TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM

           KHOA LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày  02  tháng 7 năm 2018


 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HKI năm học 2018-2019

Từ 02/07 –15/07/2018

Các bộ môn thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các khóa và phân công giáo viên hướng dẫn (sinh viên học vượt phải in bảng điểm ở P.ĐT và viết đơn đăng ký KL)

15/07 – 30/07/2018

BCN khoa duyệt và thông báo danh sách sinh viên được làm khóa luận và danh sách giáo viên hướng dẫn.

31/07 – 14/09/2018

Sinh viên tiến hành thực hiện khóa luận viết đề cương nghiên cứu và liên hệ địa điểm thực tập

15/09 – 19/09/2018

Sinh viên nộp đề cương cho bộ môn và BM thông qua đề cương

20/09 – 24/09/2018

 

Sinh viên sửa đề cương và nộp lại tại bộ môn (đề cương phải có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn). Bộ môn lập danh sách (tên SV; GVHD và tên đề tài) gửi về giáo vụ khoa

25/09/2018 – 25/01/2019

Sinh viên thực hiện khóa luận tại thực tế và viết báo cáo khóa luận (Hàng tuần, tháng phải trao đổi với GVHD)

Từ 8h – 16h

ngày 22/02/2019

Sinh viên nộp khóa luận tại văn phòng khoa. Mỗi sinh viên nộp 2 khóa luận và 2 đĩa CD. Ghi chú khóa luận phải có xác nhận của cơ sở thực tập và chữ ký của giáo viên hướng dẫn

25/02 – 15/03/2019

Các bộ môn phân công giáo viên chấm phản biện khóa luận

Sinh viên báo cáo thử với giáo viên hướng dẫn

Sinh viên báo cáo chính thức khóa luận

 

   

 

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

                                                                                             

           

 

                                                                                       PGS.TS Phạm Ngọc Nam

 

Số lần xem trang: :12225
Nhập ngày: 26-09-2018
Điều chỉnh lần cuối: 05-12-2018


Đào tạo Đại học

* Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển hình thức dựa trên kết quả thi THPT và thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021(19-09-2021)

* Thông báo Xét tuyển bổ sung đại học chính quy 2021 ngành Lâm Học tại Phân hiệu Gia Lai(19-09-2021)

* Tra cứu thông tin trúng tuyển Đại học chính quy năm 2021(19-09-2021)

* Thông báo dạy trực tuyến Học kỳ 1, năm học 2021-2022.(06-09-2021)

Thông tin chung các ngành học Khoa Lâm nghiệp tuyển sinh năm 2021:(29-08-2021)

* Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh năm 2021 Khoa Lâm nghiệp:(28-07-2021)

10 cơ hội việc làm “sang chảnh” ngành Lâm Nghiệp đô thị(05-08-2021)

Thông tin ngành Lâm học:(03-08-2021)

Thông tin chung các ngành học Khoa Lâm nghiệp 2021:(03-08-2021)

Thông tin ngành Quản lý tài nguyên rừng:(03-08-2021)

Thông tin ngành Lâm nghiệp đô thị:(03-08-2021)

Thông tin ngành Công nghệ Chế biến lâm sản:(03-08-2021)

Điểm chuẩn các ngành năm 2020:(03-08-2021)

Nhận bằng tốt nghiệp 2019(19-12-2018)

Sơ đồ đào tạo Khoa LN(09-11-2018)

Danh sách cố vấn học tập Khóa 43 (15-09-2017)

DS Cố vấn học tập Khoa Lâm nghiệp 2016-2017(07-02-2017)

Thông báo quy định làm khóa luận tốt nghiệp (mới)(23-06-2016)

Thông tin đào tạo các ngành tuyển sinh đại học chính qui của khoa Lâm Nghiệp năm 2015(01-08-2015)