Hình ảnh hoạt động

Sinh viên khoa Lâm nghiệp đi thực tập tại Núi Chứa Chan - Xuân Lộc - Đồng Nai năm 2017(05-04-2021)