Ngành Lâm nghiệp Đô thị thuộc khoa Lâm nghiệp, trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM được tuyển sinh bắt đầu từ năm 2018. Xem clip

 

GIỚI TIHỆU VỀ NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ 

NHU CẦU CỦA XÃ HỘI

TPHCM có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, song song với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị, để tiến tới trở thành một trong những vùng kinh tế động lực của cả nước. Vì vậy, nhu cầu của xã hội đang rất cần nguồn nhân lực liên quan đến Lâm nghiệp đô thị để giải quyết các vấn đề như: xây dựng được các phương án quy hoạch kiến trúc không gian xanh đô thị một cách hợp lí; Nâng cao tính mỹ quan của đô thị; Đảm bảo tính bền vững của môi trường sinh thái và những hiệu quả về mặt kinh tế của một đô thị xanh đem lại là hết sức cần thiết.
 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 
Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo kỹ sư ngành Lâm nghiệp Đô thị có những kiến thức, kỹ năng trong thiết kế cảnh quan đô thị, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên trong môi trường đô thị, có năng lực chuyên môn sâu về có thể xây dựng được các phương án quy hoạch kiến trúc không gian xanh đô thị một cách hợp lí, góp phần nâng cao tính mỹ quan của đô thị, đảm bảo tính bền vững của môi trường sinh thái và những hiệu quả về mặt kinh tế của một đô thị xanh đem lại.
 
KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
 
Kiến thức nghề nghiệp
· Xây dựng được các phương án quy hoạch và quản lý không gian xanh đô thị một cách hợp lý;
· Giám sát và đánh giá được chất lượng cây xanh đường phố, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp;
· Nắm vững được các kỹ thuật liên quan đến tạo hình cảnh quan hoa viên, tiểu cảnh làm tăng tính mỹ quan cho đô thị;
· Nắm vững kỹ thuật vườn ươm, chăm sóc và bảo dưỡng cây trồng.
 
Kỹ năng
· Có khả năng làm việc độc lập, tự sắp xếp, bố trí công việc hiệu quả;
· Sử dụng thành thạo các phần mềm viễn thám, GIS, 3D trong quản lý cây xanh đô thị;
· Sử dụng được ngoại ngữ cho công việc nghiên cứu, giao tiếp.
 
CƠ HỘI VIỆC LÀM
 
Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư có thể làm việc tại bộ phận kỹ thuật của các Công ty cây xanh đô thị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục phát triển lâm nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường, các Khu bảo tồn, các Vườn quốc gia, Ban quản lí các khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh liên quan đến lâm nghiệp và lâm nghiệp đô thị.
Có thể tham gia các dự án, chương trình phát triển lâm nghiệp và lâm nghiệp đô thị cho các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ với tư cách là một chuyên gia tư vấn.