/data/1201.png

 Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, Khoa Lâm sinh và Công nghiệp rừng của trường Cao Ðẳng Lâm nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 7 bộ môn chuyên ngành (Chế biến Lâm sản, Công nghệ giấy-bột giấy, Thiết kế đồ gỗ nội thất, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

      Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, Khoa Lâm sinh và Công nghiệp rừng của trường Cao Ðẳng Lâm nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 7 bộ môn chuyên ngành (Chế biến Lâm sản, Công nghệ giấy-bột giấy, Thiết kế đồ gỗ nội thất, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp), Khoa Lâm Nghiệp đã đào tạo nhiều kỹ sư và thạc sĩ ngành Lâm Nghiệp và Chế biến lâm sản ở các tỉnh phía Nam. Các kỹ sư và thạc sĩ được đào tạo tại Khoa hiện đang giữ các trọng trách ở các cơ quan lâm nghiệp Trung ương và cơ sở Nông Lâm. Uy tín về đào tạo của Khoa đã được các cơ sở công nhận, hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều nhận được việc làm phù hợp với ngành học.


Số lần xem trang: 8690
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2018


Thông tin tuyển sinh 2018 - Khoa Lâm nghiệp - ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh(05-06-2018)

Tập huấn lớp khởi nghiệp cho sinh viên(10-05-2017)

Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp - Tuyển sinh đại học 2016 (hot new)(27-07-2016)

Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng(16-12-2015)

10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA KHÁI NIỆM POHE(16-12-2015)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH POHE(16-12-2015)

Thông tin đào tạo các ngành thuộc khoa Lâm nghiệp năm 2015(28-01-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn năm năm năm