Việt Nam với 2/3 diện tích là vùng đồi núi, đây là nơi sinh sống của hơn 24 triệu đồng bào thuộc 54 dân tộc, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc ít người mà cuộc sống của họ luôn gắn bó mật thiết với đất đai, rừng núi, đây cũng là nơi hoạt động chủ yếu của ngành lâm nghiệp

Mời xem tiếp

Số lần xem trang : :1055
Nhập ngày : 03-04-2017
Điều chỉnh lần cuối :30-04-2017


Bản tin Ngành lâm nghiệp

* CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI REDD+(30-04-2017)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai một bốn sáu