DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA LÂM NGHIỆP

NĂM HỌC 2015 - 2016

                                                                      

STT

Họ và Tên

Lớp cố vấn

ĐT

Email

1

Phạm Thanh Hải

DH12LN

0902.316.018

haidnnl@gmail.com

2

Viên Ngọc Nam

DH12QR

0913.848.419

drvnnam@gmail.com

3

Trần Thế Phong

DH12NK

0909.315.375

tranthephong@hcmuaf.edu.vn

4

Phạm Thị Yến

DH12KL

0975.228.936

yen_ln1812@yahoo.com

5

Tăng Thị Kim Hồng

DH12CB

0909.687.928

tangkimhong@hcmuaf.edu.vn

6

Lê Thanh Thùy

DH12GB

0907.405.682

cng.thanhthuy@yahoo.com

7

Đặng Minh Hải

DH12GN

0988.954.600

haidang@hcmuaf.edu.vn

8

La Vĩnh Hải Hà

DH13LN

0903.129.486

lvhaiha@hcmuaf.edu.vn

9

Mạc Văn Chăm

DH13QR

0918.502.180

chamk1978@yahoo.com

10

Đặng Hải Phương

DH13NK

0983.314.274

danghaiphuong@hcmuaf.edu.vn

11

Phạm Trịnh Hùng

DH13KL

0919.001.216

phamtrinhhung@hotmail.com

12

Bùi Thị Thiên Kim

DH13CB

0908.984.164

thienkimq92003@yahoo.com

13

Đặng Thị Thanh Nhàn

DH13GB

0908.702.003

hungnhan4@yahoo.com

14

Trần Thị Hiền

DH13GN

0918.021.243

 

15

Phan Minh Xuân

DH14LN

0918.873.872

pmxuan@yahoo.com

16

Nguyễn Minh Cảnh

DH14QR

0917.274.414

nmcanh1873@yahoo.com

17

Nguyễn Thị Lan Phương

DH14NK

0918.149.707

lanphuong@hcmuaf.edu.vn

18

Phạm Trịnh Hùng

DH14KL (kn)

0919.001.216

phamtrinhhung@hotmail.com

19

Hoàng Văn Hòa

DH14CB (kn)

0903.955.209

Ttncgo-giay@yahoo.com

20

Huỳnh Ngọc Hưng

DH14GB (kn)

0933.915.640

huynhngochung2601@yahoo.com

21

Phạm Ngọc Nam

DH14GN (kn)

0909.770.736

drpnnam@gmail.com

22

Nguyễn Thị Minh Hải

DH15LN

0973.202.720

minhhai@hcmuaf.edu.vn

23

Nguyễn Thị Kiều Nương

DH15QR

0903.040.541

ntknuong@yahoo.com

24

Nguyễn Quốc Bình

DH15NK

0983.148.912

ngquocbinh@yahoo.com

25

Nguyễn Thị Mộng Trinh

DH15KL

0907.752.108

ntmtrinh2000@yahoo.com

26

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

DH15CB

0903763903

nguyetcbls@gmail.com

27

Nguyễn Duy Linh

DH15GB

0122.399.9579

nguyenduylinh222@gmail.com

28

Lê Quang Nghĩa

DH15GN

0937.395.070

lqnghia@hcmuaf.edu.vn

 Khoa LN thông báo danh sách Cố vấn học tập. Sinh viên có những thắc mắc về vấn đề học tập, chương trình đào tạo, điểm đánh giá rèn luyện... xin vui lòng liên hệ với CVHT lớp mình.

Người lập bảng

 

Số lần xem trang : :4486
Nhập ngày : 07-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :10-04-2018


Đại học

Thông tin đào tạo đại học chính qui khoa Lâm Nghiệp năm 2015(10-08-2015)

THÔNG TIN ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH KHOA LÂM NGHIỆP 2015(01-07-2014)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai bảy sáu hai