/data/1201.png

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM

           KHOA LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày  02  tháng 7 năm 2018


 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HKI năm học 2018-2019

Từ 02/07 –15/07/2018

Các bộ môn thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các khóa và phân công giáo viên hướng dẫn (sinh viên học vượt phải in bảng điểm ở P.ĐT và viết đơn đăng ký KL)

15/07 – 30/07/2018

BCN khoa duyệt và thông báo danh sách sinh viên được làm khóa luận và danh sách giáo viên hướng dẫn.

31/07 – 14/09/2018

Sinh viên tiến hành thực hiện khóa luận viết đề cương nghiên cứu và liên hệ địa điểm thực tập

15/09 – 19/09/2018

Sinh viên nộp đề cương cho bộ môn và BM thông qua đề cương

20/09 – 24/09/2018

 

Sinh viên sửa đề cương và nộp lại tại bộ môn (đề cương phải có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn). Bộ môn lập danh sách (tên SV; GVHD và tên đề tài) gửi về giáo vụ khoa

25/09/2018 – 25/01/2019

Sinh viên thực hiện khóa luận tại thực tế và viết báo cáo khóa luận (Hàng tuần, tháng phải trao đổi với GVHD)

Từ 8h – 16h

ngày 22/02/2019

Sinh viên nộp khóa luận tại văn phòng khoa. Mỗi sinh viên nộp 2 khóa luận và 2 đĩa CD. Ghi chú khóa luận phải có xác nhận của cơ sở thực tập và chữ ký của giáo viên hướng dẫn

25/02 – 15/03/2019

Các bộ môn phân công giáo viên chấm phản biện khóa luận

Sinh viên báo cáo thử với giáo viên hướng dẫn

Sinh viên báo cáo chính thức khóa luận

 

   

 

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

                                                                                             

           

 

                                                                                       PGS.TS Phạm Ngọc Nam

 

Số lần xem trang: 10871
Điều chỉnh lần cuối: 05-12-2018


Đại học

Le Tot Nghiep(19-12-2018)

Sơ đồ đào tạo Khoa LN(09-11-2018)

Danh sách cố vấn học tập Khóa 43 (15-09-2017)

DS Cố vấn học tập Khoa Lâm nghiệp 2016-2017(07-02-2017)

Thông báo quy định làm khóa luận tốt nghiệp (mới)(23-06-2016)

Thông tin đào tạo các ngành tuyển sinh đại học chính qui của khoa Lâm Nghiệp năm 2015(01-08-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm một năm sáu