Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, Khoa Lâm sinh và Công nghiệp rừng của trường Cao Ðẳng Lâm nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 7 bộ môn chuyên ngành (Chế biến Lâm sản, Công nghệ giấy-bột giấy, Thiết kế đồ gỗ nội thất, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

      Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, Khoa Lâm sinh và Công nghiệp rừng của trường Cao Ðẳng Lâm nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 7 bộ môn chuyên ngành (Chế biến Lâm sản, Công nghệ giấy-bột giấy, Thiết kế đồ gỗ nội thất, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp), Khoa Lâm Nghiệp đã đào tạo nhiều kỹ sư và thạc sĩ ngành Lâm Nghiệp và Chế biến lâm sản ở các tỉnh phía Nam. Các kỹ sư và thạc sĩ được đào tạo tại Khoa hiện đang giữ các trọng trách ở các cơ quan lâm nghiệp Trung ương và cơ sở Nông Lâm. Uy tín về đào tạo của Khoa đã được các cơ sở công nhận, hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều nhận được việc làm phù hợp với ngành học.


Số lần xem trang: :12112
Nhập ngày: 12-03-2012
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2018


Thông tin tuyển sinh 2021 - Khoa Lâm nghiệp - ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh(05-06-2018)

Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp - Tuyển sinh đại học 2021(27-07-2016)

Tư vấn tuyển sinh khoa Lâm Nghiệp 2021_tại Cần Thơ (04/04/2021)(16-12-2015)

10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA KHÁI NIỆM POHE(16-12-2015)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH POHE(16-12-2015)

Thông tin đào tạo các ngành thuộc khoa Lâm nghiệp năm 2015(28-01-2015)

THÔNG TIN TUYEN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012