Quy định bài dự thi Giải Hoa Mai 2014

 

Ban tổ chức nhấn mạnh các qui định đối với bài dự thi mô tả bên dưới được áp dụng cho tất cả các tác phẩm dự thi trong năm nay, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Bất kỳ sự vi phạm hay không tuân thủ theo đúng quy định sẽ tự động bị loại trừ khỏi cuộc thi.

Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng HAWA.

Quy định bài dự thi

Mỗi bài dự thi hợp lệ nộp tại VP HAWA sẽ bao gồm hai trang giấy:

- Trang 1: Phiếu đăng ký dự thi và cam kết bài thi do thí sinh tự sáng tác (theo qui định 1 và 2)