/data/1201.png

 

 

                     DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN

                                    KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2015

 

 

STT

Bộ Môn

Học Hàm

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lâm Sinh
(LN)

PGS.TS

Nguyễn Văn Thêm

giảng viên cao cấp

2

ThS - GV

Phan Minh Xuân

giảng viên

3

TS - GV

Phạm Thanh Hải

Trưởng BM

4

ThS - GV

Trần Thế Phong

giảng viên

5

ThS- GV

Nguyễn Thị Minh Hải

giảng viên

6

KS - GV

Trần Trọng Nghĩa

giảng viên

7

KS - TG

Phan Văn Trọng

Trợ giảng

8

Quản lý Tài nguyên rừng
(QR)

TS - GV

Trương Văn Vinh

Giảng viên

9

PGS.TS

Viên Ngọc Nam

giảng viên cao cấp

10

KS - GV

Hồ Qúy Thạch

giảng viên

11

TS - GV

Nguyễn Minh Cảnh

Phó BM, phụ trách

12

TS - GVC

Nguyễn Ngọc Kiểng

giảng viên chính

13

ThS - GV

Mạc Văn Chăm

giảng viên

14

ThS - GV

Nguyễn Thị Kiều Nương

giảng viên

15

ThS - GV

Hồ Lê Tuấn

giảng viên

16

Nông Lâm kết hợp
(NK)

TS - GVC

Bùi Việt Hải

Trưởng BM

17

TS - GV

La Vĩnh Hải Hà

giảng viên

18

ThS - GV

Đặng Hải Phương

giảng viên

19

ThS - GV

Nguyễn Quốc Bình

giảng viên

20

ThS - GV

Nguyễn Thị Kim Tài

giảng viên

21

ThS - GV

Nguyễn Thị Lan Phương

giảng viên

22

TS - NCV

Phan Triều Giang

giảng viên

23

Công nghệ Giấy và 
Bột giấy
(GB)

TS - GV

Phan Trung Diễn

Trưởng BM

24

ThS - GV

Đặng Thị Thanh Nhàn

giảng viên

25

ThS - GV

Lê Tiểu Anh Thư

giảng viên

26

ThS - GV

Trần Thị Hiền

giảng viên

27

ThS - GV

Nguyễn Duy Linh

giảng viên

28

ThS - GV

Huỳnh Ngọc Hưng

giảng viên

29

ThS - GV

Lê Thanh Thùy

giảng viên

30

Chế biến Lâm sản
(CB)

TS - GVC

Hoàng T. Thanh Hương

Trưởng BM

31

PGS.TS

Đặng Đình Bôi

giảng viên cao cấp

32

TS - GV

Tăng Thị Kim Hồng

Giám đốc TTLN

33

ThS - GVC

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

giảng viên chính

34

ThS - GV

Bùi Thị Thiên Kim

giảng viên

35

ThS - GV

Hoàng Văn Hòa

P. Trưởng khoa, GĐ TT CBLS

36

Thiết kế 
Đồ gỗ 
nội thất

(GN)

PGS.TS

Phạm Ngọc Nam

Trưởng khoa
Trưởng BM

37

ThS - GV

Phạm Thị Kim Hoa

giảng viên

38

ThS - GV

Đặng Minh Hải

giảng viên

39

ThS - GV

Nguyễn Lê Hồng Thúy

giảng viên

40

KS - GV

Lê Quang Nghĩa

giảng viên

41

Văn Phòng

CN

Đinh Thị Minh Xuân

Trợ lý Giáo vụ

42

ThS

Lê Thị Luận

Thư ký

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 9154
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018


Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa(03-01-2008)

Bộ môn Thiết kế đồ gỗ nội thất(07-11-2011)

Bộ môn Chế biến Lâm sản(02-01-2008)

Bộ môn Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp Xã hội(02-01-2008)

Bộ môn Lâm Sinh(03-01-2008)

Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng(03-01-2008)

Bộ môn Giấy và Bột giấy(03-01-2008)

Trung tâm nghiên cứu Chế biến Lâm sản, Giấy và Bột giấy(17-03-2008)

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Lâm nghiệp(14-10-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy năm một