/data/1201.png

Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Địa chỉ: Đường N1 Cụm SXCN An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Điện thoại: 0934066059

Công ty TNHH Dewberry (Việt Nam)
Địa chỉ: Nhà máy 1: Đường N.1 Cụm SXCN An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3745343 / 3744279 Fax: 0650 3745339
Địa chỉ: Nhà Máy 2: Đường số 5 KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3790273 / 3790275 Fax: 0650 3790258
Địa chỉ: Nhà máy 3: Lô K-1-CN, KCN Mỹ Phước, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558089 Fax: 0650 3558087
100% vốn nước ngoài (Pháp)
Lĩnh vực: chuyên sản xuất gia công các sản phẩm, vật phẩm, vật trang trí nội thất từ Gỗ

 

Factory Quality Manager(At Song Than I IZ) Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Factory Quality Manager
Quản lý chất lượng
Location( Nơi làm việc): An Than, Binh Duong - Viet Nam
Desired Traits( Mục đích)
• Rigorous worker( Sức khỏe tốt)
• High motivation to learn( Động lực cao để cầu tiến)
Responsibilities( Trách nhiệm)

• Manage Quality KPI of the factory( Giám sát quy trinh chất lượng KPI của nhà máy)
• Animate the weekly quality meeting with all the QC and Supervisors of the factory
(Chủ trì cuộc họp về chất lượng hàng tuần với tất cả QC và giám sát của nhà máy)
• Manage QC team ( Quản lý bộ phận QC)
• Is responsible for the quality of products both incoming from Song Than Factory and finished goods (to be shipped)( Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm từ đầu vào ở xưởng Sóng Thần cho đến công đoạn hoàn thành( được xuất đi)
• Build (with people from production) quality standards.
Xây dựng tiêu chẩn chất lượng( đào tạo con người ở bộ phận sản xuất)
• Audit the quality system to validate the respect by manufacturing team.
Kiểm tra hệ thống chất lượng nghiêm ngặt của đội ngũ sản xuất
• Participate to the process of continuous improvements:
Tham gia vào quá trình cải tiến liên tục
• Ensure that problem-solving initiative with group methodologies are efficient
Có sáng kiến giải quyết vấn đề hiệu quả với phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả
• Identify and implement areas of improvement
Xác định và thực hiện các khu vực để cải thiện
• Ensure that all personnel are properly trained, competent and fully knowledgeable of all company’s QS policies, procedure and respect standardize work
Đảm bảo rằng tất cả các nhân viên được đào tạo đúng cách, thẩm quyền và hoàn toàn hiểu
biết tất cả các chính sách QS của công ty , quy trình và tiêu chuẩn hóa công việc.
• Find preventive solution to avoid customer complaint
Tìm giải pháp phòng ngừa để tránh những khiếu nại của khách hàng
Possibility to become Group Quality Manager if serious and willing to learn
Khả năng lãnh đạo Bộ phận giám sát chất lượng nếu có óc cầu tiến và ham học hỏi

-Requirements( Yêu cầu)
- University of engineering or similar( Trình độ đại học chuyên ngành kỷ thuật hoặc tương đương)
- Have knowledge of continuous improvement tools, analytical problem solving abilities (A3, 8D, DMAIC, PDCA, ISHIKAWA,) can be better
Có kiến thức về các công cụ cải tiến liên tục, phân tích giải quyết vấn đề khả năng (A3, 8D, DMAIC, PDCA, ISHIKAWA,) có thể được ưu tiên hơn
- First experience in quality is better( Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng
- Must be fluent English oral and written( Biết sử dụng thành thạo tiếng Anh nói và viết)
- Good communication skills with everybody (manager, workers…)
Có kỹ năng giao tiếp công việc với tất cả mọi người( cấp quản lý, công nhân..)
- MOTIVATED!!!

10 – 15 triệu Bình Dương  25/04/2016

Quản lý sản xuất (Production Manager) Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Location: My Phuoc, Binh Duong - Viet Nam
Địa điểm: Mỹ Phước 1, BìnhDương- Việt Nam
+ Working time from 7:00 AM to 16:00
Làm việc từ 7:00 sáng đến 16 g chiều( nghỉ trưa một tiếng)
+ Working from Monday to friday
Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu
+ Saturday work in the morning
Thứ bảy làm việc buổi sáng
Responsibilities/ Nhiệmvụ
• Production management of 200 people in a Finishing Furniture Factory
• Quản lý sản xuất trong xưởng sản xuất hàng nội thất với 200 nhâncông
• Followand animate the KPI of the factory for QCD ( Quality, Cost, Delivery) to have a constant improvement :
• Theo dõi và xử lý vấn đề về KPI của xưởng cùng với các QCD ( Chất lượng, Gíatrị, đúngthời hạn)cải thiện liên tục chất lượng hàng hóa:
o Quality/ Chất lượng
§ Non-Compliance / Hàng bị lỗi
§ Customer complaints (with the Quality Manager)/các vấn đề than phiềncủakháchhàng (với quản lý chất lượng)
o Cost/ Gía trị
§ Productivity of each group of the factory/ Sản lượng của từng tổ sản xuất
§ Overtime optimization (Load/Capacity management)/ Tốiưuhóaviệcquảnlýthờigian
§ Raw material consumption optimization (paint, fabric, sanding paper)/ Tối ưu hóa việc tiêu thụ nhiên liệu (sơn, vải, giấynhám….)
o Delivery/ Giao hàng
§ On Time Delivery/ Đúng thời hạn
• Animate the daily production meeting with all Supervisors and factory manager :
• Phụ trách cuộc họp hàng ngày với các giám sát và quản lý của xưởng
o Lead time, order management
o Quản lý thời gian và đơn hàng
o Action plan for Maintenance, Quality, Productivity, Development…
o Lên kế hoạch hành động cho các vấn đề bảo trì, chất lượng, sản lượng, sự phát triển
• Guaranteethe quality of the production
• Đảm bảo chất lượng sản xuất
• Build visualproduction standards + training of the production team
• Xây dựng kế hoạch sản suất đúng tiêu chuẩn+ hướng dẫn cho đội ngũ sản xuất
• Ensure that all personnel are properly trained, competent and fully knowledgeable of all company’s procedure and respect standardize work
• Đảm bảo tất cả đội ngũ phải đươc đào tạo đúng cách, hiểu các quy định và quy trình sản xuất tiêu chuẩn của công ty
• Defines and recommends action plans in areas impacting workshop performance.
• Đề xuất các kế hoạch hành động trong khuân khổ của sản xuất
• Ensures proper maintenance of workshop and Equipment, including preventive maintenance programs
• Đảm bảo các vấn đề bảo trì và dụng cụ đầy đủ cho sản xuất, bao gồm cả việc lên trước kế hoạch hành động cho các vấn đề kỹ thuật
• Audit the production system on a daily / weekly basis to validate the respect by manufacturing team.
• Kiểm soát hàng ngày hàng tuần mọi hoạt động đê đảm bảo mọi hoạt động trôi chảy
• Participate to the process of continuous improvements:
• Tham gia vào các hoạt động cải tiến liên tục của sản xuất
o Ensure that problem-solving initiative with group methodologies are efficient
o Chủ động giải quyết và đề ra phương pháp bằng cách thảo luận nhóm
o Identify and implement areas of improvement
o Xác định và Thực hiện kế hoạch hành động để cải thiện
• Ability to balance multiple, high-priority issues and excel under stressful conditions
• Có khả năng cân bằng nhiều vấn đề, chịu đượcáp lực
• You will report directly to the French Plant Manager
• Báo cáo trực tiếp cho quản lý cấp cao người Pháp

 

Requirements/ Yêucầu

- University of engineering or similar/ Tốt nghiệp đại học hoặc tương dương
- Have knowledge of continuous improvement and Lean Manufacturing tools, analytical problem solving abilities (A3, 8D, DMAIC, PDCA, ISHIKAWA,) can be better
Có kiến thức về cải tiến liên tuc về công cụ quản lý xưởng sản xuất, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề (A3, 8D, DMAIC, PDCA, ISHIKAWA), là một lợi thế
- High Ability to work with Microsoft Excel / Biết các công cụ vi tính văn phòng như Exel
- First experience in production management mandatory (in Wood industry is better) / Từng có kinh nghiệm trong việc quản lý sản xuất về đồ gỗ, là 1 lợi thế
- Must be perfectly fluent English oral and written/ Tiếng anh nói và viết trôi chảy, thành thạo là bắt buộc.
- Good communication skills with everybody (manager, workers…)/ Kỹ năng giao tiếp tốt với mọi người (quảnlý, côngnhân…)
- MOTIVATED!!! NĂNG ĐỘNG

10 – 15 triệu  Bình Dương  12/04/2016

Nhân viên thiết kế sản phẫm Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Mô tả công việc

- Có kinh nghiệm làm việc ở công ty gỗ
- Biết sử dụng Solidworks hoặc Inventor

Quyền lợi được hưởng

Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn: có cơ hội nâng cao thu nhập cao.
- Môi trường làm việc năng động và thăng tiến

Yêu cầu khác

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học kỹ thuật
Thành thạo vi tính văn phòng
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
Biết sử dụng phần mềm CAD 2D / 3D (căn bản)
Tiếng Anh giao tiếp - đọc hiểu email (giao tiếp và thông tin kỹ thuật sản phẩm gỗ)

5 - 7 triệu     Bình Dương  hạn nộp hs 29/04/2016

Final Quality Controler Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Mô tả công việc

Final Quality Controler/ Kiểm định chất lượng giai đoạn cuối
Location/ Địađiểm: An Than, Binh Duong - Viet Nam
Responsibilities/ Trách nhiệm

• Make the final control of the furniture of An Than Factory (from 40 to 70 items every day)
• Kiểm định chất lượng đồ nội thất tại xưởng An Thạnh (SL: 40 đến 70 mã mỗi ngày)
• Find all the defect of the furniture going out of the production line before packing
•Phát hiện các lỗi sau quá trình sản xuất trước khi đóng gói.
• Fill the daily checklist for problem
• Ghi lại đầy đủ các vấn đề lỗi hằng ngày
• Immediately report to Quality Manager if problem
• Báo lại ngay cho quản lý chất lượng nếu có vấn đề

Quyền lợi được hưởng

- Will get the end year bonus
- Company will paid social insurances base on the Vietnam labor Law
- Good environment working company

Yêu cầu khác

Requirements/ Yêucầu
- First experience in quality control better/Tốt hơn kinh nghiệm trong việc kiểm định chất lượng
- University level is better/ Có bằng đại học (nếucó)
- Speak English is better / Nói được tiếng anh (nếucó)
- MOTIVATED!!!/ Năngđộng
Salary:5 to 6million VND according to English level, experience and motivation!
Lương : 5 đến 6 triệu VND tùy theo năng lực tiếng anh, kinh nghiệm và nhiệt tình!


5 - 7 triệu  Bình Dương   hạn nộp hs 28/04/2016

STORE KEEPER at Dewberry Sóng Thần 1 Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)


7 – 10 triệu      Bình Dương  (Hết hạn nộp)

Purchaser Staff (English speaker) Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Mô tả công việc

Dewberry VN Co., Ltd., is a company specializing in the manufacture of wood industry (specialized production and processing of products, articles and furnishing materials from Wood) present for the need to expand production should be recruited:
- Purchase Staff candidate
- Position duties
The buyer has in responsibility the research, the selection and the negotiation of materials and/or products or services necessary for the production of the company, according to objectives of volumes, costs and quality.
Negotiation and follow-up of the contracts
• identifie and selects the suppliers
• draft and issue the tenders and consultations
• estimate the validity of the proposals
• negotiate the conditions and the clauses of purchase contracts
• follows the execution of contracts (quality level, payments, solve the disputes)
• evaluate the satisfaction of the company compared to the purchases and the suppliers
• audit and evaluate the suppliers, according to defined criteria (« rating » of suppliers)
Prospecting and evaluation of the market
• proceed to market studies of the suppliers and the products
• insures the technology watch, participate to fairs
• manage a panel of suppliers
• Purchases of the 3 factories
• Local and international suppliers

Quyền lợi được hưởng

- Remuneration and remuneration attractive: there are opportunities to improve income.
- Dynamic working environment and promotion: Be trained to become experts international purchases.

Yêu cầu khác

Qualifications/ Experience
• At least 3 years experience in the same position
• Sound oral & written communication skills : Vietnamese / English fluently
• Good organisational skills
Competencies / Qualities
• Sense of the negotiation and the diplomacy
• Relational capacities
• Curiosity and open-mindedness
• Resistance in the influences, in spite of the pressure.

7 – 10 triệu Bình Dương 28/04/2016

Assistant customer service (English speaker) Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Mô tả công việc

Dewberry VN Co., Ltd., is a company specializing in the manufacture of wood industry (specialized production and processing of products, articles and furnishing materials from Wood) present for the need to expand production should be recruited:
Position Objective
The assistant administration of sales / customer service manage all the actions of sale contracts, since the recording of the orders until the delivery to the customers.
Position Duties
Insure the treatment (processing) of the orders.
Validate and register the orders in the software.
Ensure the availability of products and the respect for delivery deadlines.
Activity of customer support
• Respond to information request from customers.
• Manage the system of invoicing.
• Boost outstanding payments.
• Manage the claims, complaints and contentious.
Management and commercial forecasts
• Establish the dashboard connected to the commercial activity.
• Analyze the profits of sales by geographic zone, by market and by customer.
• Support the commercial department to establish the commercial forecasts.
Scope
• International and local customers

Quyền lợi được hưởng

-Remuneration attractive: there are opportunities to improve income.
- Dynamic working environment and promotion: Be trained to become a manager of customer service .

Yêu cầu khác

- Qualifications/ Experience
• At least 3 years experience in the same position
• Sound oral & written communication skills : Vietnamese / English fluently (French can be good)
Competencies/ Qualities
• Sense of the negotiation and the diplomacy
• Relational capacities

10 – 15 triệu  Bình Dương hạn nộp hs  28/04/2016

Quản lý kế hoạch sản xuất tại KCN Sóng Thần 1 (Planning–Production Manager) Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Mô tả công việc

POSITION OBJECTIVE( Mô tả công việc)
• Ensure the activities of production respecting the customer imperatives (quality, cost and time).
(Đảm bảo các hoạt động sản xuất tôn trọng mệnh lệnh của khách hàng (chất lượng, chi phí và thời gian).
• Support and coordinate the production supervisor staff with other department.
(Hỗ trợ và phối hợp các nhân viên giám sát sản xuất với các bộ phận khác).
• Ensure the motivation of the team.
(Tạo động lực cho toàn bộ phận).
• Contribute to the good relationship inside the company and the maintain of a continuous improvement research.
(Đóng góp vào mối quan hệ tốt trong công ty và sự duy trì sự cải tiến liên tục)
• Realise and manage the scheduling for the frame factory.
(Thực hiện và quản lý lập kế hoạch cho bộ khung nhà máy).
• Ensure the respect of the customer demand (time, quantity)
(Đáp ứng của nhu cầu khách hàng yêu cầu (thời gian, số lượng)
• Ensure the connexion with the finishing factory and planning department.
(Có sự liên quan tốt với các xường hoàn thành và phòng kế hoặch)
POSITION DUTIES( Trách nhiệm công việc)
• Make the scheduling( Lập kế hoạch sản xuất)
• Manage the daily meeting( Điều hành các cuộc họp hằng ngày)
• Identify the delays, alert and make sure a catch up plan is engaged.
(Xác định sự chậm trễ hàng hóa, hối thúc và nắm rõ kế hoạch để làm như đã đề ra)
• Ensure the follow up of the production plan
Đảm bảo theo dõi kế hoạch sản xuất
• Manage the priority( Ưu thế vế quản lý)
• Manage the spare parts request(Quản lý các phụ tùng thay thế yêu cầu)
• Communicate about the customer demand and request (internal and with other factory and planning department) Giao tiếp về nhu cầu của khách hàng và yêu cầu (nội bộ và với các nhà máy khác và bộ phận lập kế hoạch)
• Manage the monitoring (priority, weekly scheduling, output report…)
(Quản lý giám sát (ưu tiên, lập kế hoạch hàng tuần, báo cáo đầu ra ...)
• Participate to the weekly Production and planning meeting.
(Tham gia vào các cuộc họp sản xuất và lập kế hoạch hàng tuần)
• Improve the methodology of scheduling(Cải thiện các phương pháp lập kế hoạch)
• Update the rules( nhập nhật các quy định)
• Ensure efficient collaboration and co-ordination between relevant departments
(Đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và phối hợp giữa các ban ngành có liên quan)
• Determine the human resources required(Xác định nguồn nhân lực cần thiết)

RELATIONSHIPS(CÁC MỐI QUAN HỆ)
• Production department( Bộ phận sản xuất)
• Product and process department(Sản phẩm và bộ phận quy trình)
• Planification department(Bộ phận kế hoạch)
• Planning manager of the others factories( Các quản lý kế hoạch của các xưởng xác)
• Stores( Bộ Phận kho)
• Quality( Bộ phận QC)
• Maintenance(Bảo trì)
• Human Resources(Nhân sự)

Quyền lợi được hưởng

- Will get the end year bonus
- Company will paid social insurances base on the Vietnam labor Law
- Good environment working company

Yêu cầu khác

- More information details in the interview
QUALIFICATIONS / EXPERIENCE / SKILLS( Bằng cấp, kinh nghiệm và kỹ năng)
• At least 5 years experience working as a planning – production manager( Kinh nghiệm 5 năm như là Tp. Kế hoạch hoặc quản lý sx)
• University grade( Trình độ đại học)
• Spoken and written English language (easy communication)( Thông thạo tiếng Anh)
• Spoken and written Vietnamese language (easy communication)
• Spoken & written communication skills( Kỹ năng nói và viết trong giao tiếp)
• Good organisational skills( Kỹ năng sắp xếp)

20 – 30 triệu  Bình Dương hạn nộp hs 13/04/2016

Nhân viên bảo trì(Cty Gỗ) tại KCN Sóng Thần 1 Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam)

Mô tả công việc

Nhân viên bảo trì.
Có kinh nghiệm làm bảo trì ngành gỗ ít nhất 01 năm
Trình độ cao đẳng trở lên.
Làm việc tại KCN Sóng Thần 1

Quyền lợi được hưởng

Theo quy đinh công ty.
Có Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Mức lương thỏa thuận.
Thưởng lương tháng 13

Yêu cầu khác

Sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

5 - 7 triệu    Bình Dương hạn nộp hs   29/04/2016

 

Số lần xem trang : :3014
Nhập ngày : 07-04-2016
Điều chỉnh lần cuối :


Thông tin tuyển dụng Kỹ sư lâm nghiệp(05-06-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của Công ty DAFI Tropicdane Furniture (moi)(13-10-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của công ty Sơn Tiên (mới)(09-10-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS - GNT của Công Ty TNHH Interwood Việt Nam (mới)(29-09-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của Công Ty CP KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT (moi)(30-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của Công Ty TNHH Đức Lợi 2 (mới)(25-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS - GNT của Công Ty TNHH Gỗ Thành Dương (mới)(24-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS - GNT của Công Ty TNHH Interwood Việt Nam (mới)(22-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty Rochdalespears Plant 2 (mới 8.2016)(09-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của Sở NNPTNT Ninh Thuận (mới 08.2016)(09-08-2016)

Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH MTV GER VIETNAM (mới 27.6.2016)(27-06-2016)

Thông báo tuyển dụng của công ty DAFI TROPICDANE (mới 20.6.2016)(20-06-2016)

Thông báo tuyển dụng của công ty DAFI TROPICDANE (mới 20.6.2016)(20-06-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty DAFI TROPICDANE (mới 6.6.2016)(06-06-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty TNHH Dewberry (31.05.16)(31-05-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của công ty TNHH BIOPHAP (mới)(27-05-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của Công Ty TNHH Interwood Việt Nam (moi)(26-04-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HHL DECOR (24-04-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty TNHH Dewberry(07-04-2016)

Thông báo tuyển nhân viên thiết kế (mới)(02-04-2016)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Ngân Đại Sơn (mới)(24-03-2016)

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Nội thất JAAN HOME (mới)(24-03-2016)

Thông báo tuyển dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN AN ÁNH HÙNG – AAH CORPORATION (mới)(24-03-2016)

Thông báo tuyển dụng của công ty Theodore Alexander (CBLS+GNT) (hot)(17-02-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến Lâm sản của công ty cổ phần Kim Tín gỗ Xanh (hot)(25-01-2016)

Thông báo tuyển dụng nhân viên của công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (hot)(14-01-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp của công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng(07-01-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ và nhân viên làm mẫu của công ty TNHH MTV chế biến gỗ Đông Hòa (hot)(28-12-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế của công ty cổ phần Lyprodan (19-12-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý trồng rừng (14-12-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ của công ty AAH Corporation (hot)(24-11-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ của công ty cổ phần và xây dựng trang trí nội thất JAAN HOME(17-11-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ của công ty NGUYEN THANH FURNITURE(04-11-2015)

Thông báo Chương trình phỏng vấn tuyển dụng Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 15/10/2015(19-10-2015)

Thông báo chương trình phỏng vấn tuyển dụng của công ty Citigroup vào 13h30 tại PV121 ngày 14/10/2015(14-10-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ của công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (hot)(13-10-2015)

Thông báo tuyển dụng công ty Citigroup và chương trình phỏng vấn vào 13h15 ngày 14/10/2015(06-10-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên của công ty MASZMA MARKETING (Malaysia) (hot)(29-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến gỗ của Công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (hot)(24-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến gỗ của Công ty TNHH AICA Đồng nai (mới) (21-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành Lâm sinh và Quản lý tài nguyên rừng của BQL rừng Phòng hộ Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa (mới)(19-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư nông lâm nghiệp của công ty Đại Hùng 668 (mới)(10-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến Lâm sản của Công ty TNHH gỗ Minh Tâm (mới)(27-08-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên của công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (mới)(12-08-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty MDF Kim Tín (dành cho sv CBLS, GNT) (mói)(11-07-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (mới)(03-07-2015)

Thông báo tuyển dụng của công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (dành cho sv CBL, GNT) (18/06/2015)(18-06-2015)

Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH MTV Hoa Gỗ 15/ 6/2015 (dành cho sv CBLS, GNT)(15-06-2015)

Thông báo tuyển dụng của Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 6/2015 (dành cho sv CBLS, GNT)(09-06-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư của công ty cổ phần trang trí nội thất LB (dành cho sv CBLS, GNT)(02-06-2015)

Thông báo tuyển dụng thạc sỹ lâm nghiệp!(22-05-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp của công ty phát triển Phú Mỹ Hưng(19-05-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến Lâm sản (CB gỗ) của công ty TNHH RED PEARL (mới)(19-05-2015)

Thông báo tuyển sinh viên thực tập của công ty CP Nguyên Vũ (dành cho sv CBLS, GNT)(12-05-2015)

Thông báo tuyển dụng công ty Woodmax (dành cho SV ngành CBLS,GNT)(05-05-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật của công ty Theodore Alexander (dành cho sv CBLS,GNT)(26-04-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến gỗ công ty TNHH Hòn Ngọc Đỏ (new)(09-03-2015)

Thông báo tuyển dụng sinh viên (năm 3,4) chuyên ngành chế biến gỗ và thiết kế gỗ nội thất(03-03-2015)

Thong bao tuyen dung ky su Cong nghe giay(27-01-2015)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP (09-12-2014)

Thông báo tuyển dụng của tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (09-12-2014)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của công ty cổ phần Nguyên Vũ 6/11/2014(06-11-2014)

Thông báo tuyển dụng của Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị (29-10-2014)

Thông báo tuyển dụng của Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên 29/10/2014(29-10-2014)

Thông báo tuyển dụng QC khách hàng của công ty Đức Việt (sv ngành CBLS) 28/10/2014(28-10-2014)

Thông báo tuyển dụng của công ty Theodore Alexander (ngành gỗ)(22-10-2014)

Thông báo tuyển dụng của công ty Đức Việt (sv ngành CBLS) 10/10/2014(10-10-2014)

Thông báo tuyển dụng của công ty Citygroup (sv ngành CBLS) 11/06/2014(12-06-2014)

Tuyển dụng kỹ sư CBLS - 2014(11-02-2014)

Tuyển dung sinh viên ngành CBLS (mới )(11-02-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín ba năm một