lê Hồng Thúy

giảng viên

lehongthuynguyen@gmail.com

37.

ThS

Lê Quang Nghĩa

Giảng viên

lqnghia@hcmuaf.edu.vn

38.

Văn

phòng

CN

Đinh Thị Minh Xuân

Giáo vụ

dtmxuan@hcmuaf.edu.vn

39

CN

Lê Thị Luận

Thư ký

lethiluan.th@gmail.com

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  Khoa Lâm Nghiệp, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

  Điện thoại : (08) 38975453  website: http://ff.hcmuaf.edu.vn

  Email: kln@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :13713
Nhập ngày : 15-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :04-04-2018


DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2017(27-11-2011)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín tám một tám