Khoa Lâm nghiệp

KẾ HOẠCH

Tập huấn định kỳ cán bộ Đoàn - Hội khoa Lâm Nghiệp

Thực hiện chương trình công tác thường niên của phong trào sinh viên khoa Lâm Nghiệp, năm 2014– 2015;

Nâng cao năng lực công tác cán bộ Đoàn, Hội và tìm kiếm nhân tố mới cho phong trào sinh viên của khoa Lâm Nghiệp trong trời gian tới;

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, nhiệm kỳ 2014 – 2016. BCH Đoàn tn – Hội sv khoa Lâm Nghiệp xây dựng Kế hoạch tập huấn cán bộ Đoàn – Hội với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện chương trình công tác thường niên của phong trào sinh viên khoa Lâm Nghiệp.

- Tạo điều kiện các đồng chí là cán bộ chủ chốt của các Chi Đoàn, Chi Hội, Đội Nhiệt Huyết Rừng Xanh thuộc khoa Lâm Nghiệp được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về quá trình công tác tại cơ sở và hòa nhập các đồng chí khóa 40.

- Rèn luyện kỹ năng sinh hoạt Đoàn – Hội.

2. Yêu cầu:

- Đúng mục đích đề ra.

- Chương trình diễn ra đúng tiến độ, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

- Thể hiện được tính chất nghiêm túc trong tập huấn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƢỢNG THAM GIA

1. Thời gian: Ngày 5, 6, 7 tháng 12 năm 2014.

2. Địa điểm: Khu căn cứ cách mạng Xẻo Quýt; khu di tích lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

3. Đối tƣợng tham gia:

- Cán bộ các Chi đoàn – Chi hội thuộc khoa, Đội Nhiệt Huyết Rừng Xanh.

- Sinh viên có nhiệt huyết với công tác Đoàn – Hội.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH

1. Chƣơng trình ngày 5/12/2014.

- Báo cáo chuyên đề: “Chương trình hoạt động năm Đoàn – Hội và thực tại công tác phong trào ở cơ sở”

2. Chƣơng trình ngày 6/12/2014

 - Chuyên đề tập huấn kỹ năng thực hành xã hội.

- Chuyên đề tập huấn kỹ năng Đoàn – Hội ( trò chơi lớn)

- Thăm quan khu căn cứ Tỉnh ủy Kiến Phong tại Xẻo Quýt.

- Thực hành chuyên đề quản trò và lửa trại.

3. Chƣơng trình ngày 7/12/2014.

 - Lễ viếng và báo công tại lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập ban chỉ đạo:

- Thầy Nguyễn Quốc Bình Bí thư Chi bộ Trưởng ban

- Đ/c Huỳnh Ngọc Hưng Bí Thư Đoàn khoa Phó ban

2. Thành lập ban tổ chức

- Đ/c Nguyễn Hoàng Tri Ủy viên BTV Đoàn Khoa Trưởng ban

- Đ/c Trương Bích Tuyền LCH Trưởng HSV khoa Phó ban

- Đ/c Trần Ngọc Mến Ủy viên BTV Đoàn Khoa Thành viên

- Đ/c Nguyễn Đình Thiện Đội trưởng Đội NHRX Thành viên

- Đ/c Lê Công Tuấn Khoa LCH phó HSV khoa Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang UV BCH Đoàn khoa Thành viên

- Đ/c Dương Văn Hoàng UV BCH Đoàn khoa Thành viên

v Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

- Xây dựng kế hoạch chương trình, xin ý kiến BCN khoa Lâm Nghiệp, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường.

 - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thực hiện chương trình, mời báo cáo viên tập huấn.

- Thực hiện chương trình dựa trên nội dung xây dựng và tổ chức chương trình an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Tiến độ thực hiện:

- 20-23/11/2014: Lập kế hoạch.

- 24-27/11/2014: Xin ý kiến chỉ đạo.

- 28/11/2014: Tiến hành tiền trạm, chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị chương trình, mời báo cáo viên.

- 05-07/12/2014: Thực hiện chương trình.

- 10/12/2014: Tổng kết, báo cáo.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn – Hội khoa Lâm Nghiệp, trường Đai học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

Số lần xem trang : :3650
Nhập ngày : 21-12-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Đoàn thanh niên

Kết quả vòng sơ khảo chương trình văn nghệ khoa Lâm Nghiệp(15-10-2015)

Thông báo tổ chức chương trình Văn nghệ truyền thống khoa Lâm Nghiệp 2015 (mới)(06-10-2015)

Kế hoạch tổ chức chương trình “ Đêm hội trăng rằm năm 2015” của sinh viên Khoa Lâm Nghiệp(24-09-2015)

Tổ chức hội trại truyền thống khoa Lâm nghiệp năm 2015(29-03-2015)

Thông báo chương trình văn nghệ truyền thống khoa Lâm Nghiệp" Khúc hát màu xanh" 2014(15-12-2014)

Trang liên kết

HB SV QUẢNG NGÃI


VQG Bidoup Núi Bà

Bộ NN-PTNT

VQG Cát Tiên

VQG Côn Đảo

HH Gỗ-MN TP.HCM

HH Gỗ BD

Hiep hoi VQG-KBTTN

    Cục Kiểm Lâm

Viện ĐTQH Rừng

Giống Cây Lâm Nghiệp

VQG Bạch Mã

   VQG Ba Vì

VQG Cúc Phương

VQG Tam Đảo

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn năm bốn không