Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo về việc đăng ký học phần cho sinh viên (SV) học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:
 
1.      1. Thời gian đăng ký học phần
 

 

STT
Đối tượng
Thời gian đăng ký
1
SV Khóa 2010 trở về trước
16/12/2014 – 18/12/2014
2
SV Khóa 2011
19/12/2014 – 21/12/2014
3
SV Khóa 2012
22/12/2014 – 24/12/2014
4
SV Khóa 2013
25/12/2014 – 28/12/2014
5
SV Khóa 2014
29/12/2014 – 31/12/2014
6
SV toàn trường
05/01/2014 – 07/01/2015
 
-          Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 8h00 – 24h00 mỗi ngày
-          Sinh viên đăng ký tại website: dkmh.hcmnlu.edu.vn
-         Phòng Đào tạo sẽ xử lý dữ liệu và công bố kết quả đăng ký học phần vào ngày 14/01/2015. Sau khi Phòng Đào tạo công bố Thời khóa biểu chính thức, đề nghị SV in  Thời khóa biểu theo dạng học kỳ cá nhân (có dữ liệu ngày in) để đối chiếu khi cần thiết.
 
2.      Thời gian đóng học phí: từ ngày  19/01/2015 đến ngày 15/03/2015.
Hình thức: Nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng
 
         Hệ đào tạo                           Số tài khoản                                                  Tên Ngân hàng
            + Hệ chính quy                    31410000393114                                                        BIDV
                                                                                                        (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn
                       33 Nguyễn Văn Bá, Quận Thủ Đức)
  
            +  Hệ VLVH                          102010000760472                                                 VietinBank
                                                                                                          (Công Thương Việt Nam CN Thủ Đức
               01 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức)
 
Sinh viên tất cả các ngành đào tạo (kể cả SV các ngành sư phạm) phải đóng học phí 1,5 lần so với mức học phí bình thường trong trường hợp học lại các học phần bị điểm F (theo khoản 2-điều 9- QĐ số 1712/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23/07/2014)
- Sinh viên không phải đổi biên lai học phí (trừ trường hợp được trợ cấp tại địa phương.
 
 
3.      Các đơn vị phối hợp thực hiện
-          Các Khoa/Bộ môn, đội ngũ CVHT, TLGV, TLQLSV hỗ trợ tư vấn SV chọn học phần
-          Phòng Hành chính, Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài khoản email sinh viên.
-          Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp thu học phí.
 
4.      Một số lưu ý
-         SV còn nợ học phí học kỳ cũ sẽ không được đăng ký học phần ở học kỳ tiếp theo.
-         SV liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn chọn môn học.
-        Số tín chỉ đăng ký tối thiểu là 8 tín chỉ (Trừ những sinh viên còn dưới 8 tín chỉ cần tích lũy theo khung chương trình đào tạo của ngành học ) và tối đa là 25 tín chỉ.
-         Đối với các học phần có điều kiện tiên quyết/học trước SV phải đạt/đã học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký.
-        Sinh viên quên mật khẩu đăng ký môn học thực hiện theo hướng dẫn trên website: dkmh.hcmnlu.edu.vn để lấy lại.
-        Theo quy định, các học phần có số lượng SV đăng ký không đủ (lớp lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp thực hành có ít hơn 30 SV đăng ký, lớp thực hành có ít hơn 20 SV/nhóm) sẽ bị hủy, trừ các học phần đặc thù do Khoa/Bộ môn đề xuất, được Ban Giám hiệu phê duyệt.
 
Trân trọng thông báo.    
- See more at: http://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=fme&ids=20953#sthash.S3AGfUWu.dpuf
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo về việc đăng ký học phần cho sinh viên (SV) học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:
 
1.      1. Thời gian đăng ký học phần
 

 

STT
Đối tượng
Thời gian đăng ký
1
SV Khóa 2010 trở về trước
16/12/2014 – 18/12/2014
2
SV Khóa 2011
19/12/2014 – 21/12/2014
3
SV Khóa 2012
22/12/2014 – 24/12/2014
4
SV Khóa 2013
25/12/2014 – 28/12/2014
5
SV Khóa 2014
29/12/2014 – 31/12/2014
6
SV toàn trường
05/01/2014 – 07/01/2015
 
-          Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 8h00 – 24h00 mỗi ngày
-          Sinh viên đăng ký tại website: dkmh.hcmnlu.edu.vn
-         Phòng Đào tạo sẽ xử lý dữ liệu và công bố kết quả đăng ký học phần vào ngày 14/01/2015. Sau khi Phòng Đào tạo công bố Thời khóa biểu chính thức, đề nghị SV in  Thời khóa biểu theo dạng học kỳ cá nhân (có dữ liệu ngày in) để đối chiếu khi cần thiết.
 
2.      Thời gian đóng học phí: từ ngày  19/01/2015 đến ngày 15/03/2015.
Hình thức: Nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng
 
         Hệ đào tạo                           Số tài khoản                                                  Tên Ngân hàng
            + Hệ chính quy                    31410000393114                                                        BIDV
                                                                                                        (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn
                       33 Nguyễn Văn Bá, Quận Thủ Đức)
  
            +  Hệ VLVH                          102010000760472                                                 VietinBank
                                                                                                          (Công Thương Việt Nam CN Thủ Đức
               01 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức)
 
Sinh viên tất cả các ngành đào tạo (kể cả SV các ngành sư phạm) phải đóng học phí 1,5 lần so với mức học phí bình thường trong trường hợp học lại các học phần bị điểm F (theo khoản 2-điều 9- QĐ số 1712/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23/07/2014)
- Sinh viên không phải đổi biên lai học phí (trừ trường hợp được trợ cấp tại địa phương.
 
 
3.      Các đơn vị phối hợp thực hiện
-          Các Khoa/Bộ môn, đội ngũ CVHT, TLGV, TLQLSV hỗ trợ tư vấn SV chọn học phần
-          Phòng Hành chính, Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài khoản email sinh viên.
-          Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp thu học phí.
 
4.      Một số lưu ý
-         SV còn nợ học phí học kỳ cũ sẽ không được đăng ký học phần ở học kỳ tiếp theo.
-         SV liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn chọn môn học.
-        Số tín chỉ đăng ký tối thiểu là 8 tín chỉ (Trừ những sinh viên còn dưới 8 tín chỉ cần tích lũy theo khung chương trình đào tạo của ngành học ) và tối đa là 25 tín chỉ.
-         Đối với các học phần có điều kiện tiên quyết/học trước SV phải đạt/đã học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký.
-        Sinh viên quên mật khẩu đăng ký môn học thực hiện theo hướng dẫn trên website: dkmh.hcmnlu.edu.vn để lấy lại.
-        Theo quy định, các học phần có số lượng SV đăng ký không đủ (lớp lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp thực hành có ít hơn 30 SV đăng ký, lớp thực hành có ít hơn 20 SV/nhóm) sẽ bị hủy, trừ các học phần đặc thù do Khoa/Bộ môn đề xuất, được Ban Giám hiệu phê duyệt.
 
Trân trọng thông báo.    
- See more at: http://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=fme&ids=20953#sthash.S3AGfUWu.dpuf

THÔNG BÁO

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo về việc đăng ký học phần cho sinh viên (SV) học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:

 

1.      1. Thời gian đăng ký học phần

 

STT

Đối tượng

Thời gian đăng ký

1

SV Khóa 2010 trở về trước

16/12/2014 – 18/12/2014

2

SV Khóa 2011

19/12/2014 – 21/12/2014

3

SV Khóa 2012

22/12/2014 – 24/12/2014

4

SV Khóa 2013

25/12/2014 – 28/12/2014

5

SV Khóa 2014

29/12/2014 – 31/12/2014

6

SV toàn trường

05/01/2014 – 07/01/2015

 

-          Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 8h00 – 24h00 mỗi ngày

-          Sinh viên đăng ký tại website: dkmh.hcmnlu.edu.vn

-         Phòng Đào tạo sẽ xử lý dữ liệu và công bố kết quả đăng ký học phần vào ngày 14/01/2015. Sau khi Phòng Đào tạo công bố Thời khóa biểu chính thức, đề nghị SV in  Thời khóa biểu theo dạng học kỳ cá nhân (có dữ liệu ngày in) để đối chiếu khi cần thiết.

 

2.      Thời gian đóng học phí: từ ngày  19/01/2015 đến ngày 15/03/2015.

Hình thức: Nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng

 

         Hệ đào tạo                           Số tài khoản                                                  Tên Ngân hàng

            + Hệ chính quy                    31410000393114                                                        BIDV

                                                                                                        (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn

                       33 Nguyễn Văn Bá, Quận Thủ Đức)

  

            +  Hệ VLVH                          102010000760472                                                 VietinBank

                                                                                                          (Công Thương Việt Nam CN Thủ Đức

               01 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức)

 

Sinh viên tất cả các ngành đào tạo (kể cả SV các ngành sư phạm) phải đóng học phí 1,5 lần so với mức học phí bình thường trong trường hợp học lại các học phần bị điểm F (theo khoản 2-điều 9- QĐ số 1712/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23/07/2014)

- Sinh viên không phải đổi biên lai học phí (trừ trường hợp được trợ cấp tại địa phương.

 

 

3.      Các đơn vị phối hợp thực hiện

-          Các Khoa/Bộ môn, đội ngũ CVHT, TLGV, TLQLSV hỗ trợ tư vấn SV chọn học phần

-          Phòng Hành chính, Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài khoản email sinh viên.

-          Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp thu học phí.

 

4.      Một số lưu ý

-         SV còn nợ học phí học kỳ cũ sẽ không được đăng ký học phần ở học kỳ tiếp theo.

-         SV liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn chọn môn học.

-        Số tín chỉ đăng ký tối thiểu là 8 tín chỉ (Trừ những sinh viên còn dưới 8 tín chỉ cần tích lũy theo khung chương trình đào tạo của ngành học ) và tối đa là 25 tín chỉ.

-         Đối với các học phần có điều kiện tiên quyết/học trước SV phải đạt/đã học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký.

-        Sinh viên quên mật khẩu đăng ký môn học thực hiện theo hướng dẫn trên website: dkmh.hcmnlu.edu.vn để lấy lại.

-        Theo quy định, các học phần có số lượng SV đăng ký không đủ (lớp lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp thực hành có ít hơn 30 SV đăng ký, lớp thực hành có ít hơn 20 SV/nhóm) sẽ bị hủy, trừ các học phần đặc thù do Khoa/Bộ môn đề xuất, được Ban Giám hiệu phê duyệt.

 

Trân trọng thông báo.    


 

Số lần xem trang : :4503
Nhập ngày : 12-12-2014
Điều chỉnh lần cuối :


Danh sách cố vấn học tập Khóa 43 (15-09-2017)

DS Cố vấn học tập Khoa Lâm nghiệp 2016-2017(07-02-2017)

Thông báo kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp khóa 2013(03-01-2017)

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 12/2016 - Khoa Lâm Nghiệp(03-01-2017)

Danh sách sinh viên đạt và không dạt trong đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2016 (xét tạm thời)(16-12-2016)

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học HK2 năm 2015-2016 (đã duyệt chờ ra QĐ- Các em SV xin xét lại ộp đơn PDT gấp)(24-11-2016)

Thông báo chương trình giới thiệu " Giải Hoa Mai 2016" Cuộc thi thiết kế sản phẩm gỗ nội ngoại thất(02-11-2016)

Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Việt Nam - VIFA HOME 2016(26-09-2016)

Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp - Tuyển sinh đại học 2016 (hot new)(27-07-2016)

Thông báo quy định làm khóa luận tốt nghiệp (mới)(23-06-2016)

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK I năm học 2016-2017 (mới)(15-06-2016)

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T3/2016(25-03-2016)

Hội Chợ Quốc Tế Đồ Gỗ & Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Việt Nam 2016 (09-03-2016)

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2016(07-03-2016)

Thông báo đăng ký tham gia chương trình “Asean Design Explore” lần thứ I tháng 3/2016 tại Singapore (hot năm mới )(09-02-2016)

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HKII năm học 2015-2016(08-01-2016)

Lịch thi Anh văn B1 cho sinh viên trong năm 2016 (hot)(17-12-2015)

Thông báo tình hình giải Hoa Mai 2015 đến các bạn sinh viên (CBLS, GNT) (hot)(17-12-2015)

Thông báo về việc cấp phiếu điểm cho sinh viên khóa 2014(10-12-2015)

Thông báo xét tốt nghiệp sinh viên Khoa LN đợt tháng 12/2015 (09-12-2015)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2015 (mới)(27-11-2015)

Thông báo chương trình tham quan tại Nhà máy AA và Koda tại Long An dành cho các bạn đăng kí dự thi HOAMAI 2015(24-11-2015)

Thông báo nghỉ học ngày 18,19,20/11/2015(13-11-2015)

Chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường - Khoa Lâm nghiệp - ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(12-11-2015)

Thông báo Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất 2015 tại Trung tâm Triển lãm Tân Bình từ ngày 12-15/11/15(11-11-2015)

Thông tin về buổi "TALKSHOW VỚI NHÀ THIẾT KẾ DAVID TRUBRIDGE"(04-11-2015)

Thông báo buổi "TALKSHOW VỚI NHÀ THIẾT KẾ DAVID TRUBRIDGE" truyền cảm hứng các thí sinh tham dự Giải Hoa Mai(19-10-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế sản phẩm gỗ - Giải Hoa Mai 2015-2016 (mới nhất)(19-10-2015)

Thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ học kỳ 2 2014-2015 (mới)(06-10-2015)

Thông báo học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2015 – 2016 dành cho các bạn tân sinh viên (khóa 41) KLN(02-10-2015)

Thông báo gặp gỡ, đối thoại của Ban chủ nhiệm Khoa với sinh viên Khoa Lâm Nghiệp các khóa 2012, 2013, 2014(29-09-2015)

Triển lãm Vietnam Wood 2015: Nơi trình làng những công nghệ tiên tiến nhất cho ngành CBG(29-09-2015)

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp khóa 2012 (hot)(22-09-2015)

Thời khóa biểu tân sinh viên 2015 Khoa Lâm Nghiệp (khóa 41) (hot)(21-09-2015)

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp sinh viên khoa Lâm Nghiệp (đợt 3) (09/2015) (hot)(19-09-2015)

Thông báo về việc kiểm tra hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 (T9/2015) cho sinh viên (mới)(16-09-2015)

Khoa Lâm Nghiệp đón tiếp và nhận hồ sơ nhập học của tân sinh viên 2015 (khóa 41)(10-09-2015)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015(01-09-2015)

Quy trình, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ Tân sinh viên 2015(31-08-2015)

Thông báo lần 2 Cuộc thi thiết kế quà tặng và trang trí mỹ nghệ - giải Hoa Sen 2015 (mới)(23-07-2015)

Thông báo đào tạo "khởi nghiệp sáng tạo dành cho kỹ sư Chế biến gỗ-nội thất" (mới)(23-07-2015)

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Lâm Nghiệp khóa 2010,2011,2012 (mới)(12-07-2015)

Chương trình Vui Để Học của Đoàn Khoa Lâm Nghiệp(15-06-2015)

Thông báo chương trình giao lưu tư vấn định hướng cảm hứng thiết kế cảnh quan trong kiến trúc nội thất và chương trình giới thiệu giải Hoa Sen 2015(21-05-2015)

Thông báo thể lệ cuộc thi thiết kế Giải Hoa Sen 2015(dành cho sinh viên CBLS, GNT)(13-04-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế quà tặng đặc trưng TpHCM 2015 - Giải Hoa Sen 2015 (danh cho cac sv nganh CBLS, GNT)(04-04-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế quà tặng đặc trưng TpHCM 2015 - Giải Hoa Sen 2015 (danh cho cac sv nganh CBLS, GNT)(04-04-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ta Tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 17.3.2015 (30-03-2015)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2015 (30-03-2015)

Thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp tháng 03/2015 của khoa Lâm Nghiệp(17-03-2015)

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần 8 (VIFA-EXPO 2015), diễn ra từ ngày 11-14/3/2015(11-03-2015)

Khung chương trình các chuyên ngành khoa Lâm nghiệp (áp dụng khóa 2014)(22-01-2015)

Thông báo tổ chức hội thảo tổng kết nghiên cứu khoa học khoa Lâm Nghiệp năm học 2013-2014(15-01-2015)

Thông báo hướng dẫn định dạng luận văn tốt nghiệp(15-01-2015)

Thông báo bình chọn ứng cử viên Thầy Trần Hữu Lộc (khoa Thủy Sản) danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểuThành phố Hồ Chí Minh” năm 2014(18-12-2014)

Thông báo hôm nay 15.12 hạn cuối nộp bài dự thi giải Hoa Mai 2014!(09-12-2014)

Thông báo "Chương trình đào tạo và tư vấn về thiết kế sáng tạo và kỹ năng kinh doanh "- ngành hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất(09-12-2014)

Thông báo lịch trình và danh sách các sinh viên tham quan nhà máy vào ngày 5/12/2014 (hot)(02-12-2014)

Thông báo danh sách sinh viên khoa Lâm Nghiệp nhận học bổng nhân ngày 20/11/2014(27-11-2014)

Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và trao học bổng cho sinh viên của các doanh nghiệp tài trợ!(21-11-2014)

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2014(12-11-2014)

Thông báo cuộc thi thiết kế đồ gỗ nội thất Giải Hoa Mai 2014 (dành cho sinh viên CBLS, GNT)(30-10-2014)

Thông báo danh sách cảnh báo học vụ, không đăng ký và quá thời hạn của sinh viên khoa Lâm Nghiệp 29/10/2014(29-10-2014)

Thông báo danh sách cố vấn học tập khoa Lâm Nghiệp khóa 2014 (khóa 40) (22-10-2014)

Thông báo danh sách sinh viên khoa Lâm Nghiệp theo từng chuyên ngành khóa 2014 (khóa 40)(22-10-2014)

Thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 2011 (09/2014 -01/2015)(22-10-2014)

Thông báo danh sách thi anh văn B1 ngày 26/10/2014(22-10-2014)

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2014(19-10-2014)

Thông báo thể lệ cuộc thi thiết kế đồ gỗ nội thất (Giải Hoa Mai) 2014 (tin nóng dành cho sinh viên CBLS, GNT)(14-10-2014)

Thông báo lịch thi Anh văn B1 đợt 1 ngày 26/10/2014 (tin mới)(10-10-2014)

Khoa Lâm Nghiệp giao lưu gặp gỡ tân sinh viên 2014 và các sinh viên khóa 2011, 2012, 2013(06-10-2014)

Thông báo cuộc thi thiết kế mẫu hàng trang trí nội thất bằng gỗ 2014 (tin mới)(02-10-2014)

Thông báo giao lưu đối thoại Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với sinh viên khóa 2011, 2012, 2013 (mới)(25-09-2014)

Thông báo giao lưu đối thoại Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với Tân sinh viên khóa 2014 (mới)(25-09-2014)

Quy định trình bày KLTN từ khóa 2010 (mới, nóng)(16-05-2014)

Thông báo phân đề tài khóa 2010(01-02-2014)

Thông báo sinh viên còn nợ môn học. Tháng 3/2014 (tin mới & nóng)(08-12-2013)

Hội chợ Đồ gỗ và Trang trí Nội thất Việt Nam (gọi tắt là VIFA HOME) (thông tin dành cho sinh viên ngành chế biến lâm sản và gỗ nội thất)(08-11-2013)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không hai ba