Khoa Lâm nghiệp

Sinh viên khoá 2005 (tức khoá 31) vào đây để lấy mẫu chứng nhận hoàn tất chương trình trong khi chờ cấp bằng

Mẫu chứng nhận <tải về>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ Đức, ngày 30 tháng 12 năm 2008
 
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH05LNGL ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TẠI
BỘ MÔN NÔNG LÂM KẾT HỢP VÀ LÂM NGHIỆP XÃ HỘI
 

TT
HỌ VÀ TÊN
HƯỚNG ĐỀ TÀI
ĐIỆN THOẠI
Dự kiến GVHD
1
Nguyễn Cao Long
Cây dược liệu bản địa
098 555 3959
Nguyễn Quốc Bình; 098 314 8912
ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn
2
Phan Thị Kiều Hạnh
Đánh giá sự phụ thuộc của người dân vào LSNG ở vùng đệm của VQG Kon Ka Kinh
097 600 0323
La Vĩnh Hải Hà; 090 312 9486
lvhaiha@hcmuaf.edu.vn
3
Nguyễn Tương Lai
Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý rừng tại lâm trường Đức Cơ
098 417 7873
Nguyễn Quốc Bình; 098 314 8912
ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn
4
Đặng Thùy Mai
Đánh giá tiềm năng và phương thức quản lý LSNG tại VQG Kon Ka Kinh
090 590 8919
Nguyễn Quốc Bình; 098 314 8912
ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn
5
Phan Thị Lý
Đánh giá hiệu quả mô hình NLKH tại Đăk Pơ
097 612 0510
Đặng Hải Phương; 098 331 4274
danghaiphuong@hcmuaf.edu.vn
6
Lê Hồng Trúc Mai
Đánh giá và năng cao hiệu quả của mô hình nông lâm kết hợp
098 564 4715
Đặng Hải Phương; 098 331 4274
danghaiphuong@hcmuaf.edu.vn
7
Nguyễn Hoàng Phú
Đánh giá hiệu quả mô hình nông lâm kết hợp
097 557 4229
Nguyễn Thị Mộng Trinh; 08 3987 8316, ntmongtrinh@hcmuaf.edu.vn
8
Võ Thị Hồng Yến
Nghiên cứu sinh kế và sự phụ thuộc vào rừng của một cộng đồng dân cư
0168 509 4704
Nguyễn Thị Kim Tài; 098 339 4113
ntkimtai@hcmuaf.edu.vn
9
Nguyễn Thanh Tùng
Nghiên cứu hiệu quả quản lý rừng bằng công tác giao khoán tại vùng đệm VQG Kon Ka Kinh
0168 807 4528
Hoàng Hữu Cải; 090 973 1939

Ghi chú: - Nếu giáo viên, sinh viên nào cần thay đổi hướng đề tài, sinh viên/giáo viên hướng dẫn thì liên hệ với trưởng bộ môn.
               - Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên để được hướng dẫn
 

            TM/ Bộ môn (đã ký)

Số lần xem trang : :3562
Nhập ngày : 30-12-2008
Điều chỉnh lần cuối :15-09-2009

Chương trình Nông Lâm Kết Hợp (Tín chỉ)(14-07-2010)

Tiến sĩ Bùi Việt Hải(03-01-2008)

Đặng Hải Phương(02-01-2008)

Nguyễn Quốc Bình(02-01-2008)

Trang liên kết

HB SV QUẢNG NGÃI


VQG Bidoup Núi Bà

Bộ NN-PTNT

VQG Cát Tiên

VQG Côn Đảo

HH Gỗ-MN TP.HCM

HH Gỗ BD

Hiep hoi VQG-KBTTN

    Cục Kiểm Lâm

Viện ĐTQH Rừng

Giống Cây Lâm Nghiệp

VQG Bạch Mã

   VQG Ba Vì

VQG Cúc Phương

VQG Tam Đảo

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bảy bốn tám