/data/1201.png

 

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA LÂM NGHIỆP 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BM THIẾT KẾ ĐỒ GỖ NỘI THẤT
PGS. TS. Phạm Ngọc Nam
ĐT: 0909770736
Email: drpnnam@hcmuaf.edu.vn

            drpnnam@gmail.com

  

 

                    

 

                    

         PHÓ TRƯỞNG KHOA

         GIÁM ĐỐC TT NGHIÊN CỨU CBLS & GBG
         ThS. Hoàng Văn Hòa
         ĐT: 0903955209

Email:  ttncgo_giay@hcmuaf.edu.vn

            ttncgo_giay@yahoo.com

                  

 

 

           PHÓ TRƯỞNG KHOA

         TS. La Vĩnh Hải Hà
         ĐT: 0903129486

Email:  lvhaiha@hcmuaf.edu.vn

 

 

  

 

 

 

 

Số lần xem trang: 8994
Điều chỉnh lần cuối: 09-11-2018


Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Thiết kế đồ gỗ nội thất(07-11-2011)

Bộ môn Chế biến Lâm sản(02-01-2008)

Bộ môn Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp Xã hội(02-01-2008)

Bộ môn Lâm Sinh(03-01-2008)

Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng(03-01-2008)

Bộ môn Giấy và Bột giấy(03-01-2008)

Trung tâm nghiên cứu Chế biến Lâm sản, Giấy và Bột giấy(17-03-2008)

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Lâm nghiệp(14-10-2015)

Nhân sự khoa Lâm Nghiệp năm 2015(02-01-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu không ba ba