Quy định bài dự thi Giải Hoa Mai 2014

 

Ban tổ chức nhấn mạnh các qui định đối với bài dự thi mô tả bên dưới được áp dụng cho tất cả các tác phẩm dự thi trong năm nay, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Bất kỳ sự vi phạm hay không tuân thủ theo đúng quy định sẽ tự động bị loại trừ khỏi cuộc thi.

Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng HAWA.

Quy định bài dự thi

Mỗi bài dự thi hợp lệ nộp tại VP HAWA sẽ bao gồm hai trang giấy:

- Trang 1: Phiếu đăng ký dự thi và cam kết bài thi do thí sinh tự sáng tác (theo qui định 1 và 2)

- Trang 2: bản vẽ (theo qui định 3)

1. Trang 1 – Phiếu đăng ký dự thi và cam kết bài thi do thí sinh tự sáng tác

 

Thông tin được trình bày trong 1 trang A4, theo mẫu của Ban tổ chức. Phiếu đăng ký dự thi hợp lệ phải tuân thủ 2 quy định sau:

1.1 Quy định 1: Thông tin thí sinh

Thông tin thí sinh phải thể hiện đầy đủ các nội dung:

1.1.1 Họ và tên thí sinh

1.1.2 Ngày sinh

1.1.3 Thông tin liên hệ (địa chỉ, email, điện thoại)

1.1.4 Nghề nghiệp (sinh viên, thiết kế làm việc cho công ty hay free-lance, v.v…)

1.1.5 Trường/ Công ty

1.1.6 Giới thiệu về sản phẩm (không quá 100 từ)

1.2 Quy định 2: Thí sinh phải chứng minh tác phẩm nộp là:

1.2.1 Không sử dụng các tác phẩm đã đoạt giải Hoa Mai và các giải thiết kế khác

1.2.2 Không sử dụng tác phẩm dự thi của những năm trước, trừ những tác phẩm đã được cải tiến

1.2.3 Tác phẩm chưa được sản xuất trong nước hoặc thế giới

1.2.4 Tác phẩm chưa được bán hoặc marketing trước đây

1.2.5 Tác phẩm là ý tưởng của riêng thí sinh, không sao chép

1.2.6 Tác phẩm là tài sản trí óc của chính thí sinh

1.2.7 Tác phẩm không vi phạm bản quyền trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào

2. Trang 2 – Bản vẽ dự thi

2.1 Kích thước trang : một trang A1

2.2 Chỉ được nộp không quá một (01) trang bản vẽ

2.3 Tỷ lệ 1:10, 1:5 hoặc 1:2,5; tùy vào kích thước của sản phẩm

2.4 Không có quá một (01) tỷ lệ được dùng trong bản vẽ. Nếu đã chọn tỷ lệ nào thì sẽ dùng chung cho tất cả các phác họa khác trong bản vẽ.

2.4.1 Ngoại lệ 1: chi tiết cụ thể phóng to của sản phẩm: có thể dùng tỷ lệ 1:2 or 1:1

2.4.2 Ngoại lệ 2: phối cảnh: có thể lựa chọn tùy theo trình bày

2.5 Bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

2.5.1 1 mặt trên sản phẩm (Top View)

2.5.2 1 mặt trước sản phẩm (Front View)

2.5.3 1 mặt bên sản phẩm (Side View)

2.5.4 1 đến 2 chi tiết cụ thể phóng to của sản phẩm

2.5.5 1 đến 2 phối cảnh

 

QUY CHẾ CUỘC THI COMPETITION REGULATION/ RULES

  

Điều 1: Đối với thí sinh: Article1: For the Contestants Trách nhiệm: Responsibilities:

• Thí sinh có thể đăng ký theo cá nhân hoặc nhóm. Individual or group can qualify to contest.

• Đăng ký dự thi tối đa 02 sản phẩm cho 01 người hoặc 01 nhóm. The maximum number of the perspective works per person/group is two.

• Thí sinh có trách nhiệm nộp bài đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Contestants submit in time and are responsible for the copyright of their work.

• Đối với 20 thí sinh được chọn vào vòng 02 có trách nhiệm tham gia đầy đủ khóa huấn luyện về kỹ thuật sản xuất đồ Gỗ của BTC. Thí sinh nào không tham gia đầy đủ xem như tự ý rời bỏ cuộc thi. Tác phẩm của thí thi này sẽ bị loại, không được tài trợ để tiếp tục làm sản phẩm thật. 20 Contestants in the second round have to attend the training course about wood production skills organized by the Organizer. Any contestants do not attend the course means quitting the Competition. The works of them will be disqualified and no support to make the prototypes by the Organizer.

 

Quyền lợi: Interests

• Tác giả và các tác phẩm dự thi được công bố và triển lãm tại Hội chợ Triển Lãm Quốc tế đồ gỗ nội thất 11–14/03/2015. The winning contestants and their works will be published and exhibited in the VIFA FAIR 2015 (11th -14th March 2015)

• 20 tác phẩm được chọn vào vòng 02 sẽ được hỗ trợ 3,000,000 đồng chi phí làm mẫu. 20 works selected to the second round are supported 3 million vnd/per work to manufacture prototype.

• Các thí sinh được mời tham gia các hoạt động, khóa đào tạo được tổ chức trong thời gian diễn ra Giải. The contestants are free to attend the activities, training course relating to wooden processing skills organized by the Organizer throughout the competition.

• Được hưởng những quyền lợi về giải thưởng, quyền sở hửu sản phẩm và tác quyền theo quy định tại điều 3 của quy chế này. Winners have the benefits of the award, product ownership and rights as mentioned in Article 3 of this Regulation.

 

Điều 2: Đối với bài dự thi và sản phẩm mẫu: Article 2: For the works and prototypes

Tác phẩm dự thi hợp lệ phải do người đăng ký dự thi tự sáng tác. Không được sao chép, sử dụng sản phẩm / mẫu mã của người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi vấn đề khiếu nại liên quan đến vấn đề sao chép sẽ do Ban Giám Khảo đợt 02 quyết định trước thời

Hoa Mai 2014-2015 – Cuộc thi thiết kế hàng trang trí nội thất 2/4

điểm trao giải. Những khiếu nại sau thời điểm đó sẽ không có hiệu lực. Perspective works must be created by the contestants, do not copy or get the similar design of other people/companies. All the complaints related to copyright violation will be decided by the jury of the second round before the awarding ceremony. Complaints after the ceremony will not take effect.

Bài dự thi có thể là sản phẩm đơn lẻ hoặc thiết kế trọn bộ. The works can be applied as a particular product or a whole set design

Không có yêu cầu đặc biệt cho bản vẽ (vẽ tay hay vẽ máy….) miễn sao đáp ứng được yêu cầu cuối cùng là thuyết minh đươc nội dung sản phẩm và sản xuất được sản phẩm. No special requirement for perspective works (drawing by hand or 3D program, etc.), but the contestant have to present his/ her own idea and the work is able to manufacture prototype.

Thiết kế các chủng loại đồ gỗ nội thất bằng gỗ cứng Hoa Kỳ (do Ban tổ chức cung cấp) hoặc kết hợp các vật liệu khác như mây, lục bình, sắt, inox, thép… Các vật liệu này không được vi phạm về luật bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng… Các sản phẩm dự thi là bàn, ghế, tủ, giường, hoặc các đồ vật dùng để trang trí nội thất. Contestants must use American hardwood as the main material and may add accent with other materials such as rattan, water hyacinth, iron, inox, steel…in their works. Those materials must obligate to comply with the forest protection law and environment law. The works can be chairs, cabinets, tables, beds and other accents.

20 bài được chọn làm mẫu ở vòng 2 sẽ được ban tổ chức hỗ trợ Gỗ cứng Hoa Kỳ. Loại gỗ và quy cách sẽ do nhà tài trợ Gỗ đề xuất. 20 works are selected to produce prototype in the second round will be provided American Hardwood by the Organizer. American Hardwood and specifications are proposed by the Sponsors.

Các sản phẩm được chấm điểm theo các tiêu chí sau: Each work will be judged based on:

- Tính Ứng dụng. Functional

- Tính Thương mại. Marketable

- Tính Thẩm mỹ. Aesthestic

- Tính Sáng tạo và Độc đáo. Creative and Unique

- Tính thân thiện môi trường Eco-friendly

 

Điều 3: Quyền sở hữu sản phẩm và tác quyền: Article 3: For the copyright and ownership

• Quyền sở hữu sản phẩm sẽ thuộc về Hội Mỹ Nghệ và Chế Biến Gỗ HAWA. Nếu sản phẩm bán được ra thị trường thì thí sinh sẽ được hưởng 30%, Doanh nghiệp hỗ trợ làm mẫu được hưởng 30%. HAWA được hưởng 40%. Giá bán sản phẩm do HAWA định giá. The ownership of the works will belong to HAWA. If the prototype is sold, contestant receives 30% of the total cost, supporting company receives 30% and HAWA enjoys 40%. Selling price is evaluated by HAWA.

Hoa Mai 2014-2015 – Cuộc thi thiết kế hàng trang trí nội thất 3/4

 

• Bản quyền tác phẩm (thiết kế) thuộc về thí sinh. Thí sinh được yêu cầu giảm giá 20% nếu bán bản quyền tác phẩm cho doanh nghiệp hỗ trợ mình. Nếu có doanh nghiệp đề nghị mua mẫu thiết kế thì thí sinh được quyền chủ động thương thảo giá tác phẩm. Giá bán bản quyền do Hội Đồng Ban Giám Khảo xác định. The copyrights belong to the contestants. The contestant is asked for 20% off when selling the copyright to the company who supports him to make the prototype. If any company suggests buying the copyright of the work, the contestant can take the initiative to negotiate the price of the work. The price of copyright is evaluated by the Jury.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong các khiếu nại nếu có giữa người dự thi và các cá nhân / tổ chức khác về kiểu dáng sản phẩm dự thi sau thời gian trao giải. The organizer is not responsible for any complaint about the copyright of design between contestant & other individuals or organizations after the awarding ceremony of the Competition.

 

Điều 4: Đối với Doanh Nghiệp hỗ trợ làm mẫu: Article 4: for the supporting companies

Cam kết hỗ trợ thí sinh làm mẫu đúng thời hạn và chất lượng tốt. Undertaking to support the contestant to produce prototype on time with high quality.

Góp ý chỉnh sửa cho thí sinh để tác phẩm được hoàn thành tốt nhất. Giving advices to the contestant to complete the prototype perfectly.

 

Quyền lợi: Interests

Doanh nghiệp được hưởng 30% trị giá sản phẩm nếu sản phẩm được bán ra thị trường. Nếu tác phẩm không bán được, HAWA sẽ sở hữu toàn bộ sản phẩm để phục vụ công tác quảng bá, truyền thông cho giải thưởng và nhà tài trợ. Companies are entitled to 30% of the cost of the prototypes if they are sold. If the work is not sold, HAWA will use all the prototypes to advertise and PR for the Competition and donors.

Ưu tiên cho các doanh nghiệp hỗ trợ làm mẫu mua bản quyền tác phẩm của thí sinh với giá ưu đãi giảm 20%. Priority support companies to buy the copyright of the work with a favorable price reducing by 20%.

Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được đánh dấu trên sản phẩm và đăng trong phần cảm ơn nhà tài trợ trên tất cả các công cụ truyền thông của HAWA và giải Hoa Mai 2014-2015. Name of the support company is marked on the prototype and mentioned in the part of donors thanking speech on all the communication tools of HAWA and Hoa Mai 2014-2015.

Tham gia miễn phí các khóa huấn luyện về kỹ thuật sản xuất đồ gỗ do HAWA tổ chức với các chuyên gia trong ngành. Support companies are free to join the training course about wood production skills organized by the Organizer with the attendance of experts in this field.

Được mời tham dự buổi triển lãm, chấm giải và tuyên bố giải của Hoa Mai 2014-2015. Support companies are invited to attend the exhibition, judging and awarding of Hoa Mai 2014-2015.

Hoa Mai 2014-2015 – Cuộc thi thiết kế hàng trang trí nội thất 4/4

Điều 5: Chi phí phát sinh: Article 5: Incurred cost

Chi phí về gỗ nguyên liệu sẽ do nhà tài trợ gỗ AHEC chịu trách nhiệm. AHEC sponsors American hardwood for the Competition.

Các chi phí liên quan đến công tác tổ chức, trưng bày, truyền thông sẽ do HAWA phụ trách. HAWA is responsible for organizing, displaying and PR the Competition.

Chi phí vận chuyển sản phẩm từ nơi trưng bày về kho của HAWA sẽ do HAWA phụ trách. HAWA is in charge of the cost of transporting the prototypes from the exhibition to HAWA’s store.

Nếu sản phẩm được bán tại buổi trưng bày và trao giải thì người mua sản phẩm sẽ chịu chi phí vận chuyển. If the prototypes are sold at the exhibition, the buyer will bear the cost of transporting.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho các chi phí liên quan đến việc di chuyển để tham gia cuộc thi của người dự thi; chi phí phụ kiện, sơn, dầu, nhân công sản xuất hàng mẫu; chi phí vận chuyển sản phẩm đến nơi trưng bày. The organizer is not responsible for all the costs related to the transportation to join the competition of the contestants; costs of accessories, paint, oil, labor to produce prototypes; cost of transportation to the exhibition.

 

Điều 6: Khiếu nại, tranh chấp: Article 6: Complaints and disputes Mọi khiếu nại và tranh chấp xảy ra trong cuộc thi này sẽ được giải quyết theo quy chế của cuộc thi và quyết định của Ban chấp Hành HAWA, Ban giám Khảo đợt 02. All complaints and disputes in this Competition will be solved according to the regulation of the Competition and the decision of the HAWA Executive Member board and the jury of the Second round. Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng liên hệ: For more details, please contact: Văn phòng HAWA – 175 Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, Q.2, TP.HCM HAWA Office – 175, Ha Noi Highway, Thao Dien, District 2, HCMC

Hotline: 090 250 7770 - Email: hawavn@gmail.com Người liên hệ: Ms Kim 0988.002616. Contact person: Ms. Kim 0988 00 26 16

Số lần xem trang : :4560
Nhập ngày : 14-10-2014
Điều chỉnh lần cuối :


Danh sách cố vấn học tập Khóa 43 (15-09-2017)

DS Cố vấn học tập Khoa Lâm nghiệp 2016-2017(07-02-2017)

Thông báo kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp khóa 2013(03-01-2017)

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 12/2016 - Khoa Lâm Nghiệp(03-01-2017)

Danh sách sinh viên đạt và không dạt trong đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2016 (xét tạm thời)(16-12-2016)

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học HK2 năm 2015-2016 (đã duyệt chờ ra QĐ- Các em SV xin xét lại ộp đơn PDT gấp)(24-11-2016)

Thông báo chương trình giới thiệu " Giải Hoa Mai 2016" Cuộc thi thiết kế sản phẩm gỗ nội ngoại thất(02-11-2016)

Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Việt Nam - VIFA HOME 2016(26-09-2016)

Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp - Tuyển sinh đại học 2016 (hot new)(27-07-2016)

Thông báo quy định làm khóa luận tốt nghiệp (mới)(23-06-2016)

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK I năm học 2016-2017 (mới)(15-06-2016)

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T3/2016(25-03-2016)

Hội Chợ Quốc Tế Đồ Gỗ & Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Việt Nam 2016 (09-03-2016)

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2016(07-03-2016)

Thông báo đăng ký tham gia chương trình “Asean Design Explore” lần thứ I tháng 3/2016 tại Singapore (hot năm mới )(09-02-2016)

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HKII năm học 2015-2016(08-01-2016)

Lịch thi Anh văn B1 cho sinh viên trong năm 2016 (hot)(17-12-2015)

Thông báo tình hình giải Hoa Mai 2015 đến các bạn sinh viên (CBLS, GNT) (hot)(17-12-2015)

Thông báo về việc cấp phiếu điểm cho sinh viên khóa 2014(10-12-2015)

Thông báo xét tốt nghiệp sinh viên Khoa LN đợt tháng 12/2015 (09-12-2015)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2015 (mới)(27-11-2015)

Thông báo chương trình tham quan tại Nhà máy AA và Koda tại Long An dành cho các bạn đăng kí dự thi HOAMAI 2015(24-11-2015)

Thông báo nghỉ học ngày 18,19,20/11/2015(13-11-2015)

Chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường - Khoa Lâm nghiệp - ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(12-11-2015)

Thông báo Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất 2015 tại Trung tâm Triển lãm Tân Bình từ ngày 12-15/11/15(11-11-2015)

Thông tin về buổi "TALKSHOW VỚI NHÀ THIẾT KẾ DAVID TRUBRIDGE"(04-11-2015)

Thông báo buổi "TALKSHOW VỚI NHÀ THIẾT KẾ DAVID TRUBRIDGE" truyền cảm hứng các thí sinh tham dự Giải Hoa Mai(19-10-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế sản phẩm gỗ - Giải Hoa Mai 2015-2016 (mới nhất)(19-10-2015)

Thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ học kỳ 2 2014-2015 (mới)(06-10-2015)

Thông báo học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2015 – 2016 dành cho các bạn tân sinh viên (khóa 41) KLN(02-10-2015)

Thông báo gặp gỡ, đối thoại của Ban chủ nhiệm Khoa với sinh viên Khoa Lâm Nghiệp các khóa 2012, 2013, 2014(29-09-2015)

Triển lãm Vietnam Wood 2015: Nơi trình làng những công nghệ tiên tiến nhất cho ngành CBG(29-09-2015)

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp khóa 2012 (hot)(22-09-2015)

Thời khóa biểu tân sinh viên 2015 Khoa Lâm Nghiệp (khóa 41) (hot)(21-09-2015)

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp sinh viên khoa Lâm Nghiệp (đợt 3) (09/2015) (hot)(19-09-2015)

Thông báo về việc kiểm tra hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 (T9/2015) cho sinh viên (mới)(16-09-2015)

Khoa Lâm Nghiệp đón tiếp và nhận hồ sơ nhập học của tân sinh viên 2015 (khóa 41)(10-09-2015)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015(01-09-2015)

Quy trình, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ Tân sinh viên 2015(31-08-2015)

Thông báo lần 2 Cuộc thi thiết kế quà tặng và trang trí mỹ nghệ - giải Hoa Sen 2015 (mới)(23-07-2015)

Thông báo đào tạo "khởi nghiệp sáng tạo dành cho kỹ sư Chế biến gỗ-nội thất" (mới)(23-07-2015)

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Lâm Nghiệp khóa 2010,2011,2012 (mới)(12-07-2015)

Chương trình Vui Để Học của Đoàn Khoa Lâm Nghiệp(15-06-2015)

Thông báo chương trình giao lưu tư vấn định hướng cảm hứng thiết kế cảnh quan trong kiến trúc nội thất và chương trình giới thiệu giải Hoa Sen 2015(21-05-2015)

Thông báo thể lệ cuộc thi thiết kế Giải Hoa Sen 2015(dành cho sinh viên CBLS, GNT)(13-04-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế quà tặng đặc trưng TpHCM 2015 - Giải Hoa Sen 2015 (danh cho cac sv nganh CBLS, GNT)(04-04-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế quà tặng đặc trưng TpHCM 2015 - Giải Hoa Sen 2015 (danh cho cac sv nganh CBLS, GNT)(04-04-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ta Tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 17.3.2015 (30-03-2015)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2015 (30-03-2015)

Thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp tháng 03/2015 của khoa Lâm Nghiệp(17-03-2015)

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần 8 (VIFA-EXPO 2015), diễn ra từ ngày 11-14/3/2015(11-03-2015)

Khung chương trình các chuyên ngành khoa Lâm nghiệp (áp dụng khóa 2014)(22-01-2015)

Thông báo tổ chức hội thảo tổng kết nghiên cứu khoa học khoa Lâm Nghiệp năm học 2013-2014(15-01-2015)

Thông báo hướng dẫn định dạng luận văn tốt nghiệp(15-01-2015)

Thông báo bình chọn ứng cử viên Thầy Trần Hữu Lộc (khoa Thủy Sản) danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểuThành phố Hồ Chí Minh” năm 2014(18-12-2014)

Thông báo về việc đăng ký học phần cho sinh viên học kỳ II năm học 2014-2015(12-12-2014)

Thông báo hôm nay 15.12 hạn cuối nộp bài dự thi giải Hoa Mai 2014!(09-12-2014)

Thông báo "Chương trình đào tạo và tư vấn về thiết kế sáng tạo và kỹ năng kinh doanh "- ngành hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất(09-12-2014)

Thông báo lịch trình và danh sách các sinh viên tham quan nhà máy vào ngày 5/12/2014 (hot)(02-12-2014)

Thông báo danh sách sinh viên khoa Lâm Nghiệp nhận học bổng nhân ngày 20/11/2014(27-11-2014)

Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và trao học bổng cho sinh viên của các doanh nghiệp tài trợ!(21-11-2014)

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2014(12-11-2014)

Thông báo cuộc thi thiết kế đồ gỗ nội thất Giải Hoa Mai 2014 (dành cho sinh viên CBLS, GNT)(30-10-2014)

Thông báo danh sách cảnh báo học vụ, không đăng ký và quá thời hạn của sinh viên khoa Lâm Nghiệp 29/10/2014(29-10-2014)

Thông báo danh sách cố vấn học tập khoa Lâm Nghiệp khóa 2014 (khóa 40) (22-10-2014)

Thông báo danh sách sinh viên khoa Lâm Nghiệp theo từng chuyên ngành khóa 2014 (khóa 40)(22-10-2014)

Thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 2011 (09/2014 -01/2015)(22-10-2014)

Thông báo danh sách thi anh văn B1 ngày 26/10/2014(22-10-2014)

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2014(19-10-2014)

Thông báo lịch thi Anh văn B1 đợt 1 ngày 26/10/2014 (tin mới)(10-10-2014)

Khoa Lâm Nghiệp giao lưu gặp gỡ tân sinh viên 2014 và các sinh viên khóa 2011, 2012, 2013(06-10-2014)

Thông báo cuộc thi thiết kế mẫu hàng trang trí nội thất bằng gỗ 2014 (tin mới)(02-10-2014)

Thông báo giao lưu đối thoại Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với sinh viên khóa 2011, 2012, 2013 (mới)(25-09-2014)

Thông báo giao lưu đối thoại Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với Tân sinh viên khóa 2014 (mới)(25-09-2014)

Quy định trình bày KLTN từ khóa 2010 (mới, nóng)(16-05-2014)

Thông báo phân đề tài khóa 2010(01-02-2014)

Thông báo sinh viên còn nợ môn học. Tháng 3/2014 (tin mới & nóng)(08-12-2013)

Hội chợ Đồ gỗ và Trang trí Nội thất Việt Nam (gọi tắt là VIFA HOME) (thông tin dành cho sinh viên ngành chế biến lâm sản và gỗ nội thất)(08-11-2013)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín không một một