Hình ảnh hoạt động

Sinh viên khoa Lâm nghiệp đi thực tập tại Rừng ngập mặn Cần Giờ, năm 2018(05-04-2021)