DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN

                                    KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2015

 

STT

Bộ Môn

Học Hàm

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi Chú

1

Lâm Sinh
(LN)

PGS.TS

Nguyễn Văn Thêm

giảng viên

 

2

ThS - GV

Phan Minh Xuân

giảng viên

Học NCS

3

TS - GV

Phạm Thanh Hải

Trưởng BM

 

4

KS - GV

Trần Trọng Nghĩa

giảng viên

 

5

ThS- GV

Nguyễn Thị Minh Hải

giảng viên

 

6

KS - TG

Phan Văn Trọng

Trợ giảng

 

7

Quản lý Tài nguyên rừng
(QR)

ThS - GV

Trương Văn Vinh

Giảng viên

Học NCS NN

8

PGS.TS

Viên Ngọc Nam

giảng viên

 

9

KS - GV

Hồ Qúy Thạch

giảng viên

 

10

ThS - GV

Nguyễn Minh Cảnh

Phó BM, phụ trách

 Học NCS

11

TS - GVC

Nguyễn Ngọc Kiểng

giảng viên

 

12

ThS - GV

Mạc Văn Chăm

giảng viên

 

13

ThS - GV

Nguyễn Thị Kiều Nương

giảng viên

 

14

ThS - GV

Hồ Lê Tuấn

giảng viên

Học NCS NN

15

Nông Lâm kết hợp
(NK)

TS - GVC

Bùi Việt Hải

Trưởng BM

 

16

TS - GV

La Vĩnh Hải Hà

giảng viên

 

17

ThS - GV

Đặng Hải Phương

giảng viên

 

18

ThS - GV

Nguyễn Quốc Bình

giảng viên

 Học NCS

19

ThS - GV

Nguyễn Thị Kim Tài

giảng viên

 

20

ThS - GV

Nguyễn Thị Lan Phương

giảng viên

 

21

TS - NCV

Phan Triều Giang

giảng viên

 

22

Kỹ thuật Thông tin Lâm nghiệp
(KL)

TS - GV

Phạm Trịnh Hùng

P.Trưởng khoa
Trưởng BM

 

23

ThS - GV

Nguyễn Thị MộngTrinh

giảng viên

 

24

Th.S - GV

Trần Thế Phong

giảng viên

 

25

KS - NCV

Phạm Thị Yến

nhân viên

 

26

Công nghệ Giấy và 
Bột giấy
(GB)

TS - GV

Phan Trung Diễn

Trưởng BM

 

27

ThS - GV

Đặng Thị Thanh Nhàn

giảng viên

 

28

ThS - GV

Lê Tiểu Anh Thư

giảng viên

 

29

ThS - GV

Trần Thị Hiền

giảng viên

 

30

ThS - GV

Nguyễn Duy Linh

giảng viên

 

31

ThS - GV

Huỳnh Ngọc Hưng

giảng viên

 

32

ThS - GV

Lê Thanh Thùy

giảng viên

 

33

Chế biến Lâm sản
(CB)

TS - GVC

Hoàng T. Thanh Hương

Trưởng BM

 

34

PGS.TS

Đặng Đình Bôi

giảng viên

 

35

TS - GV

Tăng Thị Kim Hồng

Giám đốc TT LN-TB

 

36

ThS - GVC

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

giảng viên

 

37

ThS - GV

Bùi Thị Thiên Kim

giảng viên

 Học NCS

38

ThS - GV

Hoàng Văn Hòa

P. Trưởng khoa, GĐ TT CBLS

 

39

Thiết kế 
Đồ gỗ 
nội thất

(GN)

PGS.TS

Phạm Ngọc Nam

Trưởng khoa
Trưởng BM

 

40

ThS - GV

Phạm Thị Kim Hoa

giảng viên

 

41

ThS - GV

Đặng Minh Hải

giảng viên

 

42

ThS - GV

Nguyễn Lê Hồng Thúy

giảng viên

 

43

KS - GV

Lê Quang Nghĩa

giảng viên

 

44

Văn Phòng

CN

Đinh Thị Minh Xuân

Trợ lý Giáo vụ

 

45

CN

Lê Thị Luận

Thư ký

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :7596
Nhập ngày : 02-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :16-12-2015


Thông tin hội thảo VETTA TECHNOLOGY(07-10-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Tiến Triển Viêt Nam(31-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Tân Hoàng Gia(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Interwood Viet Nam (100% vốn nước ngoài)(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty Gỗ An Cường(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty TNHH Viet Furniture(30-03-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến Lâm sản (chế biến gỗ) của Công ty TNHH Rochdale Spears (công ty 100% nước ngoài)(30-03-2018)

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam - VIFA EXPO 2018(01-03-2018)

Công ty TNHH Giấy Lee&Man tuyển dụng(29-11-2017)

Quy định trình bày KLTN từ khóa 2010 (mới, nóng)(16-05-2014)

Thông báo học bổng tuổi trẻ(22-09-2009)

Sách Quy hoạch tuyến tính(13-10-2008)

Tăng Kim Hồng(25-01-2008)

Tiến sĩ La Vĩnh Hải Hà(07-01-2008)

Nguyễn Minh Cảnh(07-01-2008)

Nguyễn Thị Kim Tài(03-01-2008)

Danh mục các đề cương môn học(03-01-2008)

Tài liệu học tập(03-01-2008)

Kế hoạch thực tập giáo trình các lớp Gia Lai(03-01-2008)

Thời khoá biểu các lớp Phân hiệu Gia Lai(03-01-2008)

Thông tin học bổng(03-01-2008)

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kiểng(03-01-2008)

Nghiên cứu ứng dụng thực tế(03-01-2008)

Các nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện(03-01-2008)

Chương trình APAFRI TreeLink(03-01-2008)

Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp Xã hội(03-01-2008)

Văn phòng Khoa(03-01-2008)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám không năm chín