/data/1201.png

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị thông báo tuyển dụng  viên chức năm 2014

 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyển dụng  viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2014, cụ thể như sau:

 

I. Các chỉ tiêu cần tuyển:

 

1. Chi cục Thúy: 01 viên chức ngạch Chẩn đoán viên bệnh động vật trên cạn; tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chăn nuôi- Thúy trở lên, có chứng chỉ kiểm dịch kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thúy.

 

2. Chi cục Kiểm lâm: 01 viên chức làm việc tại Ban Quản lý KBT thiên nhiên Đakrông, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Lâm nghiệp hoặc Quản lý tài nguyên rừng.

 

3. Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư: 03 chỉ tiêu gồm:

 

- 01 viên chức Trồng trọt, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Trồng trọt;

 

- 01 viên chức Chăn nuôi- Thúy, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Chăn nuôi- Thúy;

 

- 01 Kế toán viên, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính.

 

4. Ban Quản lý Cảng cá: 01 viên chức, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Khai thác thủy sản.

 

5. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: 01 viên chức, tốt nghiệp Đại học trở lên

 

ngành Lâm nghiệp hoặc Quản lý tài nguyên rừng.

 

6. Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT: 07 chỉ tiêu gồm:

 

- 01 Giáo viên Trồng trọt, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Trồng trọt;

 

- 01 Giáo viên Chăn nuôi, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Chăn nuôi;

 

- 01 Giáo viên Thúy, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bác sĩ thúy;

 

- 01 Giáo viên Triết học, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Triết học;

 

- 01 viên chức làm công tác Tổng hợp, tốt nghiệp Đại học Kinh tế nông nghiệp trở lên;

 

- 01 viên chức làm công tác thí nghiệm, tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Chăn nuôi- Thúy

 

hoặc Trồng trọt trở lên;

 

- 01 viên chức y tế, tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Y sĩ đa khoa trở lên.

 

* Yêu cầu: Đối với Giáo viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; tốt nghiệp Đại học hệ chính

 

quy.

 

II. Điều kiện, tiêu chuẩn:

 

- Căn cứQuyết định số10/2014/QĐ- UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành

 

Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh.

 

- Sở Nông nghiệp vàPTNT sẽ tổ chức xét tuyển đặc cách vào viên chức trước, nếu còn chỉ tiêu sẽ tổ chức xét tuyển viên chức.

 

III. Hồ sơ dự tuyển:

 

1. Hồsơ xét đặc cách: Đăng tải trên Website: noivuquangtri.gov.vn, gồm:

 

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

 

- Bản sơ yếu lý lịch 2c, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

 

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

 

- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác; bản nhận xét của người đứng đầu cơ quan, tổ

 

chức, đơn vị nơi người đó công tác và văn bản đồng ý cho dự tuyển đối với trường hợp quy định

 

tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số10/2014/QĐ-UBND ngày 27/2/2014.

 

- 2 ảnh 3×4 và2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉngười nhận

 

- Bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xãhội.

 

2. Hồ sơ xét tuyển: Đăng tải trên Website: noivuquangtri.gov.vn, gồm:

 

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn

 

6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ

 

quan có thẩm quyền chứng thực. Đối với các trường hợp trong bảng điểm kết quả học tập toàn

 

khóa không có điểm trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn thì thí

 

sinh phải có xác định trước khi tổ chức xét tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước

 

ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

 

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

 

3. Thời hạn, địa điểm nộp hồsơ và lệ phí xét tuyển:

 

3.1. Thời hạn nộp hồ sơ:

 

- Đối với hồ sơ xét tuyển đặc cách: Từ ngày 2/10/2014 đến hết ngày 10/10/2014;

 

- Đối với hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 13/10/2014 đến hết ngày 31/10/2014;

 

3.2. Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, số256 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà.

 

Đối với các chức danh tuyển dụng vào Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm

 

Khuyến nông-Khuyến ngư, thí sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức- Hành chính của đơn vị.

 

3.3. Lệ phí dự tuyển: 260.000đồng/ người; Hồ sơ không trả lại.

 

Chi tiết liên hệ: Sở Nông nghiệp vàPTNT, điện thoại (053) 3550367.

Số lần xem trang : :4877
Nhập ngày : 29-10-2014
Điều chỉnh lần cuối :


Thông tin tuyển dụng Kỹ sư lâm nghiệp(05-06-2018)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của Công ty DAFI Tropicdane Furniture (moi)(13-10-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của công ty Sơn Tiên (mới)(09-10-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS - GNT của Công Ty TNHH Interwood Việt Nam (mới)(29-09-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của Công Ty CP KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT (moi)(30-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của Công Ty TNHH Đức Lợi 2 (mới)(25-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS - GNT của Công Ty TNHH Gỗ Thành Dương (mới)(24-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS - GNT của Công Ty TNHH Interwood Việt Nam (mới)(22-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty Rochdalespears Plant 2 (mới 8.2016)(09-08-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của Sở NNPTNT Ninh Thuận (mới 08.2016)(09-08-2016)

Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH MTV GER VIETNAM (mới 27.6.2016)(27-06-2016)

Thông báo tuyển dụng của công ty DAFI TROPICDANE (mới 20.6.2016)(20-06-2016)

Thông báo tuyển dụng của công ty DAFI TROPICDANE (mới 20.6.2016)(20-06-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty DAFI TROPICDANE (mới 6.6.2016)(06-06-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty TNHH Dewberry (31.05.16)(31-05-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của công ty TNHH BIOPHAP (mới)(27-05-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của Công Ty TNHH Interwood Việt Nam (moi)(26-04-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HHL DECOR (24-04-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty TNHH Dewberry(07-04-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty TNHH Dewberry(07-04-2016)

Thông báo tuyển nhân viên thiết kế (mới)(02-04-2016)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Ngân Đại Sơn (mới)(24-03-2016)

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Nội thất JAAN HOME (mới)(24-03-2016)

Thông báo tuyển dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN AN ÁNH HÙNG – AAH CORPORATION (mới)(24-03-2016)

Thông báo tuyển dụng của công ty Theodore Alexander (CBLS+GNT) (hot)(17-02-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến Lâm sản của công ty cổ phần Kim Tín gỗ Xanh (hot)(25-01-2016)

Thông báo tuyển dụng nhân viên của công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (hot)(14-01-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp của công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng(07-01-2016)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ và nhân viên làm mẫu của công ty TNHH MTV chế biến gỗ Đông Hòa (hot)(28-12-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế của công ty cổ phần Lyprodan (19-12-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý trồng rừng (14-12-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ của công ty AAH Corporation (hot)(24-11-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ của công ty cổ phần và xây dựng trang trí nội thất JAAN HOME(17-11-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ của công ty NGUYEN THANH FURNITURE(04-11-2015)

Thông báo Chương trình phỏng vấn tuyển dụng Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 15/10/2015(19-10-2015)

Thông báo chương trình phỏng vấn tuyển dụng của công ty Citigroup vào 13h30 tại PV121 ngày 14/10/2015(14-10-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chế biến gỗ của công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (hot)(13-10-2015)

Thông báo tuyển dụng công ty Citigroup và chương trình phỏng vấn vào 13h15 ngày 14/10/2015(06-10-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên của công ty MASZMA MARKETING (Malaysia) (hot)(29-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến gỗ của Công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (hot)(24-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến gỗ của Công ty TNHH AICA Đồng nai (mới) (21-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành Lâm sinh và Quản lý tài nguyên rừng của BQL rừng Phòng hộ Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa (mới)(19-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư nông lâm nghiệp của công ty Đại Hùng 668 (mới)(10-09-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến Lâm sản của Công ty TNHH gỗ Minh Tâm (mới)(27-08-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên của công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (mới)(12-08-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của công ty MDF Kim Tín (dành cho sv CBLS, GNT) (mói)(11-07-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (mới)(03-07-2015)

Thông báo tuyển dụng của công ty VIETNAM FURNITURE RESOURCES (dành cho sv CBL, GNT) (18/06/2015)(18-06-2015)

Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH MTV Hoa Gỗ 15/ 6/2015 (dành cho sv CBLS, GNT)(15-06-2015)

Thông báo tuyển dụng của Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 6/2015 (dành cho sv CBLS, GNT)(09-06-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư của công ty cổ phần trang trí nội thất LB (dành cho sv CBLS, GNT)(02-06-2015)

Thông báo tuyển dụng thạc sỹ lâm nghiệp!(22-05-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp của công ty phát triển Phú Mỹ Hưng(19-05-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến Lâm sản (CB gỗ) của công ty TNHH RED PEARL (mới)(19-05-2015)

Thông báo tuyển sinh viên thực tập của công ty CP Nguyên Vũ (dành cho sv CBLS, GNT)(12-05-2015)

Thông báo tuyển dụng công ty Woodmax (dành cho SV ngành CBLS,GNT)(05-05-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật của công ty Theodore Alexander (dành cho sv CBLS,GNT)(26-04-2015)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến gỗ công ty TNHH Hòn Ngọc Đỏ (new)(09-03-2015)

Thông báo tuyển dụng sinh viên (năm 3,4) chuyên ngành chế biến gỗ và thiết kế gỗ nội thất(03-03-2015)

Thong bao tuyen dung ky su Cong nghe giay(27-01-2015)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP (09-12-2014)

Thông báo tuyển dụng của tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (09-12-2014)

Thông báo tuyển dụng kỹ sư Lâm Nghiệp của công ty cổ phần Nguyên Vũ 6/11/2014(06-11-2014)

Thông báo tuyển dụng của Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên 29/10/2014(29-10-2014)

Thông báo tuyển dụng QC khách hàng của công ty Đức Việt (sv ngành CBLS) 28/10/2014(28-10-2014)

Thông báo tuyển dụng của công ty Theodore Alexander (ngành gỗ)(22-10-2014)

Thông báo tuyển dụng của công ty Đức Việt (sv ngành CBLS) 10/10/2014(10-10-2014)

Thông báo tuyển dụng của công ty Citygroup (sv ngành CBLS) 11/06/2014(12-06-2014)

Tuyển dụng kỹ sư CBLS - 2014(11-02-2014)

Tuyển dung sinh viên ngành CBLS (mới )(11-02-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín chín tám bốn