Công ty Interwood Viet Nam

Thông báo tuyển dụng

Kỹ sư chế biến lâm sản (chế biến gỗ): phụ trách thiết kế, kế hoạch sản xuất

Ưu tiên: vẽ Autocad 2D, 3D, am hiểu chế biến gỗ

Các em quan tâm vui lòng liên hệ: Cô Thiên Kim (giảng viên KLN): 0908984164  hoặc email: thienkim@hcmuaf.edu.vn

Chúc các em thành công!

 

Số lần xem trang: :12149
Nhập ngày: 30-03-2018
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2018


CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN (Tuyển dụng 03 kỹ sư)(24-09-2021)

(26-08-2021)

(29-08-2021)

Công ty TNHH CHENG LONG BÌNH DƯƠNG PAPER tuyển dụng(29-06-2021)

Công ty TNHH GỖ THANH TÂM, Cai Lậy thông báo tuyển dụng(15-06-2021)

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng(15-06-2021)

OLAM VN | TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐỒN ĐIỀN | NLU KHOA LÂM NGHIỆP(11-06-2021)

Nhà máy chế biến gỗ tại tỉnh Quảng Nam(04-06-2021)

Hợp tác xã lâm nghiệp An Việt Phát(29-05-2021)

AA Corporation tuyển dụng:(29-05-2021)

Chương trình đào tạo và tuyển dụng(25-11-2018)

Công ty Tiến Hưng tuyển dụng Kỹ thuật và quản lý liên quan Chế biến Gỗ(17-10-2018)

Công ty Hồng Lâm tuyển dụng - 10/2018(03-10-2018)

Thông báo tuyển dụng - KS. Công nghệ Chế biến Lâm sản (6/2018)(18-06-2018)

Chế biến gỗ Việt Nam(10-04-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty TNHH Rochdale Spears (công ty 100% nước ngoài)(30-03-2018)

Công ty Theodore Alexander tuyển dụng(26-07-2017)