DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP NHẬN HỌC BỔNG KKHT HK-1 2014-2015

 

STT

MSSV

Họ lót

Tên

Ngày sinh

ĐTB/

ĐTS

ĐRL

Lớp

Loại HB

Số tài khoản

Số tiền

 

632

 

11115009

Ngô Thành

Sơn

16/10/93

7,60

0,8

DH11CB

Khá

31410001048860

2.750.000

 

633

 

11134003

Võ Thị Thu

Cúc

20/12/93

7,82

1,0

DH11GB

Khá

31410001039776

2.750.000

 

634

 

11169006

Phan Trọng

Nghĩa

20/01/93

8,22

0,8

DH11GN

Giỏi

31410001047797

3.250.000

 

635

 

11169008

Đồng Châu

Quang

15/10/93

8,11

1,0

DH11GN

Giỏi

31410001047812

3.250.000

 

636

 

11114030

Phạm Thị Thu

Diễm

08/08/93

8,41

0,8

DH11LN

Giỏi

31410001048268

3.250.000

 

637

 

11114081

Nguyễn Thị

Ngân

10/11/93

8,06

0,8

DH11LN

Giỏi

31410001080279

3.250.000

 

638

 

11114031

Trần Thị Thảo

Dung

24/06/93

7,77

0,8

DH11LN

Khá

31410001048170

2.750.000

 

639

 

11146008

Phan Thị

Bích

20/11/93

8,49

1,0

DH11NK

Giỏi

31410001045694

3.250.000

 

640

 

11146033

Mạnh Tuấn

Anh

06/03/93

8,49

0,8

DH11NK

Giỏi

31410001058841

3.250.000

 

641

 

11146061

Phan Thị

La

10/09/93

8,39

0,8

DH11NK

Giỏi

31410001050698

3.250.000

642

 

11147130

Đỗ Thị

Diễm

15/05/93

8,12

1,0

DH11QR

Giỏi

31410001052968

3.250.000

 

643

 

11147128

Phạm Đình

Bảo

03/08/93

8,07

0,8

DH11QR

Giỏi

31410001044859

3.250.000

 

644

 

11147129

Hoàng Thị

Diên

16/10/93

7,69

1,0

DH11QR

Khá

31410001053068

2.750.000

 

645

 

11147050

Phạm Thị

Thảo

28/02/91

7,63

0,8

DH11QR

Khá

31410001050166

2.750.000

 

646

 

11147164

Nguyễn Thị

Thảo

20/08/92

7,53

0,8

DH11QR

Khá

31410001043634

2.750.000

 

647

 

11147133

Hoàng Thị

Hiền

25/05/93

7,39

1,0

DH11QR

Khá

31410001043917

2.750.000

 

648

 

12115230

Đinh Thị Kiều

Diễm

10/04/94

8,52

0,8

DH12CB

Giỏi

31410001263326

3.250.000

 

649

 

12115176

Nguyễn Hoài Thiên

Trang

31/05/94

8,51

0,8

DH12CB

Giỏi

31410001263496

3.250.000

 

650

 

12115024

Nguyễn Trần Đăng

Quang

08/01/94

8,05

1,0

DH12CB

Giỏi

31410001224484

3.250.000

 

651

 

12115296

Nghĩa

03/01/94

7,93

0,8

DH12CB

Khá

31410001264134

2.750.000

 

652

 

12115294

Nguyễn Thị Trà

My

19/10/94

7,88

1,0

DH12CB

Khá

31410001263575

2.750.000

 

653

 

12115196

Trần Thị Minh

Thư

30/1/94

7,76

0,8

DH12GB

Khá

31410001297662

2.750.000

 

654

 

12115012

Nguyễn Thị Kim

Phượng

20/2/94

7,52

1

DH12GB

Khá

31410001222840

2.750.000

 

655

 

12115148

Văn Thị Lệ

Chi

1/1/94

7,50

1

DH12GB

Khá

31410001255590

2.750.000

 

656

 

12115048

Võ Trương Tố

Linh

6/3/94

8,33

0,8

DH12GN

Giỏi

31410001226824

3.250.000

 

657

 

12115033

Phan Minh

Tiến

18/4/93

8,04

1

DH12GN

Giỏi

31410001226374

3.250.000

 

658

 

12115004

Trương Thị

Huyền

14/9/94

7,83

0,8

DH12GN

Khá

31410001226046

2.750.000

 

659

 

12115053

Lưu Đại

Thạch

15/7/94

7,71

1

DH12GN

Khá

31410001225797

2.750.000

 

660

 

12115128

Phạm Thị Thanh

Xuân

20/11/94

7,71

0,8

DH12GN

Khá

31410001266422

2.750.000

 

661

 

12114103

Nguyễn Thị

Nga

12/10/94

8,49

1,0

DH12LN

Giỏi

31410001256812

3.250.000

 

662

 

12114108

Nguyễn Thị

Tình

16/08/94

8,47

1,0

DH12LN

Giỏi

31410001239035

3.250.000

 

663

 

12114093

Trần Văn

Toàn

20/10/92

7,71

0,8

DH12LN

Khá

31410001278083

2.750.000

 

664

 

12114239

Nguyễn Thanh

Quốc

8/10/94

8,10

1

DH12NK

Giỏi

31410001262563

3.250.000

 

665

 

12114347

Nguyễn Thị

Thao

15/2/94

7,59

1

DH12NK

Khá

31410001262059

2.750.000

 

666

 

12114033

Võ Thúy

Huỳnh

30/4/93

7,28

1

DH12NK

Khá

31410001227508

2.750.000

 

667

 

12114188

Lê Hải

Yến

29/08/94

9,08

1,0

DH12QR

XS

31410001266167

4.000.000

 

668

 

12114244

Bùi Thị Phương

Thảo

15/12/94

8,46

1,0

DH12QR

Giỏi

31410001265863

3.250.000

 

669

 

12114056

Lý Thị Thu

Thảo

06/02/94

8,46

0,8

DH12QR

Giỏi

31410001244932

3.250.000

 

670

 

12114010

Dương Thị

Xuân

14/01/93

8,03

0,8

DH12QR

Giỏi

31410001244817

3.250.000

 

671

 

13115067

Trần ý

Ly

03/01/95

8,08

0,8

DH13CB

Giỏi

31410001460303

3.250.000

 

672

 

13115066

Trần Xuân

Ly

27/10/95

7,54

1,0

DH13CB

Khá

31410001460093

2.750.000

 

673

 

13115210

Vũ Thị

Hiền

16/08/95

7,30

1,0

DH13CB

Khá

31410001542733

2.750.000

 

674

 

13115083

Võ Thị Lệ

Phúc

20/05/95

7,30

0,8

DH13CB

Khá

31410001460428

2.750.000

 

675

 

13115293

Nguyễn Thanh Kim

Ngọc

04/05/95

7,18

0,8

DH13CB

Khá

31410001515513

2.750.000

 

676

 

13115144

Hoàng Đông

A

22/10/94

7,11

1,0

DH13CB

Khá

31410001514909

2.750.000

677

 

13115029

Huỳnh

Giang

23/05/94

7,44

1,0

DH13GN

Khá

31410001467155

2.750.000

 

678

 

13115112

Ninh Thị Hồng

Thùy

11/12/95

7,38

1,0

DH13GN

Khá

31410001467119

2.750.000

 

679

 

13115290

Trần Nguyễn Trọng

Nghĩa

12/07/95

7,16

1,0

DH13GN

Khá

31410001516093

2.750.000

 

680

 

13115463

Trịnh Công

20/07/95

7,05

1,0

DH13GN

Khá

31410001515027

2.750.000

 

681

 

13114117

Đặng Thị Trúc

Quỳnh

10/01/95

7,29

1,0

DH13KL

Khá

31410001451176

2.750.000

 

682

 

13114047

Huỳnh Huy

Hoàng

25/07/95

7,88

0,8

DH13LN

Khá

31410001459116

2.750.000

 

683

 

13114006

Nguyễn Thị Ngọc

ánh

21/04/95

7,85

1,0

DH13LN

Khá

31410001459091

2.750.000

 

684

 

13114580

Nguyễn Thị Kim

Yến

07/08/94

7,84

0,8

DH13LN

Khá

31410001540339

2.750.000

 

685

 

13114534

Nguyễn Mạnh

Toàn

08/02/95

7,36

1,0

DH13NK

Khá

31410001507501

2.750.000

 

686

 

13114382

Lê Hoàng

Kha

09/06/94

7,07

1,0

DH13NK

Khá

31410001515939

2.750.000

 

687

 

13114468

Tống Thị Bích

Phượng

30/09/95

7,05

1,0

DH13NK

Khá

31410001515805

2.750.000

 

688

 

13114150

Nguyễn Ngọc

Tiến

24/03/95

7,69

0,8

DH13QR

Khá

31410001452957

2.750.000

 

689

 

13114337

Phạm Thị Mỹ

Hạnh

21/07/94

7,55

0,8

DH13QR

Khá

31410001230685

2.750.000

 

 

Số lần xem trang : :4473
Nhập ngày : 14-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :14-05-2015


Học bổng

Thông tin học bổng BFF 2016 dành cho tân sinh viên 2016 - mỗi suất 12 triệu/năm học- hạn chót 24/09/2016(19-09-2016)

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng ngày 20/11/2015(25-11-2015)

Thông báo học bổng Big Friend Foundation dành cho tân sinh viên 2015 (khóa 41) (hết hạn nộp hồ sơ 30/09/15)(18-09-2015)

TRAO HỌC BỔNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11(09-09-2015)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 2014(09-09-2014)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không năm hai sáu